„Köszönet az elődöknek, és köszönet a ma itt kultúrát szerető embereknek”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton – a 2019 és 2020. évi kiemelkedő szakmai munkája és a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazása terén nyújtott teljesítménye alapján – a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár megkapta a „Minősített Közművelődési Intézmény Címet”, melyet a magyar kultúra napján, január 22-én, online gálaműsor keretében Fekete Péter kulturális államtitkár adott át a Művelődési Központ kollektívájának. Az elért eredményről és a hosszú pályázati folyamatról városunk kulturális intézményének vezetőjeAsztalosné Kocsis Enikő beszélt 2021. január 26-án.– Hosszú évek munkája során mindig igyekeztünk odafigyelni a minőségre és próbáltuk tudatosan, ennek szellemében végezni feladatainkat – kezdte a beszélgetést Asztalosné Kocsis Enikő. – Az elmúlt év sok szigorítást és szomorúságot hozott. Nagyon hiányoznak a látogatóink a Művelődési Központból, de azt gondoltuk, hogy ebben az időszakban megpróbálunk azokkal a szervezeti feladatainkkal foglalkozni, melyek fontosak a jövőre nézve.

Csodaszép munkánk van, de kis szervezet vagyunk, tizenkét fővel dolgozunk, öt egységben, ezért feladatainkat ebben a minőségben csak úgy tudjuk ellátni, ha az rendszerezett és átlátható. Elkészítettük az intézmény középtávú stratégiáját és ehhez illeszkedően azt gondoltuk a munkatársaimmal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett "Minősített Közművelődési Intézmény Cím"-re is beadjuk a pályázatot. A minősítés célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésének ösztönzése.

Ebben a Nemzeti Művelődési Intézet Szolnok Megyei Igazgatósága segítette a Művelődési Központot, akik szerint a megyében a martfűi intézmény kiemelt szerepet tölt be a kultúra terén, és képes arra, hogy ezt a pályázatot színvonalasan végig vigye.

– Sok minden kellett ahhoz, hogy ezt a pályázatot februártól egészen augusztusig, 111 oldalban elkészítsük és beadjuk. Egy kisebb munkacsoport alakult az intézményen belül, akik összefogták és elkészítették ezt a nagy munkát – számolt be Asztalosné Kocsis Enikő. – Ezúton is szeretném megköszönni Deákné Szilágyi Andrea és Eiler Zita munkáját, majd Darida Andreáét, aki később csatlakozott a csapathoz. Természetesen ehhez a teljes kollektíva munkája kellett, a könyvtári, a média területé, és nem utolsósorban a gazdasági és technikai területé is.

Köszönet illeti Martfű Város Önkormányzatát, dr. Papp Antal polgármestert és a Martfűi Polgármesteri Hivatalt is, akik lehetővé tették, hogy infrastrukturálisan is egy színvonalas és korszerű, 21. századi intézményben tudjuk megvalósítani kulturális munkánkat.

Ez egy komoly megmérettetés volt, amely kidolgozott kritérium- és követelményrendszer alapján vizsgálta az intézmény szakmai működésének színvonalát.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár két tevékenységi területet jelölt meg, amit a minőségbiztosítási auditorok kiemelten vizsgáltak. Ez a kiállításrendezés és a rendezvényszervezés volt, de az intézmény teljes munkafázisát, a 2019 és a 2020. évi működését is értékelni kellett, bemutatva, dokumentumaival alátámasztva, hogyan próbálja az intézmény Martfű városában a minőségi kultúrát biztosítani.

– Beadva a pályázatot, már az auditra készültünk, ami november-december hónapban zajlott.  Különleges volt ez is, hiszen a 2020-as évben a helyszíni szemle helyett online audit zajlott, és ez az auditorok számára is új módszereket jelentett. Erre is fel kellett készülnünk, új ötletekkel, hogy ténylegesen be tudjuk mutatni az intézmény munkáját. Ebben köszönet illeti a Média csoportot, hogy rendezvényeinkkel online felületeinken is nagyon igényesen és szépen jelen lehetünk – mondta Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető.

– Ahhoz, hogy ezt a címet megkapjuk, kellett Martfű lakossága és kellettek a mi látogatóink és kis közösségeink is, hiszen nélkülük és az ő igényeik, visszajelzéseik nélkül mi sem tudunk fejlődni és ilyen színvonalas programokat, rendezvényeket létrehozni. Ez egy közös, nagy munka volt!

A Martfű Városi Művelődési Központ a pályázaton keresztül is bebizonyította, hogy nem csak minőségi munkát folytat, hanem azt egy folyamatos és állandó szinten tudja tartani. Ennek eredményeképp a magyar kultúra napján, január 22-én, online gálaműsor keretében Fekete Péter kulturális államtitkártól vehették át a „Minősített Közművelődési Intézmény Címet”.

–  Nagyon sok köszönőlevelet és elismerő gratulációt kaptunk, ami azt gondolom, hogy nem csak a munkatársaimnak, hanem a városnak is szól.  Ezért szeretnénk ezt a címet a jövőben felelőséggel tovább vinni, megőrizni.

A következő lépcsőfok, amit az intézmény célul tűzött ki, a Közművelődési Minőségi Díj.

– A jövőre nézve fontos számunkra, hogy végig gondoljuk a fejlesztendő területeket, így rendszerbe foglalva szeretnénk magát a szervezetet és a tartalmi munkánkat is fejleszteni. Ezeket szedjük most sorba és ezekre készítünk terveket. A Közművelődési Minőség Díj talán a legmagasabb, amit ebben a szakmában a közművelődési, könyvtári területen egy intézmény elérhet. Erre lehet készülni, ami nem a címért és a díjért folyik, hanem azért, hogy a munkánk minél színvonalasabb, szervezettebb és ha mondhatom, egyszerűbb és olajazottabb legyen.

A történések alatt eszembe jutott az is, hogy az idén 60 éves ez a gyönyörű intézmény. 1961-től ügyes csapat irányította Martfűn a kulturális életet, csoda igazgatókkal, munkatársakkal. Felelősségteljes érzés ezt a stafétát tovább vinni. Úgy gondolom, hogy megpróbáltuk, és bízom benne, hogy tudtuk, és szeretnénk ezt tovább folytatni. Köszönet az elődöknek és köszönet a ma itt kultúrát használó, szerető embereknek.

Az örömteli napok után kollégáimmal folyamatosan azon tanakodunk, hogy mikor nyithatjuk újra a házat – mondta Asztalosné Kocsis Enikő, hozzátéve – bízom benne, hogy jön a tavasz, jön a reménység, és nagy örömmel nyithatjuk ki az intézményt látogatóink, közösségeink számára!

Székács Szidónia

Tovább a képekhez>>>

2021-02-03 15:16