Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – Első lépcső az idősek otthona kialakításához

62 millió forintot meghaladó önkormányzati saját erő biztosításáról döntött a képviselő-testület a volt Mártírok úti iskolaépületben működő szociális alapszolgáltatások fejlesztésére elnyert pályázati összeg kiegészítésére. Az előirányzat költségvetési átcsoportosítására vonatkozó előterjesztést a 2020. október 21.-i, rendkívüli ülésén fogadta el a testület.Martfű Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 kódszámú, „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” című pályázatra. A pályázat teljes költségvetése bruttó 178 millió forint, melyből az épületfelújítás, építés és bővítés költségvetése összesen bruttó 142.3 millió forint. A tervezői költségbecslés készítésekor azonban kiderült, hogy ez az összeg messzemenőleg nem lesz elégséges.

A projekt célja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének fejlesztése, bővítése, a régi iskolaépület többi, földszinti részeinek felújításával, átépítésével, az ott funkcionáló szociális szolgáltatások a jelen kor követelményeinek, a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalú körülményeinek biztosítása, az érintett személyek magasabb számú bevonásával.

A tervezett beruházás része az elavult, elhasználódott eszközpark és bútorzat cseréje, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök beszerzése és az épület mögött pihenőpark kialakítása is.

A támogatási szerződésben az épület felújítására, építésre és bővítésre elfogadott pályázati költségvetés összege bruttó 141 millió forint, az aktuális tervezői költségbecslés bruttó 184,3 millió forint, a közbeszerzés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra adott ajánlat bruttó 203,6 millió forint, így a szükséges pótfedezet összege 62,5 millió forint.

A képviselő-testület a pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósításához, az eredményes és érvényes közbeszerzési eljárást követően szükséges plusz forrást a pénzügyi terv egyéb felhalmozási céltartalék és általános tartalék keretei terhére biztosítja.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság örömét fejezte ki, hogy projekt elindításával a régóta várt, igényelt és szükséges idősek otthona első lépését meg tudják tenni. – Bízunk abban, hogy a későbbiekben ez saját erővel megvalósításra kerül – mondta a képviselő-testületi ülésen Vass Éva, a szakbizottság vezetője.

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése beruházás az épület földszinti helyiségeit érinti, a bentlakásos idősotthon kialakítását az emeleti részekre tervezi az önkormányzat. 

– Ez egy nagy összegű pályázat volt, aminek a benyújtásakor hat nap állt rendelkezésre, nem voltak kész tervek. Ebből adódik a pályázati összeg, a tervezett költségek és a közbeszerzési ajánlat közötti jelentős különbség – tájékoztatott dr. Papp Antal, példaként említve a villamos részre előzetesen tervezett 10 millió forintos összeget, amely, az 1984-ben elkészült épületrész vezeték- és villamosszekrénycseréivel, több mint 40 millió forintba kerül majd. – Ezek a pénzek nem mennek rossz helyre, a fejlesztés az idősek otthona alapjául szolgál – erősítette meg a polgármester. – Korábbi becsléseink szerint egymilliárdos beruházás lesz, mire kompletten elkészül az épület, és egy ötven vagy akár több fő ellátására képes, korszerű igényeknek megfelelő otthonba sikerül elhelyezni az időseket.

Herbályné Kalmár Irén

Alaprajz letöltése>>>

2020-10-27 14:17