Kenyeres Lajos atya boldoggá avatásáért imádkoztak

Hatvan évvel ezelőtt, 1958. február 28-án, Martfűn egy halászember találta meg az egy évvel korábban meggyilkolt Kenyeres Lajos atya holttestét az áradó Tiszában. Az egykori tiszavárkonyi plébános vértanúságát ünnepi szentmisével, a róla készült dombormű felavatásával és megáldásával idézték fel az emlékezők, holtteste megtalálásának 60. évfordulóján.

Kenyeres Lajos atya mártírhalálának ténye és története egyre ismertebb országszerte. Tisztelete folyamatosan él szülőhelyén, a környező településeken és szolgálati helyein.

Mártírhalála előtt tisztelegve az érintett településeken minden évben megemlékező szentmisét tartanak, ahol az egyházközségek, a települések vezetői és tagjai együtt imádkoznak az atya boldoggá avatásáért.

2018. március 3-án szombat délelőtt a Szent Tamás-templomban mutatott be emlékező szentmiseáldozatot a résztvevő atyákkal együtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök a Kenyeres atya életével kapcsolatos helyekről, Rákóczifalváról, Vezsenyről, Tiszavárkonyról és Tószegről valamint a helyi és környékbeli egyházközségekből érkezőknek.

– Öröm, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy együtt imádkozzunk Kenyeres Lajos atya boldoggá avatásáért – köszöntötte Kovácsik Antal plébániavezető a megjelenteket, az emlékünnepségen résztvevő atyákat, Máthé György szolnoki esperes plébános atyát, a helyi egyházközség volt plébánosát, Tamási József atyát, a helyi református egyházközség képviseletében jelenlévő Kupai-Szabó Tímea lelkipásztort és Rágyanszky István gondnok urat, a Kenyeres család tagjait, Boldog István országgyűlési képviselő urat, az érintett települések polgármestereit, köztük dr. Papp Antalt, Martfű város polgármesterét valamint az emlékdomborművet elkészítő B. Laborcz Flóra Ferenczy-díjas ötvösművészt és családját.

Az engesztelő áldozatot Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, hangot adva meghatódottságának, hogy ilyen sokan itt lehettek ezen az emléknapon.

Kenyeres Lajos atyát 1930-ban szentelték pappá és 1957-ben gyilkolták meg. 27 év papi szolgálatából, írásaiból, hittankönyveiből egy buzgó pap alakja rajzolódik ki, aki tanított, nevelt.

– Szükségünk van igaz emberekre, szükségünk van útjelzőkre az életutunkon, olyanokra, akik Jézus Krisztus útját a saját életük bizonyságtételével jelölik ki újra és erősítik meg. Kenyeres Lajos plébános úrra úgy emlékezünk, mint aki a híveiért vállalta a vértanúhalált. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki feláldozza az életét a testvéreiért. Ezt a jézusi szeretetet, ezt a mindhalálig áldozatot vállaló szeretetet akarjuk szívünkbe engedni, szívünkbe fogadni és eszerint élni! – bíztatta a jelenlévőket Dr. Beer Miklós, közös imádságra hívva mindannyiunkat a meggyilkolt atyáért.

Az évforduló alkalmából készült, Kenyeres Lajost ábrázoló domborművet a templom bejárata melletti külső falrészre álmodta meg a Római Katolikus Egyházközség. A vértanú pap emlékművét Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya áldotta meg.

Tamási József atya szerint valahonnan Kenyeres Lajos atya sugallta neki a Szent Tamás-templom megépítésének gondolatát. – Az, hogy ez a templom itt Martfűn felépült, nem az én ötletem volt, hanem talán az övé. Nem akarta, hogy ez a gyönyörű, egyre szebb város templom nélkül legyen.

A meggyilkolt atyára és az emlékmisére kiadvány is készült, a dombormű fotójával és a Kenyeres Lajos boldoggá avatásáért mondott imádsággal, hogy minél előbb tisztelhessük a boldogok, majd a szentek között!

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város