Az álló gépjárművek elhelyezése a város központi részein elsőszámú közlekedési probléma

A megfelelő számú és nagyságú parkolóterületek kialakítása Martfűn sem követte a személygépkocsik számának növekedését. Az álló gépjárművek elhelyezése a város központi részein kiemelt közlekedési probléma – olvasható abban a Martfű város parkolási koncepciójára vonatkozó tanulmánytervben, amelyet az új települési parkolási rend és további parkolók kialakításának szakmai megalapozása érdekében készíttetett az önkormányzat. A tanulmány célja a meglévő útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kialakított parkolók feltérképezése, a rendezetlen körülmények között kialakított parkolóterületek felmérése, valamint új parkolóterületek kialakítására javaslattétel volt.

A Martfű város parkolási koncepciójára vonatkozó javaslatot a 2020. szeptember 24-i ülésén hagyta jóvá a képviselő-testület.

A Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. által készített tanulmány sorra veszi Martfű jelenlegi közlekedési problémáit, a meglévő parkolók helyszíni vizsgálatának tapasztalatait, a város rendezetlen parkolóterületeit, a kertvárosi városrészek parkolási megoldásait és az új parkolóterületek kialakításának lehetőségeit.

Eszerint a korábban és az elmúlt években kiépített parkolóterületek, valamint a meglévő garázsok összessége nem elégséges a megemelkedett gépjárműszám kezelésére és azok parkolásának megoldására.

Martfűn 2371 személygépkocsit, 228 tehergépjárművet, 8 buszt és 185 motort tartanak nyilván, magántulajdonban vagy vállalkozásoknál.

A belvárosban jelenleg 592 parkoló áll a lakosság rendelkezésére. Ez a parkolószám kiegészül a déli városrész garázsnegyedében 51, a Bajcsy-Zsilinszky úton 24, az Iskola utcában 10 és a Bata utca - Május 1. út között 109, összesen 653 garázzsal.

A felmérés alapján a városban a következő parkolási problémák jelentkeztek: - egyes területeken kevesebb a parkoló kínálat, mint a felmerülő kereslet; - az autósok a meglévő parkolóhelyeket nem használják; - a lakásuk előtt állnak le a gépjárművel, nem a közelben lévő parkolót használják; - a parkolóterületeken, szabályozás hiányában, a gépjárművek szabálytalanul állnak, kaotikus környezetet teremtenek.

Martfű belvárosában parkolási gócok a Gesztenye sor, illetve a Simon Ferenc utca környezetében jelentkeznek. Ezeken az utcákon a gépjárművekkel az úttesten parkolnak, amely következtében az út a két irányú forgalom lebonyolítására alkalmatlanná válik.

A tanulmány a strand környékét is parkolási gócként emeli ki, amely, főként a nyári szezonban, jelentős mennyiségű gépjárművet vonz. A strand előtti részen vannak kiépített aszfalt területek parkolás céljára, de ezek szabályozása nincs kialakítva: az egyes gépkocsi felállások nincsenek a parkolóterületen jelölve, a parkoló gépjárművek elhelyezkedése rendezetlen, olykor kaotikus.

A kertvárosi részeken (Óváros, Nefelejcs utcától nyugatra eső városrész) parkolási problémák nincsenek, a gépjárművek az ingatlanokon vagy a kapubejárókban parkolnak. A kapubehajtók azonban sem geometriai kialakításban sem burkolatstruktúrában nem egységesek, melyek az épített környezet esztétikájának színvonalát jelentősen befolyásolják.

A parkolási koncepció készítői egységes geometriájú és struktúrájú kapubehajtók kialakítási feltételeinek megteremtését és útkezelői szabályozását kezdeményezték. Az egyes ingatlanok újraépítendő vagy felújításra kerülő ingatlanbejáróinak méretét 4,0 m szélességben 6,0 m lekerekítő ívekkel, térkőburkolatú pályaszerkezettel javasolják meghatározni, engedélyezni, a csapadékvíz elvezető árkok keresztezésénél 30 cm-es csőáteresz beépítésével.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet alapján a meglévő lakások számához viszonyítva ugyanannyi parkolóhelyet kellene biztosítani, ahány lakás jelenleg van az egyes városrészeken. A helyi önkormányzati parkolási rendelet, a gépjármű elhelyezési kötelezettségre vonatkozóan, ettől +-50%-kal eltérő parkolószámot is meghatározhat.

A tervezet 296 új parkoló kialakítására vonatkozó javaslatot tartalmaz, a Szolnoki úton, a Hősök terén, a Bata utcában, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Május 1. úton, a Gesztenye soron, az Iskola utcában és a Simon Ferenc utcában.

A létesítendő parkolók helyszínének kiválasztásánál figyelembe vették a gépjárművekkel terhelt útfelületeket, a meglévő zöldterületek beavatkozási mértékét és a meglévő épületek elhelyezkedését.

Hosszútávon új, önkormányzati tulajdonú garázsok kialakítása is szerepel a szakmai anyagban, a Május 1 út - Hősök tere közötti terület északi részén, valamint a Május 1. út déli végénél meglévő garázssor mellett.

A megjelölt fejlesztések és a rendezetlen parkolóterületek rendezését követően a város képes lesz a megnövekedett gépjárműforgalom kezelésére és elhelyezésére, azonban ezzel párhuzamosan a városban élő emberek közlekedési szemlélet formálása is elengedhetetlen – hívják fel a figyelmet a parkolási koncepció készítői. Fontos, hogy a lakosság a fejlesztésekben létrehozásra kerülő közlekedési létesítményeket megfelelően használja.

A képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a Gesztenye sor gyűjtőút, ezért nem lehet egyirányúsítani. Ha a környező utcákban tervezett parkolók megépülnek, a tervek szerint előbb-utóbb letilthatók lesznek erről az útról a két irányú közlekedést akadályozó, parkoló gépjárművek. Az egyre inkább elharapódzó gyorshajtást pedig fekvőrendőr, vagy más forgalomszabályozó eszközzel szorítaná vissza az önkormányzat.

Farkas Roland a környéken élők a Mártírok út és a sportcsarnok körüli parkolási nehézségeire hívta fel a figyelmet. Az önkormányzati képviselő szerint kevés a Mártírok úton rendelkezésre álló parkolók száma. A Strand úton, a focipálya és környékén is szükségesnek tartja parkolók kialakítását.

– A parkolási koncepció a parkolók számának bővítésével a lakások számához viszonyítva foglalkozik. A Mártírok úti volt iskolaépület a szociális ellátások bővítésére irányuló átalakítása részeként további parkolók kialakítására kerül sor az épület mindkét oldalán – tájékoztatott dr. Papp Antal.

– A város tervezésekor nem számoltak ennyi járművel, szükséges a tudatos, szakszerű rendezés, amelyhez a lakosság együttműködését, egyetértését is el kell nyerni – hangsúlyozta Rágyanszky István, hozzátéve, hogy ez egy tervezet, vizsgálni, finomítani kell. Városunk alpolgármestere szerint a koncepció megvalósítása után, parkolási szempontból is sokáig élhető lesz a város.

– Ha a tervezett parkolók megépülnek, sokat változik a város képe – mondta dr. Papp Antal, abban bízva, hogy valóban sok épül belőlük a következő években.

Szükség is van az új parkolókra, mert az autók száma Martfűn is rohamosan emelkedik. Hol vannak már a ’80-as évek, amelyeket dr. Despotov Svetozar idézett fel, visszaemlékezve 1985-re, amikor egyedül az ő szürke Trabantja állt a Lenin úton, mert még nem nagyon volt más autó a környéken…

Herbályné Kalmár Irén

Martfű város parkolási koncepciójának tanulmányterve>>>

Várakozóhelyek elhelyezkedésének helyszínrajza>>>

2020-09-30 16:03