Nyári diákmunka lehetőség – Regisztráció a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2020. július 6-tól, vagy 2020. július 13-tól kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében.  A program lebonyolítására 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra, három hetes foglalkoztatással kerül sor, a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák elvégzésére.  A központi program keretében napi 6 órában kerülnek az Önkormányzatnál alkalmazásra a diákok a szakképzettséget nem igénylő munkakörben, az ez évi minimálbér időarányos része: előreláthatólag bruttó 121.750 Ft/fő munkabérrel.A diákmunka programra a 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó martfűi diákok jelentkezhetnek.

A programban való részvétel feltétele, hogy előzetesen a nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán – mint diákmunkára jelentkező - nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait, valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolását kell a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. u. 9.) bemutatnia.

Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási feltételeknek, személyesen a Polgármesteri Hivatalban, az I. emelet 123-as irodában, telefonon az 56/450-222; 135 mellékszámon, e-mailen pedig az ikesjar@ph.martfu.hu címen jelentkezhetnek, személyes adatok, telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka időszakának megjelölésével.

Az önkormányzat pályázati lehetőségének, valamint a jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy jelentős túljelentkezés esetén sorsolással kerül az idén is kiválasztásra a diákmunka programban résztvevők köre.

Herbály Jánosné

2020-06-26 13:43