Martfű 30, MÁS újság 30 – Visszatekintés

Három évtizede, 1989. december 20-án jelent meg a Martfűi Állampolgárok Sajtója próbaszáma, 12 oldalon, 14 forintos áron. Martfű Város Tanácsának kétheti lapja a kezdeti időkben Szolnokon, a Verseghy Nyomdában készült. Felelős szerkesztője Székács József volt. A MÁS, Martfűi Állampolgárok Sajtója címlapján felirat jelezte a „készülő városcímer helyét”.Az első városi lap két oldalán, „Ifjú pegazusok” rovatcímmel, martfűi, „költői vénával megáldott fiatalok”, Csernus Erika és Nyerges Attila verseit olvashattuk. Egy oldalpáron az ugyancsak három évtizeddel ezelőtt várossá vált Martfű jelenik meg Czinege József fotóin.

Kécskei Gyula a floorball csapatjátékkal és egy országos kispályás labdarúgó akció, a Magyar Ifjúság Centrum Kupa alakulásával ismertette meg az olvasókat. Városunkból egy serdülő, két ifjúsági, két férfi és egy női csapat indult a megyei körzeti megmérettetésen.

Ajánlást kaptunk a Művelődési Központ programkínálatából, színházi buszjárattal, számítástechnikai bemutatóval, diafilm vetítéssel, a mozifilm kínálatban az Emmanuelle, az Aki legyőzte Al-caponet, a K-9 kutyám Jerry le és a Fal című francia, amerikai és angol filmekkel.

A könyvtári szolgáltatások körében „nehéz idők” hatásáról, korlátozott könyvbeszerzési lehetőségekről is szólt az írás, egyes könyvekért „sorba kellett állni”. A központi könyvtár mellett mintegy 10 letéti könyvtár is üzemelt, a legnagyobb az óvárosban, a KISZ bizottság városi szervezetének helyiségében.

A „Tanácsi hírek” rovatban a lap szerkesztői beszámolnak a tervezett szennyvíztelep és csatornahálózat tervismertető rendezvényéről, az új rendőrőrs kialakításáról „a piactéren álló volt zöldséges épület felhasználásával”, és arról, hogy „a Munkácsy Mgtsz. Polimer Ipari Szolgáltató Szövetkezet Gyulai Szakcsoportja vegyes ruházati áruház üzletet nyitott” a városban.

Írtak a városi tanács előzetes költségvetéséről, amely két változatban készült: „Az egyik a hagyományos módszer szerinti kiadásorientált, míg a másik a reformelképzeléseket magában foglaló forrásorientált költségvetés.”

Kiemelt hírként közli a próbaszám, hogy Martfű Város Tanácsa hatályon kívül helyezte a TEHO, a településfejlesztési hozzájárulás megállapítására vonatkozó rendeletét, s hogy „az 1986. óta befizetett hozzájárulásból valósult meg a Temető út, a Munkácsy út és a Bem út megépítése valamint az új ruházati áruház építésének támogatása”.

Az „Ifjúsági rovatban” külön olvashatunk a Martos Flóra és a Mártírok Úti Általános Iskolák híreiről, sulibulikról, szünidei programokról, számítógépes játékokról, játékkészítő programokról.

„A Tisza Cipő üzemi lap töltötte be eddig a település sajtójának szerepét, mert a település is hosszú időn keresztül azonos volt a cipőgyárral. Gyermekcipőben járó városunk jelentősen fejlődött az elmúlt években, s ez a fejlődés egyben egyre több feladatot is jelent, melynek megoldását nem várhatjuk csak a települést létrehozó vállalattól. Így nem várható el az sem, hogy az üzemi lap teljes mértékben ellássa egy települési, városi újság szerepkörét is” – fogalmazott, „Ajánlás helyett” címmel, a lap szerkesztője.

„Szélesebbre tárul a lehetőség a lakossággal való helyi kommunikációra. Ezt lényeges lépésnek tartom a városiasodás hosszú és kitartó menetelésének útján” – válaszolta az „Ön mit írna a lapba?” kérdésre a megújulóban lévő városi népfront szervezet ügyvezető elnöke, dr. Bozó Józsefné.

„Szeretném, ha az újság friss, aktuális martfűi problémákkal foglalkozna, ütköztessen érdekeket, viták folyjanak a lap hasábjain, olyanok, amelyek előreviszik Martfű fejlődését. Egyszóval, legyen közéleti. Szólaltasson meg érdekes embereket, akik Martfűn élnek, vagy fontos területeken dolgoznak” – fogalmazott a próbaszámban megjelent írásában Gonda Istvánné.

Három évtized alatt felsorolni is nehéz lenne, milyen sokan járultak hozzá elképzeléseikkel, munkájukkal, írásaikkal, fotóikkal ahhoz, hogy a városi lap valóban informáljon, tájékoztasson és lekösse olvasóit.

De hogy is állunk ma?

„Városunk fejlett tájékoztatási és média rendszerrel rendelkezik, a lakossággal történő rendszeres és folyamatos kapcsolattartás érdekében. A Művelődési Központban működő Kommunikációs és Média Csoport megörökíti az utókor számára a város jelentős eseményeit, a Martfű Közéleti Magazin havonkénti megjelentetésével – amit 2015 óta térítésmentesen kézbesítenek minden postaládába – nyújt rendszeres tájékoztatást az önkormányzat a városlakók számára az aktuális önkormányzati hírekről, rendezvényekről, eseményekről” – olvasható egy önkormányzati beszámolóban.

A feladat összetett és változatos: a havonta megjelenő Martfű Magazin mellett a www.martfu.hu önkormányzati sajtótermék és közösségi médiafelületünk tartalmi kezelése, online televíziós anyagok, kiadványok készítése, városmarketing és turisztikai feladatok is tartoznak az idei évben jelentős személyi változásokat és létszámcsökkentést is megélő, háromfős Média Csoport tevékenységi körébe. Munkánkat ma még részben egy közfoglalkoztatott kollégánk is segíti.

Az elmúlt három évtizedből 25 éve, egy emberöltőnyi ideje igyekszem őrizni az időközben Martfű Magazinná változott önkormányzati lap tartalmi és szakmai értékeit, ami a sok-sok nehézség ellenére, megtisztelő és szép feladat.

Jó megállni és visszagondolni, felidézni a volt kollégákat, a sok-sok történést, amelyeket fotók és írások, videó összefoglalók, az önkormányzati honlap, facebook bejegyzések és harminc éve, a városi lap oldalai is hitelesen megőriznek az utókornak.

Herbályné Kalmár Irén

felelős szerkesztő, médiavezető

2019-12-20 15:34