Húsvétvasárnap - Nem nyilvános szentmise Martfűn, a Szent Tamás-templomban, felvételről

Az egyházi előírások szerint zárt ajtók mögött megtartott szentmisén, az azt közvetítő technika segítségével, a martfűi hívekért és minden itt élőért, szeretteinkért imádkozott, értük ajánlotta fel az ünnepi szentmisét Kálinger Roland szolnoki tábori lelkész atya, kérve Isten áldását mindannyiunkra ezekben a nehéz időben.

– A húsvét és a hit nagyon szorosan összekapcsolódik. Jézus feltámadása bizony hit kérdése. Hit kérdése, hogy ezt a valóságot elfogadja vagy elutasítja az ember – hangsúlyozta Kálinger Roland atya a húsvétvasárnap este megtartott igehirdetésen.

A szentmisében a Jóisten segítségét kérte Kovácsik Antal állandó diakónus is, hogy nézzen le teremtett világára, nézzen le az emberekre, akikért az Ő fia meghalt, feltámadott, örök életet szerzett.

– Imádkozzunk ebben a nehéz időben mindazokért, akik betegségben szenvednek. Imádkozzunk az orvosokért, az ápolókért, minden emberért, aki a kórházakban helytáll. Imádkozzunk szeretteinkért, adjon nekik az úr sok türelmet és jó egészséget! Imádkozzunk, hogy az emberek felelősségteljesen gondolkodjanak magukról és egymásról. Krisztus feltámadása pedig töltse el reménnyel és örömmel szívünket!

Ahogyan az egyházközség felhívásában olvastuk, a vasárnapot most nem a szentmisén való részvétellel, hanem a Szentírás olvasásával, egyéni és családi imádsággal, valamint a szentmise közvetítésekbe való bekapcsolódással tudjuk megszentelni.

A Martfű Média húsvétvasárnap, a Szent Tamás-templomban, a nem nyilvános szentmiséről készült felvétele is ezt szolgálja.

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város