Önkormányzati sporttámogatások – „Most már így húzzuk meg a határt”

Összesen 9 millió 513 ezer forintos támogatást ítélt meg Martfű önkormányzata a város sportszervezetei részére. Az éves sporttámogatási keret felosztásáról március elején döntött dr. Papp Antal. Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva döntött a sporttámogatások odaítéléséről.Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi sporttámogatási keret terhére támogatást biztosít:

- a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület számára: 1.573.6 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra és 980 ezer Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó költségei finanszírozására, a Sportegyesülettel megkötött létesítményhasználati szerződésben foglaltak szerinti feltételek alapján.

- a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület számára: 571.2 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Martfűi Városi Sportegyesület számára: 1.650.6 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub számára: 1.545.6 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Martfűi Úszó és Triatlon Klub számára: 1.646.4 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra és 537.6 ezer Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó úszóbérlet költségei finanszírozására,

- a Martfűi József Attila Általános Iskola DSE számára: 1.008 ezer Ft-ot a diákok egészséges életmódhoz kapcsolódó sporttevékenysége finanszírozásához.

A 2021. évi 10 millió forint sporttámogatási keretből kiosztásra nem kerülő 487 ezer Ft-ot az önkormányzat éves költségvetésének általános tartalékkeretébe helyezte át a képviselő-testület.

2019-ben, az akkori, évek óta változatlan, 14 millió forintos keretből összesen 13.440 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat a sportszervezetek számára. A sporttámogatások keretösszegét a 2020-as évre is 14 millió forintban határozta meg a képviselő-testület. Az elmúlt év áprilisában azonban, a járvány megelőzése és a következményeinek elhárítása érdekében, a sporttámogatások 80%-át a veszélyhelyzet önkormányzati kiadásainak finanszírozására csoportosította át dr. Papp Antal polgármester. 2020. évben végül a sportszervezetek számára összesen 5.065.800 Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat.

– Van egy tortánk, aminek a mérete az állami elvonások miatt folyamatosan csökken. Most ennek a tortának a felosztása határozza meg, hogy melyik terület mennyi pénzt kap az önkormányzati feladatokra. A feladatok adottak, és minden feladatát el kell végeznie az önkormányzatnak. A támogatási arányokat pedig mindig a másik rovására lehet változtatni – indokolta az önkormányzati sporttámogatás új szintjének meghatározását dr. Papp Antal polgármester.

– Miből lehetne több pénze az önkormányzatnak? Ha több és magasabb adót vet ki. Ezzel a lehetőséggel nem számolunk, mert már a lakosság és a vállalkozók tűrőképessége is azon a szinten van, főleg a mostani helyzetben, ami ezt nem teszi lehetővé.

Az állami finanszírozás összességében emelkedik, de az elvonásokkal a másik oldalon az állam visszavesz, szolidaritási adóban, gépjárműadóból, iparűzési adóból. Jelenleg idegenforgalmi adó sincs. A tavalyi évhez képest 150 millió forinttal csökkent a város bevétele, ugyanannyi feladat mellett.

2020-ban megszűnt a szeptemberi adófeltöltési kötelezettség, nincs információnk semelyik vállalkozásról, hogy mire számíthatunk. Ez csak május végén, a társasági adó bevallásakor derül ki. A tavalyi eseményeket nézve, elsősorban a kisvállalkozásoknak, jelentősen visszaeshetett a forgalmuk. Bízunk benne, hogy a legnagyobb adózók azért jól teljesítenek.

Megpróbáljuk, mint polgármester, mert most én felelek mindenért, megpróbálom a legjobbat kihozni ebből a helyzetből, ami nagyon nehéz. Korábban valóban magasabb szintű és színvonalú volt Martfűn a sporttámogatás. Ahhoz azonban, hogy minden területre jusson valamennyi, már a tavalyi évben is csökkenteni kellett az önkormányzati sporttámogatáson, és most már így húzzuk meg a határt – tájékoztatott dr. Papp Antal.

Herbályné Kalmár Irén

2021-04-15 11:39