Rendkívüli intézkedések a koronavírus járvánnyal kapcsolatban – Martfű Város Polgármesterének 35/2020. (III. 20.) határozata

Martfű Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (Ill. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:1. A JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. március 18. (szerda) napjától ZÁRVA tart.

2. A MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 2020. március 18. (szerda) napjától a személyes ÜGYFÉLFOGADÁS elsődlegesen SZÜNETEL. Az ügyfelekkel telefonon, e-mailen, ügyfélkapun keresztül kell a kapcsolatot tartani.

Amennyiben az ügyintézéshez a személyes egyeztetés nélkülözhetetlen, akkor erre az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.

3. Martfű város közigazgatási területén MINDEN ÖNKORMÁNYZATI, CIVILSZERVEZETI RENDEZVÉNY megtartását és megrendezését határozatlan időre FELFÜGGESZTEM.

4. BETEGSÉG esetén az önkormányzat és intézményeinek a MUNKAVÁLLALÓI KÖTELESEK OTTHON MARADNI, fizikailag távol maradni a munkahelyüktől. A dolgozó a megbetegedéséről köteles értesíteni a munkáltatóját és a háziorvosát.

5. Az önkormányzat és intézményeinek a munkavállalója a külföldi utazását köteles a munkáltatója részére bejelenteni, és a hazaérkezését követően 14 napra köteles a munkahelyétől távol maradni. Ha olyan országból érkezik hozzá családtagja, vagy fogad látogatót, ahol a hivatalos megbetegedések száma meghaladja az 5.000 főt, szintén 14 napra távol kell maradnia a munkahelyétől.

6. A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a CSALÁDLÁTOGATÁSOKAT CSAK RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN VÉGEZHETIK.

7. A Védőnői Szolgálat a szakmai iránymutatások alapján végzi a munkát.

8. A FOGORVOS CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST VÉGEZHET.

9. MINDEN ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYBEN A LEGMAGASABB SZINTŰ HIGIÉNIAI TAKARÍTÁST RENDELEM EL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGHÁZRA, MELYET NYITVATARTÁSI IDŐ ALATT ÓRÁNKÉNT KELL TAKARÍTANI.

Az önkormányzati dolgozók, ügyfelek, vendégek és a házi gondozásban részesülők kerüljék egymással a személyes kontaktust.

10. Az intézményvezető ettől eltérően szigorúbb intézkedéseket is meghatározhat az általa vezetett intézmény látogatására vonatkozóan.

11. Az intézkedésekkel kapcsolatos LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A MARTFŰ MÉDIÁN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

12. A HIVATALBAN MEGRENDEZETT HÁZASSÁGKÖTÉSEN A HÁZASULANDÓK ÉS 2 TANÚ VEHET RÉSZT! Az intézkedés bevezetésének indoka a torlódások megakadályozása, mellyel jelentősen csökkenthető a járvány terjedésének kockázata. NÉVADÓ ÉS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ MEGRENDEZÉSE, MEGTARTÁSA SZÜNETEL! 13. A MARTFŰI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉS A RENDŐRSÉG A TANULÓK NYÍLT TERÜLETEN TÖRTÉNŐ CSOPORTOS ÖSSZEJÖVETELÉT (BANDÁZÁSÁT) ELLENŐRIZNI FOGJA.

14. Jelen határozat 2020. március 18. napjától visszavonásig hatályos.

Dr. Papp Antal

polgármester

2020-04-02 12:57