Senki nem marad orvosi ellátás nélkül! – Januártól új orvosra vár a II. számú háziorvosi körzet

Dr. Solt Magdolna 2020 júniusában jelezte Martfű Város Önkormányzatának, hogy a Solt Medic Kft. és az önkormányzat közötti, a martfűi II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására kötött megállapodást, az abban rögzített felmondási idő figyelembevételével, 2020. december 31. napjával felmondja.– Az önkormányzat és a kollégáim július elseje óta tisztában vannak vele, hogy ez a folyamat elindult – mondta el beszélgetésünk során dr. Solt Magdolna, a Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ önkormányzati intézmény vezetője. – Azóta meghirdettem a körzetet orvosi szaklapokban, online és írásos formában, de egyelőre még nincs jelentkező. Ezen most nem is lehet csodálkozni, mert minden a feje tetején áll, és senki nem tudja, hogy mi lesz az elkövetkezendő évben.

2021. január 1-jétől az önkormányzat működteti, és július 1-jéig várhatóan helyettesítéssel lesz ellátva a körzet. Ha addig nem sikerül eladni, akkor a körzet praxisjoga teljes egészében átszáll az önkormányzatra, ezt követően az önkormányzat értékesítheti vagy döntheti el, hogy ki lesz a körzet orvosa – tájékoztatott Dr. Solt Magdolna.

A háziorvosok területi ellátási kötelezettsége 2012-ben alakult át praxisjoggá. A praxisjog személyhez fűződő vagyoni értékű jog, amely meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető. Arról az önkormányzat dönt, hogy feladat-ellátási előszerződést köt-e a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.

A praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló, következő fél év alatt, az ellátás folyamatossága érdekében, az önkormányzat gondoskodik helyettes orvosról, a Martfű két másik háziorvosi körzetét ellátó orvosok személyében.

Közel 500 háziorvosi körzet betöltetlen Magyarországon, a járványhelyzet sem könnyíti meg a helyzetet, az önkormányzat azonban reméli, hogy sikerül a kedvező feltételekkel működő praxis értékesítése – mondta el dr. Papp Antal polgármester a feladatellátási szerződés megszüntetésekor, a 2020. július 16-i képviselő-testületi ülésen.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, dr. Despotov Svetozar bizottságvezető köszönetét fejezte ki dr. Solt Magdolna a városban végzett, igen magas színvonalú munkájáért.

Dr. Solt Magdolna szinte friss diplomásként, rövid idejű, szolnoki kórházi gyermekorvosi tevékenységét követően, 44 éve kezdett körzetiorvosként dolgozni városunkban.

– A férjem keresett Martfűn munkát, így kerültünk kapcsolatba az akkori tanácselnökkel. Amikor megtudta, hogy orvos vagyok, majd kiugrott a székéből, hogy sehova máshova, tessék idejönni orvosnak, mindent megkapok, amit szeretnék.

Szívesen jöttem egy ilyen gyönyörű településre, azon azonban sokan megrökönyödtek, hogy merem vállalni egy körzet munkáját gyakorlatilag tapasztalatlanul. Ez nagy dolog volt, de úgy érzem, hogy kihívásként is jól teljesítettem. Közben nagyon megszerettem az itteni embereket, a tájat, a Tiszát. Úgy belenőttem, hogy most már teljesen martfűinek vallom magam.

Amikor elkezdtem itt dolgozni, a munkám nyolcvan százalékban a gyerekek betegellátásáról szólt, és körülbelül húsz százaléka volt a felnőttek ellátása. Sok-sok éven keresztül gyerek- és felnőttgyógyászkodtam is.

Főleg a rendszerváltás után nagyon sokat változott a háziorvoslás kérdése. A 90-es években vezették be magát a háziorvosi gyakorlatot, előtte körzeti orvosként dolgoztunk. Jelentős váltás volt 1992-ben a gyermekorvosi körzetek létrehozása, ezt követően kezdett előtérbe kerülni a felnőttgyógyászat.

Ekkor kezdődött a hipertónia, a magas vérnyomás gondozása. A koleszterin, az érszűkület, az életmódváltás fogalmak és az ezekkel összefüggő gyógyszerek nem voltak még a betegek és a mi fejünkben sem. Mára a gondozás, a korszerű gyógyszerek szedése és az élet meghosszabbítására való készség is nagyon felfutott a betegek körében. Sokban változott az orvos és maga az orvoslás is az elmúlt évtizedek során, ami hosszabb életet, jobb életformát és életkilátást nyújt az embereknek.

Nagyon sok az idős betegem, akik, azt gondolom, hogy a genetika mellett, a jó ellátásnak is köszönhetik, hogy ilyen szép számmal megérik már a kilencven év feletti életkort.

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, Magdika nem bánta meg, hogy az önállósodás, a háziorvoslás mellett döntött.

– Jó, hogy a magam ura vagyok. Persze egy kórházi közösségben is biztosan jó dolgozni, az azonban, hogy magam hoztam a döntéseimet, nyilván nehéz, de valahol öröm, hogy látom az eredményét is. Ehhez időközben három szakvizsga megszerzésére is szükség volt (1987-ben általános orvostan, 1992-ben háziorvostan, 2002-ben üzemorvostan szakvizsga), amelyekre büszke vagyok.

Szeretek dolgozni, nagyon szeretem a betegeimet, a munkámat, és magamnak volt a legnehezebb meghozni a döntést, hogy abbahagyom valamelyest. Az egészségi állapotom sem a legjobb, mozgásszervi problémáim vannak. Néha lelkileg és testileg is oda kell tennie magát az embernek, akár egy újraélesztésnél vagy amikor gyorsan kell cselekedni, és ezt már nem tudom felvállalni. A Covid járvány sem tett jót ennek a folyamatnak. Veszélyeztetettek vagyunk, bármikor elkaphatjuk a fertőzést.

Ahogyan Magdika fogalmazott, otthon is lesz elfoglaltsága bőven. Lányunokái már kezdenek felnőni, 11 és 13 évesek, szeretne velük is többet foglalkozni. A munkát sem hagyja abba teljesen.

– Üzemorvosként tovább rendelek, van bőven az üzemorvoslásban is betegem. Foglalkozás szempontjából vizsgálom az alkalmasságukat. Így valahol az orvosi szakmától nem szakadok el, lesz még mit csinálnom.

Az orvosi szakmát a családban a lánya viszi tovább, aki klinikai pszichológus a Ceglédi kórházban.

– A lelkeket akarja gyógyítani, így ezt a szakmát választotta. Nem könnyű a lelkileg sérült beteg emberekkel foglalkozni, majdnem mondhatni nehezebb, mint a testi sérülések gyógyítása.

Ahogyan le is írtam, nemcsak a testet, a lelki bajokat is szeretem, szerettem gyógyítani. A lelki dolgok nagyon gyakran a testi bajokban is megnyilvánulnak. Sokszor beszélgetünk erről a lányommal, és én is azt vallom, testileg és lelkileg is egyensúlynak kell lennie, hogy valaki jól érezze magát, jól legyen.

Magdika tanácstagként, később az önkormányzati képviselő-testület alapító tagjaként sok évig a helyi közéletben is meghatározó szerepet vállalt, majd megbízták az önkormányzati egészségügyi intézmény vezetésével. 

– Amikor az egészségügyi intézmény vezető főorvosa lettem, kollégáimmal úgy osztottuk meg a feladatokat, hogy dr. Despotov Svetozar vitte tovább a képviselő-testületi munkát, képviselte az egészségügyet.

– Nem mindig hálás feladat az intézményvezetés – tette hozzá, néha népszerűtlen döntést is hozni kellett, helyettesítésekről, ügyeleti beosztásról, de ez is hozzátartozott a feladataihoz. – Úgy érzem, hogy jó csapat vagyunk így együtt, ami igen ritka. Ha bármi gond, probléma van akkor segítünk egymásnak. Ezért is nehéz itthagynom ezt a közösséget…

A nyári képviselő-testületi ülésen az is elhangzott, hogy lehetőség szerint a további két háziorvosi körzetet ellátó dr. Magyarósi László és dr. Despotov Svetozar háziorvosok sem fogadják a dr. Solt Magdolna körzetéből átjelentkező betegeket addig, amíg a praxis további sorsa el nem dől.

– Júliusban is kértem, és most is arra kérem a betegeimet, hogy maradjanak ebben a körzetben, ne válasszanak idejekorán más orvost. Mindenkinek az az első kérdése: „mi lesz velem?”. Mindenkit megnyugtatok, senki nem marad orvosi ellátás nélkül! – hangsúlyozta dr. Solt Magdolna. – Kialakul a helyettesítés rendszere, várhatóan rövidített formában, de a megszokott időrendben, Szögediné Dóri továbbra is segíti a betegek ellátását, és remélem, hogy hamarosan érkezik új háziorvos is.

Herbályné Kalmár Irén


Kedves Martfűi Lakosok, Kedves Betegeim!

1976 őszén éppen 44 éve keresett meg Oravecz Károly Martfű akkori tanácselnöke, hogy vállaljam el Martfű II-es körzetének orvosi feladatait. Friss diplomásként ez igen komoly feladatnak tűnt, de Martfű nagyon megtetszett a sok zöld területtel, a Tiszaparttal, és kihívásnak is tűnt egy ilyen feladat megvalósítása. Elvállaltam, és azóta látom el ezt a feladatot. Munkám során igyekeztem tudásom legjavával a betegeket szolgálni, sokszor nemcsak a testi, hanem a lelki bajokat is gyógyítani, hiszen a kettő sokszor összefügg. Boldog vagyok, hogy ma már a gyerekeiket hozzák el azok a családok, akiket gyerekként, sőt újszülöttként gyógyítottam.

Nehéz döntés volt, hogy a háziorvosi tevékenységemet befejezzem, de részben az életkorom - 69 éves leszek márciusban, részben az egészségi állapotom hozzájárult az elhatározásomhoz, így 2021 januárjától már csak üzemorvosként fogok dolgozni.

A háziorvosi teendőket egyelőre a kollégáim veszik át, de talán sikerül egy új háziorvost találni. Szeretnék köszönetet mondani a Martfűi Önkormányzatnak, hogy mindenben segítségemre voltak a munkám során és támogattak. Szeretném megköszönni Szalai Szilárdné ápolónőnek és Kontra Lajosnénak, hogy friss diplomásként nagyon sokban segítettek beilleszkedni, valamint minden kollégámnak a kiváló, segítőkész munkatársi viszonyt.

Kiemelten köszönetet mondok közvetlen munkatársamnak, Szögedi Lászlóné Dórának, hogy közel 30 éve dolgozik velem és sokban segítette munkámat.

Elköszönök minden kedves betegemtől, kívánok mindenkinek jó egészséget, hosszú boldog életet, vigyázzanak nagyon magukra!

Dr. Solt Magdolna

2020-12-18 12:51