Beszámoló a Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről

A Martfű Városi Könyvtár Martfű Város összevont kulturális intézménye részeként 358 m2-en 3 szolgáltatási térben működik, a művelődés, a tanulás, a szabadidő igényes eltöltésének helye, települési feladatokat ellátó, információs esélyegyenlőséget biztosító nyilvános könyvtár. Városunk életében fontos kulturális és társadalmi szerepet tölt be.A könyvtár szolgáltatásai 2019-ben:

- helyben olvasás (ingyenes, beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatás) olvasótermeinkben és a Dr. Bakonyi Péter Kutatószobában

- folyóiratolvasás

- helyben olvasás a Dr. Bakonyi Péter Kutatószobában

- kölcsönzés (könyv, újság, folyóirat, elektronikus dokumentum)

- könyvtárközi kölcsönzés

- számítógép-használat, internethasználat

- DJP-pont – tanácsadás elektronikus ügyintézésben, okos eszközök használatában, elektronikus szolgáltatások és tartalmak használatában

- előadások, könyvtári órák, pályázatos foglalkozások gyerekeknek, nyári napközis tábor, kulturális és közösségi rendezvények, használóképzést szolgáló alkalmak, olvasókultúra-fejlesztő programok, digitális kompetenciafejlesztő programok

A könyvtárban 9 nyilvános, internetet elérni képes gép áll a használók rendelkezésére, a dolgozók munkáját pedig 4 hálózatba kötött munkaállomás segíti.

Számítógépes termünk alkalmas informatikai tanfolyamok befogadására. 2019-ben két oktatási cég is használta termünket ilyen célra, több alkalommal is szerveztek hozzánk ingyenes tanfolyamokat elsősorban 65 évnél fiatalabb martfűi lakosok számára.

2019-ben 806 db új dokumentumot szereztünk be. Így állományunk tárgyév december 31-én 47.965 db dokumentumot tartalmazott, ebből közel 42.000 kölcsönözhető. Állománygyarapításra 1.928.000 Ft-ot költöttünk (ebből 1.786.000 Ft-ot könyvvásárlásra, 141.000 Ft-ot folyóiratvásárlásra). Az Önkormányzat 1.150.000 Ft-t támogatást biztosított erre a célra, az Érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás összege pedig 757.000 Ft volt (a korábbi évekhez képest jelentős összeg, komoly támogatás). Elmondható tehát, hogy állományunk jelentős mértékben, értékes dokumentumokkal gyarapodott. Olvasóink nagy örömére egész évben elérhetőek voltak könyvtárunkban a frissen megjelent könyvek is. Az elmúlt évben öt alkalommal vásároltunk nagyobb mennyiségben könyveket, új kiadványokat. Beszerzéseinket minden esetben olvasóink igényei, kívánságai szerint tervezzük.

A folyóiratbeszerzés is az olvasók igényeinek megfelelően történt. Az NKA támogatásával és saját beszerzésből 85 féle folyóiratot kínáltunk egész évben olvasóinknak.

Rendszeres könyvtárhasználóink (beiratkozott olvasók) száma 2019-ben 782 (ebből 14 év alatti 425, 14-17 éves 76, 18-29 éves 45, 34-54 éves 113, 55-65 éves 59, 65 év feletti 64). Ez a szám az országos adatokat tekintve átlagosnak mondható. A 14 év alattiak nagy száma főként annak köszönhető, hogy a legtöbb alsó tagozatos osztályt a pedagógusok rendszeresen hozzák a gyermekkönyvtárba. Jellemzően az első osztályosok a tanév elején ellátogatnak hozzánk egy könyvtárismereti órára, ahol megismerkednek az intézménnyel, a könyvtárhasználat szabályaival játékos formában, ezután pedig havonta visszatérnek könyvet kölcsönözni. Emellett vannak szülők, akik fontosnak tartják a rendszeres könyvtárlátogatást. Számukra a könyvkölcsönzés családi program.

Sokatmondó adat a kölcsönzött dokumentumok száma, 2019-ben 8357 db. Ez a szám is mutatja, hogy a könyvtáraknak még mindig van létjogosultsága, hogy olvasóink igénylik az irodalmat, szolgáltatásainkat.

A könyvtárközi kölcsönzés lehetősége sok olvasónk, főként felsőoktatásban tanuló felnőttek számára nyújt kényelmes megoldást. Ilyen módon bármely, az országban fellelhető könyvhöz hozzájuthatnak a városi könyvtáron keresztül. Tárgyévben 49 dokumentumot kértünk meg más könyvtáraktól olvasóink számára.

Rendezvényeink száma 2019-ben 159, az azokon résztvevők száma 3785. Ezek az adatok kiemelkedőnek számítanak nem csak a város lakosainak számát tekintve. Programjaink között voltak olvasáskultúra-fejlesztő programok, digitális kompetenciafejlesztő programok, kulturális, közösségi rendezvények, használóképzést szolgáló alkalmak és egyéb rendezvények.

Rendszeres közösségteremtő, olvasást népszerűsítő programjainkkal havonta adtunk alkalmat a szabadidő kulturált eltöltésére.

Minden hónap első hétfőjén találkoztak a LAPOZÓ OLVASÓKÖR tagjai a Városi Könyvtárban. 2019-ben előadásokkal, felolvasásokkal emlékeztünk Déry Tiborra, Kányádi Sándorra, Márai Sándorra, Örkény Istvánra, beszélgettünk kedvenc, meghatározó olvasmányélményekről.

A REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA évek óta megszokott módon, a hónap második hétfőjén tartotta összejövetelét. Az év legfontosabb eseménye a klub számára az intézményünkben minden év augusztusában megrendezésre kerülő Országos Rejtvényfejtő Verseny. Az elmúlt évben is sikeres rendezvény volt az országos verseny.

Minden hónap végén tartottunk MESÉLDE elnevezéssel családi mesedélutánt a gyermekkönyvtárban. Ezzel a foglalkozással a legkisebbeket szólítjuk meg, bevonzva az egész családot így a könyvtárba. Kengyel Éva kolléganőmmel közösen tervezzük, tartjuk a játékos, mesés programot. Célunk az olvasóvá nevelés már egész kicsi korban, a mesék csodálatos erejével élményt nyújtani.

Az elmúlt évben újabb rendszeres foglalkozással bővült kínálatunk, egy újabb réteget megszólítva így. Kolléganőnk, Bihari Erzsébet, aki egy tanfolyam elvégzése után a DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM mentora lett, kétheti rendszerességgel ingyenes házi tanfolyamot hirdetett azok számára, akik nehezebben boldogulnak okos eszközeikkel, nehezebben igazodnak el a digitális világban. A tanfolyam rendkívül sikeres, hiánypótló program. Nagyszerű lehetőség, hogy a rendszeres foglalkozások mellett, kolléganőnk egyénileg is foglalkozik látogatóinkkal, mint DJP mentorhoz, bármikor fordulhatnak hozzá kérdéseikkel a városlakók.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00297 számú pályázat keretein belül rendszeresen tartottunk foglalkozásokat óvodás, martfűi és környékbeli általános iskolás, valamint helyi középiskolás csoportok számára. Ugyanez a pályázat tette lehetővé, hogy NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT szervezzünk. A tábor témája a népi kismesterségek voltak.

A márciusi ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Grecsó Krisztiánnal egy elmaradt őszi találkozás várva várt pótlása volt, az elmúlt év legkiemelkedőbb, szépszámú közönséget vonzó könyvtári eseménye. Az író legújabb, Vera című regényét mutatta be a martfűi olvasóközönségnek. Régi vágyunk vált így valóra. Grecsó Krisztiánnal ezúttal is Kengyel Éva kolléganőnk beszélgetett a lelkes közönség előtt. Felemelő este volt, hisszük, mert az író is utalt rá, nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy nálunk járt.

A Városi Könyvtár minden évben a Költészet Napja alkalmából SZAVALÓVERSENYT hirdet a város diákjai számára. S bár versenynek nevezzük ezeket az alkalmakat, arra bíztattuk a gyerekeket, hogy inkább ünnepnek éljék meg a délutánt, gyönyörködjenek saját szavalataikban, a mások által választott versekben, a magyar nyelvben, a költészetben. A szavalók mind a két délután csodálatos élményekkel ajándékoztak meg bennünket. Mindkét zsűri elismerően, elégedetten, jó érzésekkel telve értékelte a gyerekek szavalatait.

Ebben az évben a martfűi alkotók mellett, tiszaföldvári versírók lírája is hallható volt KÖLTÉSZET NAPI műsorunkban. A költészetről, tavaszról, szerelemről, az élet nehézségeiről, körforgásáról szóló versek randevúra hívták a balett, a társastánc, a néptánc, a kortárs tánc lépéseit. A műsor megálmodója, szerkesztője ezúttal is Kengyel Éva volt.

2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal került megrendezésre az ÜNNEPI KÖNYVHÉT, a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe. Ehhez az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozathoz évről évre változatos programokkal csatlakozik könyvtárunk is. Ez évben az Ünnepi Könyvhét idejére ingyenes beiratkozást hirdettünk, zsákbamacskaként kínáltunk kölcsönözhető könyveket, és vásárt rendeztünk az állományból kivont könyveinkből. Június 12-én teadélutánra hívtuk versíró barátainkat. Június 13-án egy másik korosztályt vártunk a könyvtárba, a legkisebbeket kínáltuk mesével, zenével, játékkal. Június 14. estéjén pedig filmvetítésre invitáltuk olvasóinkat. A könyvhét ihlette választásunkat. Egy örök nagy kedvencet, a Micimackó című könyv írójáról és fiáról szóló életrajzi drámát vetítettük.

Az ORSZÁGOS REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY minden évben várt, nagy esemény intézményünkben. Büszkék vagyunk arra, hogy évről évre helyet adhatunk ennek a rangos, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénynek. A Martfűi Ünnepi Napok keretein belül immár 22. alkalommal hirdetett egyéni versenyt városunkban a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete 4 kategóriában, kezdők, haladók, mesterjelöltek és mesterek részére

Az október számunkra azt jelenti: ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK. Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért ez volt 2019-ben a könyvtári napok jelmondata. A cél az volt, hogy könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel körbejárjunk néhány fontos témát, és így, az információ átadásával, cseréjével, mi is tegyünk egy apró lépést egy tökéletesebb, élhetőbb, fenntartható világ megteremtéséért. Az első esemény a NÉPMESE NAPJA volt. Második programunk is a mesékről szólt. Szeptember 30-án MESÉLDÉT, családi mesedélutánt tartottunk a gyermekkönyvtárban. GONDOLKODJUK ÖKOSAN! címmel kisiskolások és felső tagozatos diákok számára tartottunk játékos környezetvédelmi foglalkozásokat október 2-án.

Egy ÍRÓ-OLVASÓ találkozó keretein belül lehetőségünk adódott testközelbe kerülni a kortárs magyar irodalommal, kiemelt programunk vendége TÓTH KRISZTINA költő, író, műfordító volt. Kengyel Éva beszélgetett vele lelkes közönség előtt. ÜLTESS FÁT, OLVASS ALATTA KÖNYVET! – Ez volt a mottója annak az országos kezdeményezésnek, amelyhez mi is csatlakoztunk. A cél kettős volt: felhívni a figyelmet a környezettudatosságra, a környezetvédelemre és népszerűsíteni az olvasást. Irodalmi program volt a folytatás, péntek este tartottuk a már hagyományosnak mondható FELOLVASÓ ESTET. A KÖNYVES VASÁRNAPON a könyvtár, a Martfűi Hely- és Ipartörténeti gyűjtemény és a Pécskői Gyűjtemény rendkívüli nyitvatartásával, ingyenes beiratkozási lehetőséggel vártuk az olvasókat. Kínáltuk szeretettel a helytörténeti gyűjteményhez készült A cipőkirály birodalma című mesét és a Pécskői család néprajzi gyűjteményéhez íródott Házi áldás, avagy derűs mese Miki bácsi gyűjtéséből című történetet nem csak gyerekeknek.

2019-ben jelentős változás történt a könyvtár dolgozói létszámában. Egy sokéves áldatlan állapot ért véget. Az egy fő főállású könyvtáros mellé egy, a teljes intézmény összlétszámát érintő átszervezés után került még egy főállású kolléga.

Munkánkat az elmúlt évben is segítették IKSZ-es diákok. Főként martfűi diákok, a megye több középiskolájából is választották a könyvtárat a kötelező óraszám letöltésére. Elsősorban a selejtezési, könyvfelszerelési, könyvrendezési munkákban tudtak részt venni.

Legfontosabb feladatunk az elmúlt évben is a közösségteremtés, az olvasóvá nevelés (egészen kicsi kortól kezdve), az értékadás volt, a lehetőség biztosítása a szabadidő kulturált eltöltésére. Köszönettel tartozunk Martfű Város Önkormányzatának az egész éves támogatásért.

Az elmúlt évben is kaptunk sok pozitív visszajelzést látogatóinktól, ez erősít bennünket abban, hogy érdemes ilyen lelkesedéssel folytatni munkánkat.

Székácsné Tálas Gabriella

könyvtárvezető

Tovább a képekhez>>>

2020-03-04 16:40