Faültetés és a parkok korábbi jellegének visszaállítása

Tovább folytatódik a Kézműves Ház és a szobrászműhely épület mögötti, Tisza-menti közpark rendezése, a hársfasorok körüli növényzet ritkítása, visszavágása. Mint minden ilyen munkálat, a fakivágás, bozótirtás most is jelentős figyelmet váltott ki az itt élők körében.Ehhez a területhez közel két évtizede alig nyúltak, 90%-ban vadon kelt csipkebokrok, nem parkba való növények borították. A fakoronák igazítása mellett a park sövényeit, bokrait is visszavágták, megfiatalították. Rönkhúzással a nem oda való növények gyökereitől is megszabadítják a területet – tudtuk meg Tóth Ferenctől, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai egységének vezetőjétől.

Martfűn több nagyobb, az egész város lakosságát szolgáló, kertépítészetileg is értékes, jelentős közhasználatú, dekoratív növényállományú zöldfelület található: Szent István tér parkja, Hősök tere, Művelődési Központ zöldfelülete, Tisza-menti közpark, Bata pihenőpark. A városközpont fasorai elsősorban a hajdani utcafásításokat idézik: vadgesztenye fasorok, hársfasorok, tölgyek.

A településközponthoz szervesen kapcsolódó, nagy kiterjedésű, változatos, dúslombozatú, nagyméretű ligetes parkok és a várost északról körülölelő galériaerdő lombkoronái, valamint a település belső részeiben a lakótelepeken lévő zöldterületek koros növényegyüttese és az utakat kísérő növényzet jelentősen növeli a város zöldfelületi ellátottságát, a településen élők komfortérzetét - áll a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia helyzetelemző munkarészének véleményezési dokumentációjában.

Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő, összes gondozott belterületi zöldterület 18,1 hektár.

– Martfű arról is ismert, hogy elég sok zöldterülete van. Ezt a hatalmas területet rendszeresen karban kell tartani. Az elöregedett, kiszáradt növényeken túl a vadon nőtt, tájidegen fafajokat, bokrokat is igyekszünk eltávolítani, és próbáljuk a parkok korábbi jellegét visszaállítani – tájékoztatott dr. Papp Antal. – Annak idején csak a Városgondnokságnál volt, amikor 150-160 ember dolgozott, most az egész önkormányzatnál, az óvodával, bölcsődével együtt sem dolgozik 120 ember. Amellett, hogy a parkok rendben tartásába bevonható létszám alacsony, a közfoglalkoztatás is visszaesett, és sokukat be sem lehet vonni nehéz fizikai munkába.

A város zöldterületeinek fenntartására, kezelésére vonatkozó helyi szabályozás a növényzet pótlására előírja, hogy egy kivágott fa helyett a környezetbe illő, megfelelő fát vagy 5 db cserjét, kivágott cserje helyett pedig 2 db cserjét kell ültetni. Fát akkor vághat ki az önkormányzat, ha az beteg, kiszáradt, illetve, ha személyi vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet.

– A kivágásra kerülő fáknak mindig valamilyen problémája van, belülről elkorhadtak vagy kiszáradtak. Minden egyes kivágásra ítélt fáról fotódokumentáció készül – emlékeztetett a polgármester. – Azt is vegyük figyelembe, hogy minden évben jóval több, akár többszöröse fát ültetünk, mint amennyit ki kell vágni. Évente száz fát is telepítünk, csak a babafaültetések során 30-40 fa elültetésére kerül sor.

A kivágott fákat kötelezően pótolni kell, de amúgy is szeretjük a fákat, tehát ültetünk bőségesen. Az erdőkben is vágnak ki fákat, ez része az erdőgazdálkodásnak. Emellett azonban messze-messze igyekszünk megőrizni a korábbi zöldfelület mennyiséget.

Az is jó dolog, hogy az ilyen, szinte már átláthatatlan parkrészeket megritkítjuk. Kellemesebb sétálóhely lehet, és biztonságosabbnak is érezhetjük azt a területet, ha szép, rendezett.

Pályázati forrás bevonásával, és előreláthatólag lesz erre lehetőség, tovább folytatjuk ennek a parkrésznek a felújítását is, hasonlóan, mint ahogyan a Művelődési Központ körül tettük – tudtuk meg Martfű polgármesterétől. – Mindent azonban nem lehet egyszerre, az idősek ellátásának fejlesztése, az új ipari park, az új telkek kialakítása, a garzon épület felújítása, a járdafelújítások mellett, ezt a feladatot is ütemezni kell.

Dr. Papp Antal arra vonatkozóan is megnyugtatott, hogy a bokrok, cserjék nagyrészét a Tisza-menti park területén sem szedik ki gyökerestől, a fiatalítás céljából visszavágott növények újra fognak hajtani. A megújuló közparkban pedig babafák, további hársfa csemeték ültetését tervezi az önkormányzat.

Herbályné Kalmár Irén

A fa- és cserjeültetés és kivágás köz- és magánterületekre vonatkozó szabályairól Az élő fába nem „köthetünk bele” – Fa- és cserjeültetés és fakivágás szabályosan című, 2019 áprilisában megjelent cikkünkben olvashatnak>>>

2021-03-10 14:48