Nagyszerű, köztiszteletben álló embertől búcsúztunk

2020. december 19-én, életének 97. évében elhunyt dr. Zentay Márton, Martfű Város Díszpolgára. Hamvait a katolikus egyház szertartása szerint, február 6-án, 11 órakor helyezték örök nyugalomra a Martfűi Szent Tamás-templom kolumbárium-kápolnájában. Lelki üdvéért, a temetési szertartás keretében, Tamási József plébános atya mutatott be gyászmisét.– Hányszor és hányan fordultak dr. Zentay Mártonhoz kérdésekkel és kérésekkel. És tudott segíteni. Az egész életén végigvonult a segíteni akarás. És ehhez próbálta, amit a tudomány csak elért, azt belélegezni, hogy mindenkinek tudjon segíteni – emlékezett Tamási József plébános atya. – Elengedjük őt, de én azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy nem tudjuk igazán elengedni. Adjunk hálát a gazdag, lelkiekben gazdag életért, azért a hivatásért, amit kapott Istentől, s azért a keresztény hitért, amellyel egész életét megélte.

– Fiatal városunk gyászol. Az egyik legidősebb polgárát gyászolja, egy olyan kiemelkedő személyiséget, akinek teljes élete, munkássága, embersége, orvosi teljesítménye is példamutató volt. Személyisége biztonságot nyújtott sok-sok éven át az itt élő és dolgozó embereknek, szinte minden mondandójával, tevékenységével hatással volt a város életére – hangsúlyozta dr. Papp Antal. Martfű város polgármestere arra bíztatott, hogy szomorúságunk, gyászunk mellett legyen hálaadás szívünkben azért, hogy kiváló orvosunk hosszú életet kapott Istentől.

A város lakossága, megbecsülése, tisztelete jeléül Martfű Város Önkormányzata dr. Zentay Mártont díszpolgári címmel tüntette ki, és még életében róla nevezte el Martfű egészségügyi intézményét.

– Tisztelte az emberi kapcsolatokat elutasítás nélkül. Vallotta, hogy hit nélkül nem lehet teljes az emberi élet. A martfűi katolikus közösség oszlopos tagja volt, adományaival segítette a Szent Tamás-templom és az orgona építését is. Megkapta a szükséges erőt és talentumot ahhoz, hogy az orvosi esküjében fogalmazottaknak megfelelően végezze hivatását, példát mutatva környezetének, a martfűi embereknek.

Ezek a percek most és sohasem voltak könnyűek, különösen nem könnyűek, amikor egy ilyen nagyszerű, köztiszteletben álló ember halála után szembesülünk a megmásíthatatlannal, hogy doktorúr nincs többé.

Annyi kimondatlan szó, gondolat maradt a lelkünkben. Az egész város nevében mondhatom, hogy nagyon szerettük és tiszteltük – búcsúzott dr. Zentay Mártontól dr. Papp Antal. –Jómagam, és bátran mondhatom valamennyi itt élő nevében, köszönjük, hogy ismerhettük, és hogy az orvosunk volt. Szeretett emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

2021-02-09 11:59