Beiratkozás elektronikusan, április 17-ig - Tájékoztató óvodai beiratkozásról a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.



Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:

• 2020. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhely esetén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik:

• 2021. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján, a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon, elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése érdekében- elektronikusan (e-mailben) történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

A BEIRATKOZÁS MENETE:

- Először nézzék meg az alábbi letölthető dokumentumok közül a „Beiratkozási körzetek 2020/2021-es évre” anyagban, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

- Ha a szülő a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, jelezze az óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig „Szándéknyilatkozat a beiratkozáshoz az óvoda körzetébe tartozó gyermekek részére” nyomtatványon a vob@martfu.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására előreláthatóan a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. 

(Ezt a szándéknyilatkozatot azért kell kitölteni és elküldeni, mert a kiadott központi tájékoztató szerint, ha szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé, de ennek ellenére azt javasolják, vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.)

 

- Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton,  jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig a „Óvodai felvétel iránti kérelem a nem körzetbe tartozó gyermekek részére” nyomtatványon a vob@martfu.hu e-mail címen.

 Az óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Amennyiben kérdés merülne fel a beiratkozással kapcsolatban, kérem, a következő elérhetőségeken jelezzenek:

vob@martfu.hu

vagy

szerdánként 800- 1600 - ig:

Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető, 06 70/977 5956 

 

Letölthető dokumentumok:

Beiratkozási körzetek 2020/2021-es évre>>>

Szándéknyilatkozat a beiratkozáshoz az óvoda körzetébe tartozó gyermekek részére>>>

Óvodai felvétel iránti kérelem a nem körzetbe tartozó gyermekek részére>>>

 

A központi tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján található www.oktatas.hu oldalon, ahol tájékozódhatnak a következőkről is:

„ Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?”

„Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?”

 „Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?”

 

Martfű, 2020. 03. 31.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea

intézményvezető

Tájékoztató letöltése>>>

2020-04-02 13:00