14. Előterjesztés a 835/6 hrsz-ú ingatlan részterületének vételi ajánlatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város