Pályázati kiírás civil szervezetek önkormányzati támogatására

A helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírásáról, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, május 27-én döntött dr. Papp Antal polgármester. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 15., 16 óra.

Az önkormányzati támogatás célja a helyi civil szervezetek működésének, a közösség érdekében végzett közcélú tevékenységének elősegítése, a civil szervezetek öntevékenységre épülő szakmai, szociális, egészségügyi, szabadidős programjai, környezetvédelmi, kulturális, művészeti és ifjúsági rendezvényei, pályázati céljai megvalósításának támogatása.

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható működési kiadásaik finanszírozásához, rendezvényeik, programjaik megvalósításához, pályázataik önrészének biztosításához, a hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével összefüggő kiadásaik fedezésére.

Az önkormányzat a civil szervezetek a 2021. június 1. és 2021. december 31. időszakban létrejövő, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.

Pályázatot a Martfű város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság nyújthat be.

Pályázatot az önkormányzati rendelet szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt lehet benyújtani, Martfű Város Polgármesterének címezve, vagy ajánlott postai küldeményként. Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető Martfű Város Önkormányzatának (www.martfu.hu) honlapjáról.

A pályázatokat 2021. június 15-én 16 óráig lehet benyújtani, személyesen a Martfűi Polgármesteri Hivatal I. emelet 118. irodájában, postai úton a Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1. címre.

Részletes pályázati kiírás>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város