Tájékoztatás a Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokról

Tájékoztatjuk a martfűi lakosságot, hogy az intézményünk (név, cím): Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, 5435 Martfű, Szent István tér 1. szám alatt működik.A pandémia idején a személyes találkozások minimalizálásával, elsősorban telefonos és elektronikus formában kereshet bennünket és/vagy egyeztetett időpontban a személyes találkozás is biztosított.

A személyes találkozás során kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés.

A Család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja lehet önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személy esetén kérelmét a törvényes képviselője terjeszti elő, vagy a hatóság által kötelezett eseteiben a hatóság határozata alapozza meg.

Az alapszolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A szolgáltatás magába foglalja:

- az ellátotti- és gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, támogatásokhoz való hozzájutás segítését,

- pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését,

- válsághelyzetben lévő várandós anya segítését,

- szabadidős program szervezését, programokhoz való hozzájutás segítését,

- hivatalos ügyekben való segítségnyújtást,

- családi pótlék természetbeni felhasználásának segítését, észlelő- és jelzőrendszer működtetését,

- családi konfliktusok megoldásának elősegítését (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében),

- egészségügyi, szociális ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezését,

- a gyermek tankötelezettségének előmozdítását,

- együttműködést a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében,

- megállapodás szerinti gyermekjóléti és családsegítős gondozást.

Elérhetőségeink:

Intézményvezető: Gonda Lajosné tel.: 06-56-450-222/132. mellék, email: gondaneerika@martfu.hu

Szakmai egység vezető, családsegítő: Szabados Tünde tel.: 06-56-450-222/133. mellék, email: szabadostunde@martfu.hu

Családsegítő: Csurgó Csilla tel.: 06-56-450-222/114. mellék, email: csurgocsilla@martfu.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő           8:00-12:00      12:30-16:00

Kedd            8:00-12:00      --------------

Szerda         8:00-12:00      12:30-16:00

Csütörtök       ---------         12:30-16:00

Péntek         8:00-12:00      --------------

 

Martfű, 2021. március 22.

Gonda Lajosné

intézményvezető

2021-03-22 16:24