Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

A Római Katolikus Egyházközség hírei

Július 2-án 10 órakor a martfűi Szent Tamás-templomban, névadójának ünnepén került sor a búcsúi szentmisére. Az ünnepi esemény meghívott főcelebránsa Kovács Ferenc, a kecskeméti nagytemplom fiatal káplánja volt. A szentmisét körmenet zárta, majd szeretetvendégség következett.

Július 3-4-5-én rendeztük meg nyári napközis hittanos táborunkat, amelybe az idén vontunk be először gyermekotthonban nevelkedő és fogyatékkal élő gyermekeket. A tábort önkormányzati támogatással valósítottuk meg. A támogatásnak köszönhetően tartalmas programot sikerült biztosítanunk a hozzánk látogató martfűi, tiszaföldvári és környékbeli gyerekeknek. Részt vettünk kiscsoportos beszélgetésekben, játékokban, meglátogattuk a rákóczifalvai Macimúzeumot és Madárparkot, a tiszaföldvári strandot. Ezúton is köszönjük Tiszaföldvár Város Önkormányzatának benyújtott pályázatunk pozitív elbírálását.

Július 23-án, vasárnap egy autóbusszal, harmincan vettünk részt Mátraverebély-Szentkúton a nagyszülők Szent Anna-búcsúján. A 2015-ben felújított és nemzeti zarándokhellyé nyilvánított Szentkúton részt vettünk a szentmisén, a körmeneten. Megnéztük a hegyoldalban lévő remetebarlangokat, ahonnan csodás kilátás nyílik a Kékes-tetőre. Merítettünk a szentkúti Mária-forrásból, felmentünk a Szent László-forráshoz is. A hagyomány szerint Szent László királyunk lovának patkónyoma is ott található az egyik sziklakövön. Később, a 12. sz. közepén egy néma pásztorfiú ivott egy közelben lévő másik forrásból (amelyet ma szent kútnak hívunk) és visszanyerte beszélőképességét. Ezt a csodás gyógyulást akkor a Szent Szűznek tulajdonították. Ennek hatására kezdődtek meg a zarándoklatok. Hamarosan felépült első temploma is, 1258-ban pedig búcsújáró hellyé nyilvánították.

A kegyhelyet elhagyva, következő állomásunk a kb. 30 km-re lévő gyöngyöspatai templom volt. Az Árpád-kori alapokra épült középkori templom nevezetessége a fából faragott Jessze-oltár, amely Jézus családfáját ábrázolja. Itt található az ún. Nekcsei Biblia másolata, valamint egy Mátyás király által adományozott kehely.

Ezután egy magánpincébe látogattunk el, amely szintén több száz éves egyházi múlttal rendelkezik. A többi gyöngyöspatai pincéhez hasonlóan, a patai hegyoldalba van bevájva és kiépítve. A borkóstolás után jó hangulatban szálltunk buszra, és élményekben gazdagon tértünk haza Martfűre és Tiszaföldvárra.

 Idén július 31. és augusztus 6. között rendeztük meg plébániánkon a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség régiós nagytáborát. A táborba 10 éves kortól lehetett jelentkezni, amit szép számban meg is tettek a gyerekek. Azon a héten összesen 90 fiatal sátorozott a tiszaföldvári plébánia kertjében, szabadidőparkjában. A tábor központi témája Szűz Mária élete volt. A fiatalok csoportvezetőik segítségével színvonalas előadásokkal, szerepjátékokkal készültek fel, vettek részt a lelki feltöltődést szolgáló programokon. Köszönjük a táborozók részére felajánlott zöldséget, gyümölcsöt, péksüteményt, stb., valamint Szent Rita Karitász csoportunk tagjainak áldozatos segítő munkáját.

Nyáresti koncert a Szent Tamás-templomban

Fehérvári Ágnes és Gedai Ágoston jóvoltából 2017. augusztus 17-én, 18 órakor már második alkalommal csendültek fel a fuvola és orgona varázslatos hangjai a martfűi Szent Tamás-templomban.

A fiatal páros hölgytagja, Fehérvári Ágnes városunkhoz való kötődése érthető, hiszen a martfűi Ádám Jenő Zeneiskolában kezdett fuvolán játszani. 2016 óta a győri Liszt Ferenc Zeneiskolában fuvolatanár, mellette a szintén győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetében végzi fuvolaművész tanulmányait.

Gedai Ágoston a Zeneakadémián végezte orgonaművész tanulmányait. Napjainkban a budapesti Páli Szent Vince-templom és a Belvárosi Ferences templom orgonistája, mellette zenét tanít.

Kettejük játékának adott helyszínt a katolikus templom, mely gyönyörű kialakításával, akusztikájával méltó színtere volt a fuvolán és orgonán virtuóz módon megszólaltatott barokk és későromantikus dallamoknak.

A szép számban megjelent hallgatóság szívből jövő tapssal jutalmazta a művészeket, remélve, hogy nem utoljára hallottuk őket a martfűi Szent Tamás-templom falai között játszani. Reményünk nem hiábavaló, hiszen a művészektől már ígéretet kaptunk arra, hogy november végén, Krisztus Király vasárnapján újra hallhatjuk őket templomunkban.

Augusztus 20-án, vasárnap délelőtt 9 órakor tartottuk a tiszaföldvári Szent István-templom búcsúünnepét, amely önkormányzati megemlékezéssel, Hegedűs István polgármester beszédével kezdődött. Az ünnepi megemlékezés Oláh Jázmin szavalatával folytatódott. A búcsúi szentmisét dr. Sánta János váci kanonok, teológiai tanár tartotta. Az ünnepi megemlékezésen és a szentmisén meghívott vendégünk volt többek között Boldog István országgyűlési képviselő is. A csapadékos időre tekintettel a körmenet elmaradt. A szentmise után megáldottuk az önerőből és adakozásból felújított kolumbáriumot is. Ezután szeretetvendégséggel folytattuk búcsúi ünnepségünket, és a plébánia teraszán elfogyasztottuk bográcsos ebédünket, melyre hivatalos volt mindenki, aki részt vett a templomi megemlékezésen és szentmisén.

Az ünnep délutánján ökumenikus kenyérszentelés volt a martfűi Szent Tamás-templomban, majd ünnepi szentmisével folytatódott a Szent István napi ünnepség.

Ebben az évben a plébániakertben a lődomb tetején felépítettünk egy kis játékvárat a gyulai vár mintájára, vasbeton alapon, lőrésekkel ellátott téglafalakkal, valamint 2,5 m magas toronnyal. A játékvárat a gyerekek szívesen használják számháború, íjászat, lövészet és egyéb programok alkalmából. A téli hónapokban egy 60 m-es szánkópályát is kialakítottunk a plébánia épület felőli domboldalon. Ezt sokan igénybe is vették, ideérkező csoportok, ovisok és általános iskolások egyaránt. Egyeztetett időpontban bárkit szívesen látunk szabadidőparkunkban.

Kovácsik Antal plébániavezető

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város