Tájékoztató bölcsődei, óvodai beiratkozásról a 2021/2022- es nevelési évre

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre a bölcsődébe/óvodába elektronikusan is be lehet iratkozni.

A kialakult járványügyi helyzetben a szülők eldönthetik, hogy melyik lehetőséget választják gyermekük bölcsődei/óvodai beiratkozásával kapcsoltban, de kérjük, kerülve a személyes kontaktus lehetőségét, elsősorban az elektronikus beiratkozást részesítsék előnyben.


ELEKTRONIKUS ÚTON történő beiratkozás menete:

 

Bölcsődei online beiratkozás menete:

2021. április 23-án a www.martfu.hu honlapon közzétesszük a szükséges kitöltendő dokumentumokat.

A kitöltött dokumentumokat 2021. április 27. - április 29. 12 óráig a bolcsode@martfu.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.

 

A következő letölthető dokumentum 2021. április 23-tól lesz elérhető:

„Kérelem, adatlap bölcsődei beiratkozáshoz + kiegészítés”

 

Óvodai online beiratkozás menete:

2021. április 23-án a www.martfu.hu honlapon közzétesszük a szükséges kitöltendő dokumentumokat, valamint emlékeztetőül a Martfű területén jelenleg érvényes óvodai körzethatárokat.

A kitöltött dokumentumokat 2021. április 27. - április 29. 12 óráig a vob@martfu.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.

 

A következő letölthető dokumentumok 2021. április 23-tól lesznek elérhetőek:

„Beiratkozási körzetek 2021/2022-es nevelési évre” (Hirdetmény)

„Szándéknyilatkozat az óvodai beiratkozáshoz”

 

Elektronikus beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - a személyes beiratkozásnál részletezve - bemutatására az első bölcsődei/óvodai nevelési napon kerül sor.

 

SZEMÉLYES MEGJELENÉSES beiratkozás helyszínei és menete:

 

Bölcsődei beiratkozás:

Előzetes időpontfoglalás szükséges!

Időpontot foglalni:

2021. április 19 - 22-ig: 800- 1200, 1300 -1600-ig a 452-155 telefonszámon lehet.

Helye: Martfű, Május 1. út 19.  (Bölcsőde)

2021. április 27-től - 2021. április 29-ig, a következők szerint, időpontfoglalás alapján:

2021. április 27., 28.   800 - 1600

2021. április 29.         800 - 1200 óra között.

Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3 éves korig biztosítunk a gyermekek számára. Azok a szülők igényelhetik a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.

A felvétel eredményéről 2021. május 28-ig a szülő írásban értesítést kap.

A gyermekek bölcsődei ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,

a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek anyakönyvi kivonata,

külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

 

Óvodai beiratkozás:

Előzetes időpontfoglalás szükséges!

Időpontot foglalni:

2021. április 19. - 22-ig: 800- 1200, 1300 - 1600-ig a 450-152 telefonszámon lehet.

Helye: Martfű, Munkácsy út 79. (Munkácsy úti Óvoda)

2021. április 27-től - 2021. április 29-ig, a következők szerint, időpontfoglalás alapján:

2021. április 27., 28.   800 - 1600

2021. április 29.          800 - 1200 óra között.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály hatályos állapota alapján kötelező beíratni azt a gyermeket aki:

  • 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:

  • 2021. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhely esetén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik:

  • 2022. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.

A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírathatja gyermekét, de a körzethatárok figyelembevételével, a férőhelyek ismeretében az intézményvezető dönt a felvételről. A felvétel eredményéről 2021. május 28-ig a szülő írásban értesítést kap. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét a város minden óvodája az alapító okirat szerint biztosítja.

A gyermekek óvodai ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,

sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,

a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek anyakönyvi kivonata,

külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

Amennyiben kérdés merülne fel a beiratkozással kapcsolatban, kérem, a következő elérhetőségeken jelezzenek:

 

Bölcsőde:

bolcsode@martfu.hu  

vagy

szerdánként 800 - 1600-ig:

Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető  Tel.: 56/452-155

Óvoda:

vob@martfu.hu

vagy

szerdánként 800 - 1600-ig:

Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető Tel.: 56/450 152

Bettenbuch Tünde intézményvezető helyettes Tel: 56/450-152

 

Amennyiben bármi változás lesz a beiratkozással összefüggésben, a szülőket értesítjük a www.martfu.hu  honlapon keresztül.

 

Martfű, 2021. 03. 23.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea

intézményvezető

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város