Településüzemeltetés

Szakmai egység vezető: Tóth Ferenc 06/70-380-6170

 Településüzemeltetés feladatai:

- hibaelhárítás, ügyeleti- és készenléti feladatok ellátása önkormányzati intézményeknél, bérleményeknél
- felújítási és beruházási munkák végrehajtása önkormányzati bérleményeknél
- város területén lévő közterületek, köztéri építmények tisztántartása, gondozása, karbantartása,
- téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés, úttisztítás,
- parképítés, parkfenntartás,
- növényvédelmi feladatok ellátása
- zárt és nyitott csapadékvíz elvezető rendszerek, műtárgyaik karbantartása, javítása, rekonstrukciója,
- öntözőrendszer üzemeltetése,
- az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztetve a városi intézmények épületeinek, építményeinek, felszereléseinek, karbantartásának, felújításának megszervezése, kivitelezése (festési, asztalosipari, villanyszerelési, kőműves, lakatos szakmunkák)
- az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztetve a működésükhöz szükséges eszközök, anyagok beszerzése, szállítása számla ellenében költségük terhére,
- az önkormányzati intézményekhez, bérleményekhez kapcsolódó fűtésellenőrzés elvégzése
- a város területén lévő közterületek rendben tartása, köztisztasági feladatok ellátása, rágcsáló-, rovarirtás megszervezése, permetezés, közterületi padok, felszerelések kihelyezése, azok karbantartása,
- az egészségügyi szakfeladatokhoz tartozó intézmények (központi orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat) épületének fenntartása, karbantartása,
- a város balatoni, Fonyód-Bélatelepen lévő üdülő évi fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzése,
- a sportlétesítmények és játszóterek üzemeltetése, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátása
- köz- és térvilágítás ellenőrzése
- játszóterek üzemeltetése Ellátási területe: Martfű közigazgatási területe (kiterjesztve az önkormányzat üdülő- településére az üdülő vonatkozásában) 

Ellátási területe: Martfű közigazgatási területe (kiterjesztve az önkormányzat üdülő- településére az üdülő vonatkozásában)

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város