Munkahelyteremtés, új iparterület és új lakótelkek – A járványhelyzetben mindenkinek viselnie kell valamilyen felelősséget

A veszélyhelyzet miatt tavasszal elmaradt közmeghallgatást 2020. szeptember 17-én pótolta a képviselő-testület. A helyszín ezúttal is a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme volt. Tavasszal a frissen elfogadott költségvetésről, illetve a fejlesztési tervekről lett volna szó. A pénzügyi terv azonban azóta teljesen átalakult. A tervezetthez képest elmaradtak a bevételek és jelentős elvonásokkal, nem várt kiadásokkal is számolnia kellett az önkormányzatnak.A költségvetést érintő változásokról és az aktuális fejlesztési lehetőségekről dr. Papp Antal polgármester tájékoztatott, majd az önkormányzati képviselők számoltak be az elmúlt évi tevékenységükről, végül pedig a fórum résztvevői tették fel kérdéseiket, mondták el véleményüket.

– Adni mindig jobb, de néha meg kell húzni a határokat, hogy ennyi és nem tovább. Ilyen helyzetben nem csak az önkormányzatnak, hanem másnak is veszítenie kell dolgokból – fogalmazott a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülésén dr. Papp Antal. – A költségvetésben 2.197 millió forint szerepel tervezési szinten, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Nagyrészt beruházások voltak betervezve, amelyek közül van, ami megvalósult és van, ami nem, de ezeket próbáljuk kezelni. Néhány beruházást pedig átütemezünk a következő évekre, ilyen a közvilágítási beruházás vagy a Zsófiába vezető kerékpárút építése.

Ez annak köszönhető elsősorban, hogy a bevételek sem úgy jönnek, illetve nagyfokú elvonások vannak az önkormányzatoktól. Számokban nemhogy a lakosok, de a képviselő-testület is nehezen tudja követni ezeket a változásokat – mondta el a polgármester.

A MEGSZORÍTÁSOK MINDEN TERÜLETEN VÉGIG KELL, HOGY GYŰRŰZZENEK

– A tavalyi évhez képest az iparűzési adó bevételei közel 500 millió forinttal maradnak el, de az idei tervezethez képest is közel 270 millióval kevesebb lesz az önkormányzat bevétele ezen a téren. Közben elvonások is történtek az önkormányzattól, ilyen a gépjárműadó, és az idegenforgalmi hozzájárulást is megszüntették. Jövőre is átalakul az önkormányzat költségvetése, nem a feladatfinanszírozást vonják vissza, hanem az iparűzési adót vonják el az önkormányzattól, előzetes számítások alapján olyan 180 millió forint összegben.

Szerencsére az önkormányzat mindig elég jó tartalékot képzett, így ezeket a problémákat, a többi önkormányzathoz képest is, tudjuk kezelni, de a megszorítások minden területen végig kell, hogy gyűrűzzenek. A környező önkormányzatok elvonták a civilszervezetektől, sportegyesületektől és máshonnan is a pénzeket. Mi ilyen radikálisan nem vonunk el, de jövőre az idei tervezethez képest mindenképpen visszalépésnek kell lennie, nem bírjuk fenntartani ezt a támogatási szintet ilyen mértékben – hangsúlyozta dr. Papp Antal.

A beruházásokról szólva a polgármester elmondta: közben az önkormányzat folyamatosan adta be a pályázatokat, és nyert is két pályázaton. Garzonfelújításra nyertek 102 millió forint összegben, illetve a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, 178 millió forint értékben. Az előzetes kalkulációk, a most zajló tervezés és közbeszerzés alapján az alapszolgáltatás bővítésére szánt összeg azonban nem biztos, hogy elegendő lesz.

A beruházások tovább folytatódnak. Befejeződött a COOP ABC parkoló építés, most a járdák, a kerékpártároló és a hulladéktároló kiépítése zajlik. Folyamatban van a Béke út felújítása, parkolók kialakítása, amelynek a határideje november 19. Itt a parkolók betonozásával, térkövezésével, majd az út kiépítésével, szélesítésével folytatódik a munka. Ezen az úton az esővíz hálózatot is ki kellett építeni, mert nem volt. Ez a Gesztenye sor egyesített rendszerébe csatlakozik, ami nem szerencsés, mert visszaduzzaszthat, és mind az óvárosban, mind ezen a részen szennyvízproblémákat okozhat. A szennyvíz- és a csapadékvíz elvezető rendszer szétválasztását előbb-utóbb meg kell tennie az önkormányzatnak, ami azonban milliárdos nagyságrendű beruházás, saját forrásból nem megvalósítható.

 

– Rövid az az időszak, amely tényleges képviselői munkával telhetett el az októberi önkormányzati választás óta, hiszen olyan nem várt események történtek, amelyekkel előzőleg nem tudtunk számolni – kezdte beszámolóját Farkas Roland önkormányzati képviselő, címszavakban összefoglalva, hogy mi történt a bizottságukban:

Egyeztettek a helyben érdekelt sportszervezetekkel a Sportgála megrendezéséről és arról, hogy ezt a hagyományt a jövőben is folytatni kell. Az új év eleje a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságában is az önkormányzat idei pénzügyi tervének előkészítésével zajlott.

A bizottság kiemelten foglalkozott sportszervezetekkel, helyi civilszervezetekkel, amelyek előző évi elszámolásait is figyelembe kellett venni az idei támogatások megítélésekor. Februárban, a pénzügyi terv elfogadásakor szinte minden sport- és civil szervezetnek megítélték a kért támogatást.

Szép feladat volt a Művelődési Központ beszámolójának értékelése, hiszen olyan sokrétű tevékenységet végeznek, ami mindenképpen megért egy hosszabb beszámolót a szakbizottság és a képviselő-testület előtt is.  A bizottság aktív részese az ünnepnaptár kialakításának is. Március 19-én, amikor már javában vírushelyzet volt, még ülésezett a képviselő-testület, majd legközelebb júliusban, az augusztus 20-i kitüntetések odaítélése érintették jelentősen bizottságukat.

Farkas Roland többször egyeztetett a helyi egyesületekkel, civilszervezetekkel, ismeri problémáikat, és ezek tükrében próbál olyan javaslatokat tenni, amelyek ebben a nehéz időszakban is előremutatóak lehetnek. Az önkormányzati képviselő ilyen elmozdulásnak nevezte a következő heti képviselő-testület témakörében szereplő sporttámogatásokat, amelyeket várhatóan pozitívan fogad minden érintett.

Önkormányzati képviselőként sokan keresik kéréseikkel, amelyeket továbbítva, sok esetben sikerül megoldásokat találni.

 

Földi Edina üdvözölte a fiatalabb korosztály képviselőit a közmeghallgatáson, mint annak a csapatnak a tagjait, amelyhez bizottságuk, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága erősen kötődne. – Bizottsági üléseken is megfogalmaztuk, hogy az ifjúság bevonása és a különböző feladatok egyeztetése kapcsán hiányoljuk a mögöttünk álló csapatot. Ez nem azt jelenti, hogy nem találtuk meg közösen azt a felületet, ahol tud is ez működni. A következő képviselő-testületi ülés anyaga lesz majd az önkormányzat ifjúsági koncepciója, amelynek az elkészítése, kidolgozása során, online módon, el tudtuk érni a fiatalokat is, egészen az egyetemi tanulmányaikat folytató diákokig.

A kulturális szakbizottság vezetője előrelépésként értékelte, hogy a sportegyesületek és a Civil Kerekasztal vezetőivel jó a bizottság együttműködése, és a Művelődési Központtal is kiváló kapcsolatról számolt be. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve nyilvános, amelyekből a bizottság munkája nyomon követhető, így inkább kérdéseket várt a közmeghallgatáson jelenlévőktől, a bizottsági és az iskolai tevékenységével kapcsolatban.

Földi Edina a számára legpozitívabb élményként beszélt arról, hogy a nehéz helyzetbe került családok kapcsán a képviselő-testület olyan erős összefogását, összetartását és az önkormányzat olyan segítségét tapasztalta, amely a mai világban példaértékű. Ezt az élményt szeretné még sokszor érezni. Ha van egy kérdés, egy probléma, akkor a bizottság felosztása szerint próbálják a szakmai részt felvállalni, amihez az önkormányzat apparátusa mindig segítően áll hozzá.

 

Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselő a pénzügyi és ügyrendi bizottsági ülések döntés előkészítő és véleményező tevékenységében vesz részt.

2019 évi munkáját a civilszervezetek 2018-as pénzügyi támogatásának elszámolásával kezdte, több mint tíz szervezet számláit tekintette át és vizsgálta meg, hogy a támogatói szerződésnek megfelelően használták-e fel a részükre átadott pénzeszközöket.

Szervezi a „Három szombat” elnevezésű programot, melynek keretén belül az első szombatra 2019. március 23-án került sor. Városunk bekapcsolódott az országos „Te szedd” szemétszedési akcióba. A programban való részvételhez több civilszervezet csatlakozott. A Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai és diákjai az iskolájuk körül gyűjtötték a szemetet. Önkormányzati képviselőtársait és több, a környezetükért tenni akaró martfűit is sikerült bevonni az akcióba.

A második szombat, 2019. március 30-án a „Föld órája”, a WWWF évenként megszervezett programja volt, melyhez városunk több éve csatlakozik. A program keretében a Szent István téren a Polgármesteri Hivatalnál a díszkivilágítás egy órára kialszik, egy nagy sétát tehet, vagy akinek kedve van, kerékpározhat a hivatal körül.

A harmadik szombat alkalmából cserjeültetésre került sor a Szolnoki úton, a Martfűi Városszépítő Egyesület összefogásával.

Az önkormányzati képviselő szervezésében a „Meglepetés virágözön szekérderéknyi palántával” pályázatra is jelentkezett városunk, a Meglepetés Újság által küldött palánták telepítésével hozzájárulva a városházánál található két virágágyás beültetéséhez.

Az elmúlt év szeptemberében ötödik alkalommal csatlakozott Martfű az Európai Mobilitási Hét kampányához. Az Autómentes napon, az önkormányzati képviselő irányításával, programokat szerveznek a bölcsődében, az óvodákban valamint az általános és a szakközépiskolában, amelybe bekapcsolódnak az intézményekben dolgozó pedagógusok is.

A tavalyi évben az eddigieknél lényegesen több állami támogatás, közel 370 ezer forint mellett, a településünkön működő cégeket is sikerült bevonnia a program finanszírozásába. Az önkormányzat további 200 ezer forinttal támogatta a rendezvényt.

A Szolnoki Rendőrkapitányság közreműködésével a közúti közlekedés veszélyeire figyelmeztető előadásokon, a kisebbeknek játékos foglalkozásokon vehettek részt, és kerékpár regisztrációra is lehetőség volt. A résztvevők különböző, a közlekedést biztonságosabbá tevő eszközöket kaptak.

A program során ezúttal is a szervezők segítségére volt a helyi rendőrség, a Polgárőr Egyesület és az Országos Mentőszolgálat helyi kirendeltsége.

Szekeres Mónika Gizella, beszámolója alapján, minden lakossági megkeresésnek próbál eleget tenni és, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival együtt, megoldást keresni problémájukra. Természetbeni és anyagi támogatásokat nyújt civilszervezeteknek, és különböző rendezvényeket támogat.

 

Nehéz időszaknak nevezte a megválasztása, 2019 ősze óta eltelt időszakot Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati képviselő. Védőnőként és nagycsaládosként szívügye és megtiszteltetésként élte meg a Nagycsaládosok Karácsonyán való részvételét és az ünnepi beszédre való felkérését. A nagycsaládosokon és a hátrányos helyzetű nagycsaládosokon az önkormányzat próbál karácsony tájékán gondoskodni, kicsit megsegíteni őket.

Bizottsága, az Egészségügyi, Szociális és Foglalkoztatási Bizottság éves munkatervét is felülírta a járványhelyzet, de továbbra is kiemelten kezeik az orvosi ügyeleti ellátás fenntartását, a szociális szférában, az idősek ellátásának támogatásával, az alapellátás bővítését.

Gálné Balasi Zsuzsanna is igyekszik minden megkeresésre válaszolni, segíteni. Egyelőre elsősorban az egészségügyben dolgozó munkatársaitól érkeznek jelzések, amelyek rendezésében közreműködik, kiemelten a gyerekek védelmében.

A véradások szervezőjeként köszönetet mondott az önkormányzati képviselő a véradások helyszínét biztosító Művelődési Központ munkatársainak segítő tevékenységéért. Véradást minden évben legalább négyszer szerveznek a martfűi lakosság részére.

 

Rágyanszky István, városunk alpolgármestere harmadik alkalommal kapott megbízást az itt élők képviseletére 2019 őszén. A tavalyi év során teljes munkát tudott végezni a képviselő-testületben, két bizottság tagjaként is. A pénzügyi és az oktatási - kulturális szakbizottságokban végzett tevékenysége mellett több felkérést, megbízást kapott polgármester úrtól is, és számos rendezvényen aktívan részt vett.

A rendkívüli helyzetben az idei évben a képviselői tevékenységük erősen megváltozott. – Az első néhány alkalommal tudott még ülésezni a testület, a későbbiekben talán csak a háttér segítséget tudtuk megadni polgármester úrnak abban a feladatban, amit a rendkívüli helyzet rárótt. Nagy felelősséget jelentenek azok az intézkedések, amelyeket meg kellett hoznia, és amelyek egyáltalán nem voltak népszerűek – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

Rágyanszky István minden bizottsági ülésen aktívan részt vesz. Ünnepi eseményeken, megemlékezéseken gyakran közreműködik, szerepet vállal a város kulturális életének formálásában. Kiemelten fontosnak tartja a hagyományteremtést, kötődésünk erősítését, hét évtizede önállóvá vált, fiatal városunk történelmének megismerését, a jelen történéseinek, mindennapjainak dokumentálását, közreadását, mindenki által elérhetővé tételét, és azokat a rendezvényeket, amelyeket a Művelődési Központ rendszeresen magas színvonalon szervez meg.

Az önkormányzati képviselő kezdeményezésére és közreműködésével elkészült a Ki kicsoda Martfűn – Életutak, életképek kötet. A korábban leadott dokumentumok átvételére október végéig, keddi napokon várja az adatközlőket, a Városi Könyvtárban. A máshol élőknek ajánlva küldik el a fotókat, eredeti dokumentumokat.

Rágyanszky István támogatótevékenysége is jelentős, szinte minden közösségi eseményhez, rendezvényhez támogatást nyújt, az oktatási intézmények diákjait az általa létrehozott iskolai díjakkal ösztönzi. Az idén 25 éves martfűi középiskolai alapítványt is kiemelt összeggel támogatta.

– Örülök, hogy ezt a nagyon nehéz helyzetet az önkormányzatunknak sikerült átvészelni, polgármester úr nagy munkabírásával és a hivatal munkatársaival.  Ebben a félévben sok csapás érte az ott dolgozók családjait. A feladataik is egyre gyarapodnak, a munkájuk elismerésére pedig kevés lehetősége van az önkormányzatnak, de az a fajta együttműködés, ami Martfűre mindig is jellemző volt, a minőségi munka meghozta a gyümölcsét minden esztendőben – emelte ki Rágyanszky István, remélve, hogy ez a jövőben is eredménnyel jár.

 

Turnyánszkiné Enyedi Andrea 2019 októbere óta a képviselő-testület tagja. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik bizalmat szavaztak számára ehhez a nehéz és körültekintést igénylő munkához.

Az önkormányzati képviselő a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményező, döntéselőkészítő tevékenységében vesz részt. A veszélyhelyzet miatt neki is új lehetőségeket kellett keresnie a kapcsolattartásra, a közös munkára. Törekszik arra, hogy minden területet érintően, minden témában felkészülten, megalapozottan alakítsa ki álláspontját.

Bizottsága folyamatosan véleményezi és figyelemmel kíséri a bizottságot érintő előterjesztéseket, a költségvetés végrehajtását. Pozitív, hogy az előző időszakban nyert pályázatoknak köszönhetően a bölcsőde, az óvoda, az óvoda mozgásfejlesztő sportudvar, a könyvtár és az iskolakonyha is megújulhatott. A lakhatási körülmények javítása terén nagy előrelépést jelent a garzonépület felújítása. Az önkormányzati képviselő lényegesnek tartja a szociális ellátások színvonalának emelését, de legalább szinten tartását.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea a városi rendezvények szervezésében is aktív. Segítségére, támogatására számíthatnak a veszélyhelyzet alatt nehéz helyzetbe került családok, gyermekek és a civil- és sportszervezetek.

Számára is fontos a kommunikáció a lakossággal, továbbra is törekszik az együttműködésre, az itt élők kéréseit, javaslatait szívesen közvetíti az illetékesek felé.

 

Vass Éva önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője az előző önkormányzati ciklusban is a pénzügyi bizottságban tevékenykedett, megismerve a város helyzetét, működését. A bizottság három tagja és két külső tagja irányításával elemzi az önkormányzat költségvetését, városfejlesztési folyamatait, minden olyan területre figyelve, amelyek komoly jelentőséggel bírnak.

Véleménye szerint Martfű város kiemelt helyzetben van: rendkívül jól képzett, lelkiismeretes szakmai gárda áll rendelkezésére, akik példamutató előkészítő munkát végeznek, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy stabil és folyamatosan figyelemmel kísérhető gazdálkodás folyjon. 

– Városunk jelentős támogatást próbál nyújtani civil- és sportszervezetek részére. Közpénzről van szó, komoly elszámolási kötelezettséggel. Ezen a területen jelentős változások történtek az elmúlt években, a támogatott szervezetek megbecsülik és megfelelő módon el is számolnak az önkormányzati támogatással. Azonban látni kell, hogy ettől az évtől kezdődően komoly negatív beavatkozások történtek az önkormányzati gazdálkodás terén, amelyek eredményeként szorosabbra kell fogni sajnos a költségeinket, kiadásainkat – hangsúlyozta a pénzügyi bizottság vezetője.

Vass Éva a jóléti és szociális területen végzett feladatait is sorra vette a közmeghallgatáson. Hét éve alapította a Martfűn is jelenlévő Máltai Szeretetszolgálatot, ahol nem csak tárgyi adományokkal, hanem elsősorban információval, útbaigazítással, humánus emberi megnyilatkozással, odafordulással segítik a hozzájuk forduló, arányában egyre idősebb korosztály tagjait. A jelenlegi digitális világban őket viselik meg a legjobban a bizonytalanság, a tanácstalanság, az elszakadás, elmagányosodás, elidegenedés társadalmi folyamatai.  

A segítséget kérők számával az adományozók száma is emelkedik, több ezer családra tehető jelenleg Martfűn és a környező településeken.

Sokan nem tudnak élni a tájékozódási lehetőségekkel, ezért fontos, hogy őket hiteles és valós információkkal segítsék. Képviselőként a legkomolyabb feladatának tartja, hogy folyamatosan részese legyen a város életének, és hogy a felmerülő problémákra ő és a segítői is választ tudjanak adni.

Vass Éva a tiszteletdíját is a szolgálat támogatására fordítja, ami szépen kibővült, sok információt és óriási segítséget nyújtva értékes adományaikkal, amelyek sokat jelentenek az érintetteknek.

 

Dr. Despotov Svetozar képviselői munkája is két szinten zajlik, egyrészt az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetőjeként bizottsági üléseken, másrészt a képviselő-testületi üléseken való részvétellel, munkával. Tevékenysége során találkozik sikerekkel és időnként sikertelenségekkel, sziszifuszi munkával is. Ide sorolta a közterületeken való szemétlerakás visszaszorítását. Repülései során látja, hogy amit eltakarítottak, azt „szorgos” polgárok újra töltik.

A Covid járvány tavaszi időszakából időnként két-három naponta egymásnak ellentmondó intézkedésekről beszélt városunk háziorvosa. Az önkormányzat és szakbizottsága, háziorvos kollégáival egyeztetve, a törvényi rendelkezések figyelembevételével, Martfűre adaptálva, olyan működőképes rendszer kialakítására törekedett, amellyel talán a fertőzésveszély a legkisebb. A telefonos megkereséseket, a telefonos gyógyszerfelírást és a vény nélküli gyógyszerkiváltást megpróbálták a legjobb módon összeegyeztetni. A telefonszolgáltatás akadozása miatt a közelmúltban postaládákat is kihelyeztek az egészségügyi központnál, aki nem éri el őket telefonon, ezekbe is bedobhatja a receptigényét.

Amikor a veszélyhelyzet kialakult, háziorvosként sok segítőre találtak. – Amit az állami rendszertől kaptunk, az nagyon kevés – fogalmazott dr. Despotov Svetozar, hozzátéve, hogy az önkormányzattól minden segítséget megkaptak, az automata kézfertőtlenítőtől, az érintés nélküli hőmérőtől a maszkokig. A növényolajgyár szintén támogatta őket jó minőségű maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel, és megható volt számukra a magánszemélyek segítő hozzáállása is.

– A vírus első szakaszát Martfű szerencsésen megúszta, nagyobb tragédia egy-kettő történt – mondta dr. Despotov Svetozar, aki szerint az önkormányzat nagyon jól kezelte a helyzetet. Az önkormányzaton belül külön is kiemelte a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ az időseket vagy más okból veszélyeztetetteket segítő tevékenységét.

Háziorvosként arra is figyelmeztetett, hogy ugyan nem akar félelmet kelteni, de a statisztikák alapján gyakorlatilag Európában már a második helyen vagyunk az új koronavírusos esetek számát tekintve. Bizonyos elemzéseket olvasva, a feketeleves valószínűleg ezután jön. A helyzet annál sokkal veszélyesebb, mint ahogy az emberek most nagy felszabadultságukban érzik! Vegyük komolyan az izolációt és a maszk viselését, mert ha rosszul döntünk, az az életünkbe kerülhet!

 

Az önkormányzati képviselők beszámolóit követően a közmeghallgatás résztvevői tették fel kérdéseiket, mondták el véleményüket, elsősorban az elhangzott témákkal kapcsolatban.

Szépet szerető martfűi lakosként és a Martfűi Városszépítő Egyesület vezetőjeként Vinczéné Balogh Magdolna köszönetet mondott a közmeghallgatáson a Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, akik segítettek az önkormányzati kezelésben lévő, Szolnoki úti virágágyások rendbetételében. A Civil Kerekasztal vezetőjeként Magdika elismeréssel szólt a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati civil támogatásokat előkészítő dolgozóinak munkájáról, megköszönte a Művelődési Központ a civilszervezeteket segítő tevékenységét és azt a segítséget, anyagi és erkölcsi támogatást, amit a képviselő-testülettől, az önkormányzati képviselőktől kapnak.

– Van-e alapja annak a szóbeszédnek, hogy Martfűről többen elhordják a gyerekeiket más települések általános iskoláiba? – hallhattuk a közmeghallgatás első kérdéseként Lengyel Andrástól.

– A tendencia éppen ellentétes – reagált a kérdésre Földi Edina. Az utóbbi tíz évben az általános iskolai tanulói létszám 20-25%-a nem martfűi, és ebben a helyi általános iskola beiskolázási körzetéhez tartozó mezőhéki gyerekek nincsenek benne. Az utóbbi három tanévben 11, 9 és 3 gyermeket írattak ki az iskolából, elköltözések, külföldre költözés miatt. A martfűi általános iskola igazgatónőjének három helyi gyermekről van tudomása, akit más településre hordanak iskolába, egyiküket alternatív oktatási intézménybe, kettőt pedig a szülők munkaidő beosztása szerint.

– Az oktatás színvonala miatt ide örömmel hozzák a gyerekeket más településekről is – erősítette meg dr. Papp Antal, hozzátéve: tanárok hagyták el az iskolát páran ettől a tanévtől, de ők is elsősorban jövedelmi okokból.

A GALAMBKÉRDÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA

Egy, az elszaporodott galambok károkozásával kapcsolatos önkormányzati intézkedéseket sürgető kérdés kapcsán megtudtuk, hogy a napokban épül fel egy rendszer a hivatalnál, amely a galambok riasztását szolgálja. A nem önkormányzati ingatlanoknál, így a lakásszövetkezeti lakásoknál azonban más a helyzet. – Az, hogy a lakásszövetkezet milyen módon kezeli ezt a problémát, nem az önkormányzatok területe. Az önkormányzat más ingatlanán nem intézkedhet, erre se pénze, se eszköze, se hatásköre nincs – mondta el dr. Papp Antal.

Farkas Roland a galambhelyzetet nem Tyereskovás kérdésként kezelné, hanem martfűi közegészségügyi problémaként. Elmondása szerint korábban az önkormányzat és a növényolajgyár is partner volt abban, hogy ezen a téren elmozdulás történjék. – Sok mindennel próbálkoztunk, jelentősebb eredmény nélkül, de a lakásszövetkezet nem tett le róla, hogy egy igen költséges, évente négyszer alkalmazott eljárással változást érjen el – mondta. Ehhez a lakásszövetkezet, az önkormányzat, a további társasházak és a galambok kiemelt táplálkozóhelye, a növényolajgyár további együttműködésére és támogatására is számít, számíthat a lakásszövetkezet elnöke.

KERÉKPÁRÚT, ZEBRA ÉS SÁRGÁN VILLOGÓ LÁMPA A ZSÓFIAI BEJÁRÓNÁL

A Zsófia zártkertek területén egyre több, rendezetlenül épülő házra, az ott élő családok, onnan iskolába járó gyermekek növekvő számára hívta fel a figyelmet a következő hozzászóló, az önkormányzat intézkedését kérve a nem szabályosan és nem megfelelő helyre építkezők ellen. Terenyei Joachim az elmúlt időszakban történt komoly baleset helyszínén, a Zsófiai vasúti átjárónál sebességkorlátozó tábla, zebra és fénysorompó kiépítését, valamint a külterületi településrészre vezető kerékpárút megépítését is sürgette. A városba érkezőket fogadó, a közút melletti és a MÁV tulajdonában lévő területek rendezetlenségére szintén felhívta a figyelmet. Az önkormányzat segítségét kérte a Tyereskova Lakásszövetkezet és a szövetkezet tagjainak hulladékszállítását számlázó cég közötti jogvita rendezésében is.

– Martfű területén a kerékpárutakat néhány éven belül felújítottuk – reagált az elhangzottakra dr. Papp Antal. – Az, hogy a városba érkezve, ott hogy néz ki a közútkezelő területe, nem a mi feladatunk. Havonta, kéthetente kérjük levélben, hogy tegyék rendbe a városba bevezető út környezetét – tájékoztatott a polgármester.

A MÁV területének egy részét át akarta venni az önkormányzat, hogy parkosíthassa. A vasúttársaság azonban évi milliós nagyságrendű bérleti díjat kér azért, hogy a területét az önkormányzat rendben tarthassa.

Az önkormányzat jelezte a MÁV-nak a Zsófia bejáróra vonatkozó fénysorompó igényét is. A cég válasza szerint ez külterületen, ahol elvileg földút van, nem indokolt.

– Amit lehetett, megtettünk, pár év alatt nagyon sok fejlesztés történt Zsófiában – hangsúlyozta dr. Papp Antal. – Földút helyett szórt aszfaltos út készült, kiépült a közvilágítás. A víz- és szennyvízhálózat valóban nincs kiépítve, ami állami támogatás nélkül, kb. kétmilliárd forintba kerülne. Megoldásként, mint más településeken, közműfejlesztési hozzájárulás is kérhető a tulajdonosoktól – emlékeztetett a polgármester. 

Ameddig az önkormányzat területe tart, hat méter széles aszfaltborítással elkészült a Zsófiába vezető hátsó út is. A további területek, árverés előtt álló telkek tulajdonviszonyának rendeződését követően, ez az útépítés is folytatódik.

– Komplett engedélyes terve van az önkormányzatnak kerékpárút építésére a Temető úttól, a temető mellet egészen a Zsófia bejáróig, ahol az átkelést zebra és sárga villogó lámpa is segíti majd. Jelenleg azonban ezt az 50-60 millió forintos beruházást nem tudjuk bevállalni, ezért áttettük a jövő évre – mondta dr. Papp Antal, hozzátéve, a közúttal párhuzamosan, a Lidl mellett szerették volna a kerékpárutat kiépíteni, de a reptér miatt ez nem lehetséges.

A Zsófia területet üdülőövezetté minősíttetné az önkormányzat a település új rendezési tervében, amelynek elkészítése azonban szintén a repülőtér leszálló részei miatt húzódik. – Elvileg ilyen módon nem is lett volna engedélyezhető a repülőtér kialakítása, mert erősen korlátozza a város építkezési terveit – hangzott el.

Megkezdte az önkormányzat a Kövér majorban illegálisan lerakott, hatalmas hulladékmennyiség elszállíttatását, a terület rendezését. Az, hogy ez a terület teljesen sík legyen, vágni lehessen rajta a füvet, sok-sok millió forintba kerül.

– Koronavírus ide vagy oda, a városon látszik, hogy a beruházások csak haladnak. Mindenkinek viselnie kell valamilyen felelősséget ebben a vírusos járványügyi helyzetben. Az önkormányzattól vontak el pénzeket, ezért csökkentjük a kiadásainkat, illetve elhalasztjuk a beruházásokat – értékelte a jelenlegi helyzetet dr. Papp Antal, hangsúlyozva: nem szeretné, hogy hitelt kelljen felvennie az önkormányzatnak, és beruházások is kellenek. Ezekhez azonban pénz kell, úgyhogy másutt kicsit jobban össze kell húzni magunkat.

A közmeghallgatáson kifogásként elhangzott, hogy kevesebb önkormányzati támogatást kapnak a civil- és sportszervezetek.

–  Más településeken már nem is adnak ilyen támogatást – reagált dr. Papp Antal. – Martfű önkormányzata, egy főre számítva, eddig is kiemelkedő összeget fordított sporttámogatásra. Több sportágat támogat az önkormányzat közvetlenül, összesen 14 millió forinttal, illetve sportlétesítmény használati lehetőséggel vagy más módon.

A foci utánpótlás nevelés terén igénybe vehető a TAO-támogatás is, amelynek a 30%-os önrészét cégektől és más támogatóktól kell megszerezni, nem kizárólagosan az önkormányzattól – hangsúlyozta, hozzátéve: az önkormányzatnak nem feladata a sportegyesületek és a civilszervezetek fenntartása. Városunk polgármestere szerint a támogatások kérése az egyesületek feladata, egyenlőtlen helyzetet teremtene, ha az önkormányzat közvetítene az egyesületek és a lehetséges támogatók között.

– Ilyen jellegű kezdeményezései voltak az egyesületekkel a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának, amit szívesen felvállalnak, de több egyesület önállóan is sikerrel kér és kap támogatást – hangsúlyozta Földi Edina, a szakbizottság vezetője.

– Martfűn az emberek abban a tudatban élnek, hogy a helyi sportot az önkormányzat tartja fenn – fogalmazott Farkas Roland. A sportbizottság tagja szerint Martfűn a rendszerváltás óta nem alakult ki az, ami más településeken, hogy vállalkozói alapon működne sportegyesület, legyen az bármilyen sportág. Mióta a Tisza Cipő SE megszűnt, és a cipőgyár levette a kezét a sport támogatásáról, az önkormányzat tartotta fenn és működtette a sportegyesületet. A TAO támogatás belépése pozitív, és az egyesületek mögött áll az önkormányzat is. A képviselő szerint szervezett, önkormányzati keretek közötti egyeztetéssel lehet, hogy nagyobb eredményt érnének el az egyesületek a cégeknél.

– Ha több jelentősebb cég jelenne meg Martfűn, akkor valószínűleg a sport is nagyobb támogatást élvezne – fogalmazott a következő hozzászóló, Enyedi Péter a lakossági fórumon, a munkahelyteremtés fontosságára és a lakosság elvándorlásának megakadályozására irányítva a figyelmet.

– Az önkormányzat folyamatosan igyekszik elősegíteni a munkahelyteremtést – hangsúlyozta dr. Papp Antal. – Volt egy ipari parkunk, aminek később elvették a címét. Ott nem épültek ki a közművek, amikor még lehetett pályázni rá. Az önkormányzat időközben eladta ezt a területet, majd, újabb tulajdonosváltást követően, féláron sikerült visszavásárolni. Jelenleg már több területe is van az önkormányzatnak, ahová ipart lehet telepíteni. Új vállalkozások is érkeznek, legutóbb a Tisza Ipartelepre települt egy fémszerkezetgyártó cég – hangzott el a fórumon.

– Megyei szinten nagyon fogy a lakosságszám, míg Martfűn az elmúlt évben csak 20 fővel csökkent az itt élők száma – tájékozatott a polgármester, hozzátéve, hogy az idén meg is fordulhat ez a tendencia. – Martfűn nem lehet úgy feltenni hirdetést, hogy ésszerű áron ne kelne el egy-két héten belül ház vagy lakás. Folyamatosan jönnek a fiatalok. Ezért is alakít ki új telkeket az önkormányzat, folyamatban van a közművesítés tervezése. Ha a telekosztás megtörténik, onnantól kezdve várhatóan akár emelkedhet is a lakosság száma – véli dr. Papp Antal.

A polgármester arról is beszélt, hogy a martfűi fiatalok közül nagyobb arányban tanulnak tovább, mint a környező településeken. A magasabb képesítésükkel azonban itt nem találnak munkát, így elmennek. Ma is szükség lenne munkaerőre Martfűn, de nem ilyen képzettségi szinttel.

Statisztikai adatok alapján 2018-ban megyei szinten a második legnagyobb volt a helyben foglalkoztatás aránya Martfűn. A jövedelmek pedig városunkban voltak a legmagasabbak a régióban a tavaly előtti adatok szerint.

– Ez a város azért jól áll! – fogalmazott a közmeghallgatáson dr. Papp Antal. – Az itt élők mindig többet szeretnének, ami bennünket is hajt, hogy többet tegyünk, előbbre jussunk. A munkahelyteremtéssel, az új iparterület és az új lakótelkek kialakításával remélem, hogy jó úton járunk!

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

2020-09-23 13:16