Művelődési Központ - Beruházások és az intézmény belső feladatainak elvégzése, zárt ajtók mögött

Megelőzve a koronavírus okozta veszélyhelyzet elrendelésére vonatkozó, 2020. március 11-i kormányrendeletet, már korábban jobbnak látta az intézmény és az önkormányzat, hogy március 13-tól bezárjon a Művelődési Központ, mivel nem tudunk olyan feltételeket biztosítani, hogy a fertőzést elkerüljük. Ezt követően más megyei kulturális intézmények is a bezárás mellett döntöttek.Az élet azonban nem állt le a Művelődési Központban, jelentős beruházások, a sűrű programok miatt eddig háttérbe szorult, régen tervezett munkálatok zajlanak, és új utakon jár az intézmény a látogatók virtuális elérésének terén is. Minderről Asztalosné Kocsis Enikő igazgatónőt kérdeztem.

– Új munkarend és új munkavégzés alakult ki az intézményben. A kollektívával átbeszéltük, rendszereztük a feladatokat minden területen, és ennek megfelelően, a dolgozók biztonságát is figyelembe véve végezzük a munkánkat.

Elsődlegesen a takarítás, a bútorok átmosása, fertőtlenítése indult el. Arra törekszünk, hogy a több száz ember számára, akik naponta látogatták intézményünket, olyan biztonságot, tisztaságot teremtsünk, ami majd a nyitáskor ismét lehetővé teszi a fogadásukat. Technikai munkatársaink közül többen részt vesznek az orvosi rendelő, a bérlők háza és a Városháza takarításában, figyelembe véve a város feladatainak elvégzését.

Nagy örömünkre februárban a képviselő-testület elfogadta a Városi Könyvtár felújítását, amit pályázat előzött meg, és amellyel elindult a felnőtt könyvtári részleg teljes felújítása. A festés, a világítás cseréje, a parkettalakkozás, ezek az alapfeladatok az elmúlt napokban fejeződtek be. Megérkezett a pályázatból vásárolt, új polcrendszer is. Az 1961-es régi polcaink kikerültek, más feladatot látnak el, a továbbiakban irattári polcokként használjuk a Városháza padlásán.

A gyermekkönyvtár és az informatikai terem pormentesítését, majd a szép, korszerű és biztonságos, minden követelménynek megfelelő polcrendszer takarítását követően, elkezdődött a könyvek visszapakolása. A pályázatból különböző, nagyon szép bútorelemeket is be tudtunk szerezni, ezek összerakása, összeszerelése is zajlik.

Nem így terveztük mi sem, hogy ilyen zárt körülmények között végezzük ezeket a munkákat, de próbáljuk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot, a Médiacsoport és a könyvtárosok is hírt adnak a munkálatokról.

Olyan közösségi teret hozunk itt létre, ahol, kisebb átalakítással író-olvasó találkozók, különböző csoportos foglalkozások is megvalósíthatóak. Ezt új projektor tartó állvány és vetítővászon fix elhelyezése is segíti. Új helyre kerül a kölcsönzőpult is. Bízom benne, hogy látogatóinknak tetszeni fog az új könyvtári tér.

A költségvetésben megszavazott és biztosított pénzügyi kereteknek megfelelően, az elmúlt hetekben elkezdődött a műszaki tanácsterem és a két kapcsolódó folyosó felújítása is. Sikerült beszerezni a felújításhoz szükséges anyagokat, itt is megtörténik a parketta csiszolása, festése, a világításkorszerűsítés, a folyosók festése, szép új kőlapokkal való burkolása. Olyan szabvány minőségi ajtók kerülnek a folyosókra, amelyek a különböző bútorelemek mozgatását is könnyítik.

A veszélyhelyzet a múzeum két időszaki kiállítását is érintette. A látogatók nem tudták olyan nagy számban megnézni a bronzkori régészeti kiállítást. Itt komoly múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveztünk, amelyek egy része meg is valósult. A médiacsoport szép, értékes kisfilmmel mutatta be a kiállítást, ezzel most is meg tudjuk osztani a különleges kiállítás értékeit a lakossággal.

Ebben az időszakban nyílt meg Holló Ádám grafikai kiállítása is az emeleti galérián, így ez a tárlat sem tudott teljes időtartamában a látogatók rendelkezésére állni. A Médiacsoport kisfilmjével, ez esetben is a virtuális térben is élvezhető kiállításlátogatásra invitáljuk a nézőket.

Most van idő arra, hogy átnézzük, rendezzük tárgyi, dokumentum- és fotóleltárainkat, és el tudjuk végezni a raktárak rendezését is.

Martfű 70 éve vált önálló községgé. Szeretnénk ezt a jubileumot is megjeleníteni ebben az időszakban.

Több szakmai terv is készült ebből az alkalomból, amelyek rendezvényeit a múzeumi munka területén koordináljuk. Tervezünk várostörténeti vetélkedőt a gyerekeknek, visszaemlékező sorozat megjelentetését az újságban és internetes felületeinken, felelevenítve, csokorba szedve várostörténeti filmeket. Kollégáim az elmúlt évek során végzett munkájának köszönhetően, már innen visszanézve is nagyon értékes film- és dokumentumsorozat áll a rendelkezésünkre.

Pályázati támogatással lehetőséget kaptunk a Nemzeti Filharmóniától egy tizenhat előadásból álló, szabadtéri koncertsorozatra, ami március 14-én indult volna. Bízunk abban, hogy nyáron, vagy az ősz elején elindulhatnak a koncertek. Zenés történelmi barangolásra invitáljuk az itt élőket. Martfű több pontja ad helyszínt majd a koncertsorozatnak, felelevenítve azokat a történeti emlékeket, amelyek ahhoz a városrészhez kötődnek.

A 70 éves jubileumi ünnepi sorozat értékes elme lesz ebben az évben a „Ki kicsoda Martfűn” című könyv megjelenése, amit nagyon várunk. Április - május elejére terveztük a könyv megjelenését, amivel az előkészítés ezen fázisában is sokat foglalkoztunk. A nyomdai munkálatok befejezésénél tartunk. Az új várostörténeti kiadványt ünnepélyes könyvbemutatóval szeretnénk átadni a martfűi lakosságnak és az érdeklődőknek.

A közművelődési területen komoly tárgyalások folynak az elmaradt rendezvények új időpontjaira vonatkozóan. Most úgy néz ki, hogy miden rendezvényünk az év második felére szerveződik, és ennek az egyeztetése zajlik. Szeretnénk, ha a korábbra tervezett, szép programok, a Zorán koncert, a Filharmónia Bérletsorozat keretében a Jazzation Énekegyüttes koncertje és a Duma Színház fellépése is megvalósulnának, és a már befizetett jegyek is érvényesek lennének.

Szívfájdalmunkra, a helyi civilszervezetek olyan nagysikerű rendezvényei, mint a Sámli bál, a nyugdíjas és más rendezvények, találkozók is későbbi időpontra kerülnek vagy elmaradásra kényszerülnek ebben az időszakban.

Nagy erőkkel szervezzük, egészen december - januárig, az év második felének programjait, színházi rendezvényeket, pót filmesteket. Az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztivál kimenetele még bizonytalan. A fesztivál fő rendezvényeit lekötöttük, egyeztettük a zenekarokkal a programjainkat, a szerződések is előkészítés alatt vannak, majd eldől, hogy mire lesz lehetőségünk.

Olyan, nagyobb ívű szakmai anyagok is készülnek az intézményben, mint az új Kulturális stratégia. Martfű Város Önkormányzata a tavaszi időszakra tűzte ki feladatul egy középtávú városi kulturális stratégia összeállítását. A készülő dokumentum fontos eleme és alapja a lakosság véleményének összegzése, amit kérdőíves rendszerrel szeretnénk megoldani. Most a szakmai területekkel történő egyeztetés és az elkészült tervezet társadalmasításának háttérmunkálatai folynak.

Középtávú szakmai tervünkben célul tűztük ki az intézvény minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és a „Minősített közművelődési intézvény” cím elnyerését. Elindultak azok a szakmai munkák a háttérben, amelyek majdan lehetővé teszik az erre vonatkozó pályázat előkészítését és a minőségbiztosítási rendszer létrehozását.

Fontos elemei az intézmény feladatainak a jelenleg futó pályázatok. Az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program), és a Nemzeti Kulturális Alap és Erasmus+ pályázatok, az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja több pályázatába is sikerült bekapcsolódnunk. Külön egyeztetések zajlanak ebben a helyzetben az időpont módosításokra, átütemezésekre és a feladatok koordinálására. Jelentős munkát adott maga a pályázatok elérése, megvalósítása, és most sajnos azoknak az átalakítása is további feladatot jelent.

Óriási szerencse, hogy elkezdtük ebben az évben a felnőtt könyvtári részleg és a műszaki tanácsterem felújítását! Azzal a szándékkal indítottuk el a munkát amilyen hamar csak lehetett, és ebben partner volt Martfű Város Önkormányzata is, hogy a téli, kora tavaszi idényben jobban tudunk a beltéri munkálatokhoz kivitelezőt, munkaerőt biztosítani. A felnőtt könyvtár felújítása jól sikerült, ott a pályázatnak megfelelve, határidőre készen leszünk. Bízom benne, hogy a tanácstermi felújítást is meg tudjuk valósítani még ebben az időszakban.

Technikai munkálatok is zajlanak, az intézmény takarítása, fertőtlenítése és bútorzatának átmosása, tisztítása. Elkészült a közművelődési iroda padlójának cseréje is, ami már nagyon időszerű volt. A padlócsere az önkormányzat támogatásával és a Településellátó csoport munkatársainak segítségével valósult meg.

Az intézmény jelentős közművelődési szakmai területe a mozi. Napi kapcsolatban vagyunk a társ mozikkal, a Nemzeti Filmirodával és a filmforgalmazó cégekkel. Mindenki keresi a megoldást, hogy milyen módon lehet a mozifilmekkel jelen lenni a virtuális és digitális térben. Az egyeztetések során körvonalazódik, szakmai kidolgozás alatt áll egy olyan rendszer, amellyel esetleg, online értékesítéssel, mindenkinek a saját otthonába vihetjük a mozifilmeket.

Mint minden mozi, mi is készítjük az első negyedéves statisztikát, a mozis pályázatok elszámolását, lezárását. Nagy öröm, hogy az Art mozi pályázatokon, a mozi működtetésére évről évre kapunk támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Bízzunk benne, hogy minél hamarabb újra jelen lehet a palettán a mozi.

A veszélyhelyzet idején előtérbe került a Médiacsoportunk, amely nagyon sok hasznos feladatot látott el az elmúlt hónapokban is a lakosság tájékoztatásában. Most ez a legfontosabb, a kollégák hétköznap, hétvégén, mindig az önkormányzat és a városlakók rendelkezésére állnak, és eddig is olyan gazdag és korrekt információkat adtak át, ami segítette az életet és a városon belüli együttműködést.

Továbbra is erre készülünk, elsődlegesen ezt a tájékoztatást tartjuk szem előtt. Emellett mindig születnek olyan anyagok, videók és a havi újság, amelyek bővebb híreket adnak az itt folyó védekezésről, az idősek szociális ellátásáról, az oktatásról és azokról a hétköznapi fontos dolgokról, amelyek segítik a város közösségének tájékoztatását.

A közönségkapcsolat új módjain dolgozunk, látva szerte a világban, az internetes világhálón, hogy hasonlóan hozzánk, minden ilyen jellegű intézmény keresi a kapcsolatot a látogatóival. Időről időre hírt ad magáról, és olyan eseményeket vagy lehetőségeket mutat meg, ami az otthonokba bezárt időszakban is sokat jelent és feltöltődésre ad lehetőséget a városlakóknak.

Az első ilyen kezdeményezésünk a Városi Könyvtár és a Médiacsoport Mesélde sorozata, amellyel szeretnénk házhoz szállítani a meséket a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.  

Terveink között szerepelnek virtuális kiállítások, régi nagy sikerű rendezvények videóinak felelevenítése, várostörténeti filmsorozat összeállítása, ami azt gondolom, hogy szintén örömet okozhat a most kényszerűségből otthon maradóknak – mondta Asztalosné Kocsis Enikő, bízva abban, hogy hamarosan újra személyesen találkozhatunk mindenkivel városunk kulturális intézményében.

Herbály Jánosné

Tovább a 2020 - Művelődési Központ -
intézményi beruházások 
képgalériához>>>

Tovább a 2020 - Művelődési Központ -
belső feladatainak elvégzése, zárt ajtók mögött 
képgalériához>>>

2020-04-09 13:39