Az elmaradt szemétszállítási díjat előbb-utóbb ki kell fizetni

Újabb szakaszához érkezett a Szolnoki Törvényszék 2020. június közepén meghozott másodfokú ítéletével a martfűi Tyereskova Lakásszövetkezet és a korábban a városban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását végző szolgáltató évek óta húzódó jogvitája.A lakásszövetkezet szerint nem a szövetkezet állt jogviszonyban a hulladékszállító céggel, hanem a lakók, az utólagosan kiszámlázott hulladékkezelési díjat azonban, a most jóváhagyott ítélet alapján is, a szövetkezettel fizettetnék meg. A döntés ellen a lakásszövetkezet fellebbezést nyújtott be a Kúriánál.

– Martfűn a szemétszállítást a szolnoki NHSZ (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.) végzi. Ugyanakkor 2016 óta számlát csak az állam által létrehozott, budapesti székhelyű NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő) Zrt. jogosult kiállítani. A szolnoki cég – annak ellenére, hogy lakásszövetkezetünknél a lakók egyénileg fizetik a szemétdíjat, és korábban maguk is a lakóknak számláztak – 2014 első negyedévét a szövetkezettel kívánta kifizettetni, sőt a NAV általi behajtással fenyegettek meg bennünket – számolt be a részletekről Farkas Roland, a Tyereskova Lakásszövetkezet elnöke. – Ebből bírósági per lett, aminek a végén, a 2016 júniusában született jogerős ítélet kimondta, hogy ezt nem tehetik meg. Valószínűleg ennek hatására történt, hogy amikor adatot kellett szolgáltatniuk az NHKV felé, a lakásszövetkezetet jelölték meg fizető félnek, nem pedig a lakókat. Természetesen ezt mi jeleztük az NHKV felé, sőt a lakónévsort is elküldtük nekik, de az érvényben lévő jogszabály szerint, nekik csak a mindenkori szolgáltatótól kapott adatok alapján lehet számlázniuk. Az ügyet bonyolítja, hogy az NHKV a lakásszövetkezet 734 lakása közül sokba rendszeresen küldi a számlát, ezeknek a lakóknak nincs is elmaradásuk.

Látható tehát, hogy igen nagy káosz alakult ki. S hogy még érdekesebb legyen a történet, a fentiekben említett, 2016-ban lezárult pert a közszolgáltató újra elővette, s mivel szerintük a lakásszövetkezet minősül ingatlanhasználónak, bepereltek bennünket. Ez azért is érdekes, mert a martfűi társasházakat nem tekintik ingatlanhasználónak, holott a törvényben ebből a szempontból ugyanaz a jogállása a szövetkezetnek és a társasháznak is. Olyannyira, hogy 2017-ben elkészült egy törvénytervezet, mely szerint 2018. január 1-től minden társasház és lakásszövetkezet köteles lett volna közösen fizetni a szemétszállítási díjat, ám a parlament ezt nem szavazta meg!

Gondoljunk csak bele, ha a magántulajdonú lakásokban keletkező hulladék utáni díjat a közösségnek kellene megfizetnie, akkor utána ugyanígy követelhetnék a víz-, gáz, villany- és egyéb díjakat is.

A per szolnoki része most júniusban lezárult, a törvényszék tárgyalás nélkül kötelezte a szövetkezetet a szemétszállítási díj megfizetésére. A lakásszövetkezet legfőbb döntéshozó szervének számító küldöttgyűlés azonban 2020. július 21-én azt a határozatot hozta, hogy a döntés ellen fellebbezzünk a Kúriánál. Ezt meg is tettük, s kértük a végrehajtás felfüggesztését is. Most várjuk a fejleményeket – tájékoztatott Farkas Roland.

A lakásszövetkezet elnöke külön kiemelte: a számlázásra jogosult NHKV-val nem állnak perben, sőt, az NHSZ-szel ellentétben, soha nem állították azt, hogy nem lehet számlázni a lakók felé. Már csak azért sem, mert nagyon sok helyen az országban maga a szolgáltató is ezt teszi.  

A leírtakból bizonyára mindenki számára kiderült, hogy a helyzet bonyolultsága miatt nem fog egyik napról a másikra megoldódni ez a probléma. Ami viszont biztos, hogy az elmaradt szemétszállítási díjat egyszer úgyis ki kell majd fizetni. Az eltelt idő és az összeg nagysága miatt szinte biztos, hogy nem egyszerre, de célszerű félretenni az erre szánt pénzt. Amennyiben pedig a Kúria helyben hagyja a szolnoki törvényszék döntését, és a hulladékszállítási díjat a lakásszövetkezetnek kell kifizetnie, a küldöttgyűlés kénytelen lesz pótdíj előfizetést előírni lakóik számára – osztotta meg velünk a jelenleg a lakásszövetkezet rendelkezésére álló információkat Farkas Roland, hangsúlyozva, hogy a lakásszövetkezet 2010 óta senkivel (egyetlen szolgáltatóval) sem áll jogviszonyban a szemétszállítással kapcsolatban, szerződésük vagy egyéb megállapodásuk nincs és nem is volt sem az NHSZ-szel, sem pedig az NHKV-val.

Herbályné Kalmár Irén

2020-09-21 16:34