Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038

 

 

A projekt célja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ jelenlegi Martfűi Telephelyének (Mártírok út 4.) fejlesztése, bővítése a régi iskola épületének többi, földszinti részeinek felújításával, átépítésével, melynek köszönhetően az ott funkcionáló szociális szolgáltatások a jelen kor követelményeinek, a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelő minőségű, színvonalú, méltó körülményeket biztosít, mindenki számára egyenlő hozzáféréssel.

A beruházás jelentősen javítja majd a lakosság szociális ellátását.

Célunk, hogy megvalósuljon a szociális alapellátások térbeli integrációja (egy ingatlan határain belül történjen a szociális étkeztetés, mint az alapellátás teljes körű szolgáltatása), az elavult, elhasználódott eszközpark és bútorzat cseréje, megtörténjen a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök beszerzése, az épület mögött pihenőpark kialakítása.

Tervezett beszerzendő közlekedési eszközök: 1 db elektromos mikrobusz és 8 db új kerékpár, kiemelten az étkeztetés és a támogató szolgáltatás fejlesztésre szoruló ellátási területei számára.

Célunk továbbá a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának megteremtése, az érintett személyek magasabb számú bevonása, a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetettek helyzetének javítása. A fejlesztés eredményeként a várólisták megszűnnek, a fejlesztett telephely alkalmassá válik akár további férőhelybővítésre is, ha arra a jövőben igény mutatkozik. Az idős lakosok ellátásának lefedettsége, az elszigeteltség problémájának kezelése javul, az idős, demens személyek egész napos ellátásával a családok terhei csökkennek, munkavállalási lehetőségeik javulnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az elnyert Európai Uniós, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás összege: 178,06 millió Ft.

A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat közbeszerzési eljárást indít az épület átalakítási, korszerűsítési munkáira, a vállalkozó kiválasztása és a szerződéskötés várhatóan novemberben megtörténik.

A Támogatási szerződés 2020.07.09-én lépett hatályba.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.05.01.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város