Önkormányzati elismerések közösségünk erősítéséért

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

2020. augusztus 20. - Városi Ünnepi Megemlékezések, önkormányzati elismerések Martfűn:

 

2020. augusztus 20. Városi Ünnepi Megemlékezés Martfűn - teljes felvétel:

Az önkormányzat által 2020. évben adományozott díjakat, a Szent István-napi Városi Ünnepi Megemlékezés keretében, dr. Papp Antal, Martfű Város polgármestere adta át a kitüntetetteknek.

Martfű Város Képviselő-testülete Díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek, a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy a sport területén maradandót alkottak, elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „MARTFŰ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományozott GONDA ISTVÁNNÉ részére.

Gonda Istvánné személye meghatározó városunk életében. Közel három évtizeden át felelős szerepet vállalt a városért: volt önkormányzati képviselő, több ciklusban alpolgármester, bizottsági elnök. Mindemellett igényesen, magas szakmai hozzáértéssel irányította intézményét, s nemzedékek nevelésében játszott meghatározó szerepet, hiszen 24 éven át volt a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.

Mesterpedagógus, a Pedagógiai-szakmai Ellenőrzési és Pedagógusminősítési Szakértő Testület tagja. Jelentős közéleti és szakmai felelősségvállalása mellett színes, meghatározó alakja városunk társadalmi és művészeti életének: alapító tagja a Városi Nőikarnak, több ovi-színházi gyermekdarab írója, rendezője, ha kellett, szereplője.

Tenni akarása, elképesztő lendülete és sugárzó személyisége mindig magával ragadta és inspirálta is a környezetét, hogy együtt valósítsanak meg nagy célokat a gyermekekért és a városért, legyen szó énekkarról, alapítványi bálak hosszú soráról, sportrendezvényről, idősgondozásról, kulturális programokról vagy ünnepi megemlékezésről.

Gondáné Zsuzsa nem csak intézményvezetőként, közéleti személyként, de családi életét tekintve is mindannyiunk számára példaértékű.

Fáradtságot nem ismerve, mindig töretlen segítőkészséggel fordult minden városlakó felé, és szeretettel teli bölcsessége is vezette azon az úton, amely során a városért végzett valamely munkájával, így vagy úgy, de szinte valamennyi martfűi lakos életének részévé vált.
Ugyan a hivatása a kisgyermekekhez kötődik, de minden korosztály jóbarátként és nagy tisztelettel tekint rá, elismerve évtizedes lelkiismeretes munkáját, emberségét, önzetlen segítőkészségét.

Gonda Istvánné folyamatosan, több évtizeden keresztül kifejtett munkásságával szolgálta településünk múltjának megőrzését, elősegítette a város életének felemelkedését, fejlődését, melynek elismeréseként részesült a „Martfű város díszpolgára” címben, amelyhez sok szeretettel gratulálunk és további aktív életet kívánunk!

  

Martfű város önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJAT adományozott a MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT MARTFŰI CSOPORTJÁNAK ÖNKÉNTESEI részére. A díjat Vass Éva, a Martfűi Csoport vezetője vette át.

A Magyar Máltai szeretetszolgálat Martfűi Csoportja martfűi lakosok önálló kezdeményezéseként alakult meg 2013-ban, 13 fővel. Tevékenységük alapvető célja nehéz sorsú, szegénységben élő emberek megsegítése, melynek érdekében adományokat gyűjtenek magánszemélyektől és szervezetektől, ruhaneműk, élelmiszerek, használati tárgyak formájában, amelyeket azután nagy gonddal és odafigyeléssel juttatnak el azokhoz a rászoruló személyekhez és családokhoz, akik a Szeretetszolgálat segítsége nélkül sohasem juthatnának a szükséges ruhához, cipőhöz, bútorhoz, iskolaszerekhez, játékokhoz.

Kiemelten foglalkoznak az egyedül élő idős emberekkel, és nagy figyelmet fordítanak a kisgyermekes családokra. Több száz családdal vannak rendszeres kapcsolatban, elsősorban Martfűn, de a környező települések szociális segítő intézményein keresztül is.

Rendszeresen szerveznek élelmiszergyűjtést, így élelmiszercsomagokkal is tudnak segíteni az év folyamán több alkalommal is. A Béres Alapítvánnyal ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően már több mint 10 millió forint értékű készítményt osztottak ki az évek során a város lakosságának.

Kézműves szakkört is működtetnek „Kézzel - Szívvel - Szeretettel” néven, ahol szorgoskezű, melegszívű asszonyok varrnak, horgolnak, kézműveskednek, az alkotásaikat pedig ajándékozásra és adománygyűjtésre fordítják. Nem csak a segítségnyújtásban, hanem városunk közösségi életében is aktívan részt vesznek. Minden évben részesei a május elsejéknek, az Egészségnapnak, Családi napnak, Mikulásnapi jótékonysági rendezvénynek.

Szeretetházuk ajtaján bizalommal léphet be bárki, aki segítségre szorul, melegszívű, jószándékú emberek nyújtanak segítő kezet, és a tárgyi javakon túl a kedves, bíztató szavaikkal a lélek megsegítését is szívükön viselik.

Önzetlen, önkéntesen végzett, nagyszerű munkájuk elismeréseként részesültek a Martfű Városért Díjban, melyhez szeretettel gratulálunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes pedagógiai tevékenységéért SZÉCSÉNYI ZOLTÁNNAK, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium biológia-testnevelés szakos tanárának.

Szécsényi Zoltán főiskolai tanulmányait Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-testnevelés szakán végezte, majd 1988-tól a  Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium  tanári karát erősíti szakmai munkájával, sportszeretetével. Mindig folyamatos szakmai megújulás jellemezte, képezte magát, annak érdekében, hogy diákjainak mind több segítséget nyújthasson.

Szigorúságáról, határozottságáról híres tanítványai körében, de azok a diákok, akik osztályfőnökként is együtt éltek a Damiban tanárúr tevékenységével, az elfogadását, megértését, humánumát is megismerhették.

Szécsényi Zoltán, a közvetlen tanórai szakmai munkán túl, évtizedek óta kiemelt figyelemmel kíséri a középiskolás fiatalság testi frissességét, hosszú évtizedek óta az iskolai diáksport egyesület vezetője. Kollégáival nagy lelkesedéssel, kitartóan szervezi az iskola névadójához kapcsolódó Damjanich-túrákat.

Nem csupán az iskolai környezetben tevékenykedik odaadóan, de megalakulása óta meghatározó tagja a Városi Lövészklubnak, ahol a közösségformáló tevékenysége kiemelkedő.

Városunk életében önkéntes feladatokat vállal, kiemelkedő szerepe van a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, rendszeresen részt vesz a delegációk fogadásában.

Szakmai és civil tevékenysége elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában, melyhez szívből gratulálunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenységéért CSURGÓ ILONÁNAK, a Martfűi József Attila Általános Iskola tanítójának.

Csurgó Ilona, Icuka néni 1981 óta aktív tagja az általános iskola tantestületének. Pályafutását Martfűn kezdte, és 40 munkával töltött év után, a 2020/2021-es tanévben itt is fogja ezt a élményekkel teli szakmai utat lezárni. A sok év alatt bizonyította, hogy felkészült, nagyszerű pedagógus. 2013 óta vezeti az alsótagozat humán munkaközösségét.

Az évek során mindig maximális teljesítményre törekedett, komoly szakmai munkát vállalt és vállal ma is, melyben pedagógiai következetessége, elhivatottsága, szakmai alázata tükröződik. Mindig nyitott az új módszerek megismerésére, bevezetésére.

Munkáját lendületesség, szakmaszeretet jellemezte. Csendes, szolid, de határozott, következetes, gyermekközpontú gondolkodású nevelő. Szakmai tudása, segítőkészsége példaértékű munkatársai számára is.

Nevelő és oktató munkája során szívügyének tekintette a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, tanítási óráin fontos szerepe van a differenciálásnak, a „játszva” tanulásnak.

Áldozatos és hosszú évtizedeken keresztül végzett munkájának elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában, melyhez szeretettel gratulálunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta a hivatásában végzett több évtizedes munkájáért HERVAY LÁSZLÓNÉ részére.

Hervay Lászlóné 35 éve dolgozik kisgyermeknevelőként, melyből 34 évet a martfűi bölcsődében töltött. Nagyon sokat tett azért, hogy szakmailag és emberileg is mindig felkészült legyen, fejlődjön, és hasznos, értékes tagjává váljon annak a közösségnek, ahol él és dolgozik.

A gyerekekkel szeretetteljesen és nagy türelemmel foglalkozik, minden szavából, segítő mozdulatából árad a kedvesség. Mindig arra törekedett, hogy minden gyermekben megtalálja a legszebbet, a legértékesebbet és kihozza belőle a legjobbat. Ismereteit folyamatos képzésekkel gyarapította annak érdekében, hogy a gyermekeknek minél sokoldalúbb, színesebb tapasztalatokat, ismereteket nyújthasson. Kézügyességét és kreativitását is jól tudta kamatoztatni arra törekedve, hogy minél érdekesebb, változatosabb módon alkothassanak a segítségévek a gyermekek.

Nagy elismerésnek tekintette, hogy gyakorló kisgyermeknevelők gyakorlatvezetését, mentorálását bízták rá, melyet nagyfokú empátiával, odaadással és segítő szándékkal végzett.

Hervay Lászlóné pedagógiai munkássága, munkához való hozzáállása, gyermekszeretete elismeréseként részesült a díjban, melyhez szívből gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta SZÉKÁCS ANNÁNAK, a Tisza Néptáncegyüttes Tagjának.

Székács Anna kisgyermekkorában, már az óvodában megismerkedett a néptánc szépségeivel, melyhez a népzenével és  népdalokkal átitatott, meleg családi hátteréből, a szüleitől is bátorítást kapott.

Innen már egyenes út vezetett a Martfűi Gyermeknéptánc Csoporthoz, majd a Tisza Táncegyüttes utánpótlás gyermekcsoportjának  számító, Corvinka Gyermeknéptánc Együtteshez.
Nagy tudású és képzett táncpedagógusok vezetése és szakmai irányítása mellett egyre nagyobb vágy alakult ki benne, hogy ő is a  nemzetközi hírű Tisza Táncegyüttes tagja lehessen. Évekig készült, képezte, edzette magát, hogy feljebb léphessen, melynek eredményeként erőfeszítéseit siker koronázta, és ma már büszkén mondhatja, hogy az ifjúsági és a felnőtt Tisza Táncegyüttesnek is tagja. Számos megmérettetésen részt vett, ahol arany és ezüst minősítések sorát szerezte meg az elmúlt évek alatt, majd ezévben, a XI. Országos Ifjúsági Szólótánc Versenyen Gyöngygalléros táncos minősítést és különdíjat kapott, melyet hazánkban mindössze 10 táncos leány vehetett át.

A Kulturális és Művészeti Díjhoz gratulálunk és további sikeres táncpályafutást kívánunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta TÓTH JÓZSEFNÉ részére.

Tóth Józsefné Iduskát nagyon sokan ismerik és szeretik, hiszen tevékeny részese volt az elmúlt évtizedekben kisvárosunk közösségi életének.

1986-ban költözött Martfűre, és gyorsan bekapcsolódott a város közösségi életébe, majd nyugdíjba vonulása után a nyugdíjasklub életébe is, ahol rengeteg feladatot vállalt. Fáradhatatlanul szervezte a programokat, rendezvényeket, és mindig ő készítette el a gyönyörű díszítéseket, igényes kézműves dekorációkat. A nyugdíjas tánccsoport tagjaként több mint 20 esztendeje táncol a különböző helyi és vidéki meghívások alkalmával.

Aktív tagja több civil alkotóközösségnek. A Díszítőművészeti Kör oszlopos tagja, a Martfűi Napraforgók Foltvarróklubban is tevékenykedik, alkotásai minden évben szerepelnek a helyi és országos kiállításokon.

Mindig örömmel vállal feladatot a különböző, gyermekeknek szervezett kézműves foglalkozásokon, ahol nagy türelemmel tanítja őket a varrás, horgolás, hímzés, kézművesség csínjára-bínjára. A nyári napközis foglalkozások, a tiszavárkonyi kézművestábor, a városi ünnepi rendezvények, a jótékonysági vásárok állandó segítője, támogatója, aktív résztvevője évtizedek óta.  Felajánlásaival anyagilag is segítette a martfűi gyerekek táboroztatását.

Mindenkori önzetlen feladatvállalását megköszönve részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS SPORTDÍJÁT adományozta NÉMETH LAJOS volt labdarúgó és sportedző részére.

Németh Lajos gyermekkorában, általános iskolásként került az akkori Tisza Cipő SE futballcsapatába, ahol edzői hamar felismerték tehetségét, mely a kapuban mutatkozott meg.

Végig járta a ranglétrát, és a hetvenes évek végétől, egészen 1990-es visszavonulásáig, az ő nevével kezdődött a martfűi csapat összeállítása.

 Többszörös megyei bajnok, és az NB III-ban is a legjobb kapusok között tartották számon. Híres volt a tizenegyesek hárításáról, bravúrjaira ma is emlékeznek a szurkolók. Sokszor próbálták más csapatokba elcsábítani, ám végig hű maradt Martfűhöz. Aktív sportpályafutásának lezárását követően, napjainkban is kapusedzőként adja tovább mindazt a tudást, amit az elmúlt évtizedekben felhalmozott. A gyerekek tisztelik, felnéznek rá. Munkájának köszönhetően egyre több tehetséges martfűi kapuspalánta bontogatja szárnyait.

Pályafutása előtti tisztelgésként, a sport és városunk iránti elkötelezettsége elismeréseként részesült a sportdíjban, melyhez szeretettel gratulálunk!

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a 2020.08.20 - Augusztus 20. Martfű - Városi Ünnepi Megemlékezés a Művelődési Központban képgalériához>>>

Tovább a 2020.08.20 - Augusztus 20. Martfű - Ünnepi díszmenet, koszorúzás a Szent István szobornál, a felújított Városháza átadása képgalériához>>>

Tovább a 2020.08.20 - Augusztus 20. Martfű - Városi Ünnepi Megemlékezés - Czinege Fotó képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város