Veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja

A veszélyhelyzet miatt ráruházott rendkívüli döntési jogkörével élve, a képviselő-testület jogkörét gyakorolva megerősítette, jóváhagyta a veszélyhelyzet kihirdetését követően meghozott képviselő-testületi döntéseket dr. Papp Antal polgármester 2020. március 23-án. A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetését követően meghozott, következő döntések polgármesteri megerősítésére került sor:

- A Képviselő-testület Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 12/2020.(III.17.) határozata a koronavírussal kapcsolatos intézkedések elfogadásáról.

- Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 13/2020.(III.19.) határozata a bizottság 2020. március 19-én megtartott együttes rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről.

- A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság 33/2020.(III.19.) határozata a bizottság 2020. március 19-én megtartott együttes rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről.

- Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 14/2020.(III.19.) határozata a bizottság 2020. március 19. napján megtartott együttes rendkívüli ülésének napirendjéről.

- A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság 34/2020.(III.19.) határozata a bizottság 2020. március 19. napján megtartott együttes rendkívüli ülésének napirendjéről.

- Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 15/2020.(III.19.) határozata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására.

- Az Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság 35/2020.(III.19.) határozata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására.

- Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 20/2020.(III.l9.) határozata a bizottság 2020. március 19. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjéről.

- Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 21/2020.(III.19.) határozata Jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.

- Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 22/2020.(III.19.) határozata a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégium átszervezésének véleményezéséről.

- Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020.(III.19.) határozata a 2020. március 19-i ülés napirendjének elfogadásáról.

- Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020.(III.19.) határozata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról.

- Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020.(III.19.) határozata a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégium átszervezésének véleményezéséről.

Herbály Jánosné

2020-04-02 12:56