Tíz éve Martfű arculatának szebbítéséért dolgoznak - Ünnepi Közgyűlést tartott a Martfűi Városszépítő Egyesület

A városszépítés „eszménye” a nagyhírű, ma már 35 éves Törökbálinti Városszépítő Egyesülettől került Martfűre, amikor az első elnök, Pásztor Lajos városunkba költözött. Az őt követő Vinczéné Balogh Magdolna a szülővárosában működő, az 1934-ben alapított Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület nyomdokain kezdte vezetni az egyesületet, és teszi a mai napig. Mindkét egyesülettel őrzik és ápolják a kapcsolatot.

Az alapcéljuk mindig ugyanaz: Martfű város esztétikai képének fokozatos fejlesztése, javítása. Ehhez, a fenti cél eléréséért végzett munka megbecsülése érdekében, társult az ifjúság környezet- és természettudatos nevelése.

A 2021. július 3-án megtartott közgyűlés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a januárban váratlanul elhunyt Bolvári Boglárka tagtársukról.

Vinczéné Magdika beszámolt a közösség jelentősebb munkáiról. A városszépítés érdekében a város fő utcáját, a Szolnoki utat több alakalommal egynyári és évelő virágokkal ültette be az egyesület. Sajnos a körülmények nem kedveztek a növényeknek. Ahogyan az egyesület elnöke fogalmazott, a mai napig nem méltó a városhoz az út egy szakasza.

Cserjéket és fákat ültettek az egyesületi tagok külső segítőkkel a Szolnoki út másik oldalán, a Hősök parkjában, pályázatból a Gazdasági városrész játszóterén, ahol Közösségi teret alakítottak ki. Ez lett a Mol játszótér.

A Heinekentől nyert pályázati pénzeken restauráltatták a Kastélyszálló előtti körágyásban lévő Kövér féle keresztet, és a Tisza-partra fedett pihenőket állítottak fel. A Heineken dolgozókkal sok közös órában ültettek, kapáltak, játszótéri bútorokat festettek stb. Távozásuk érzékeny veszteség az egyesület számára is.

A Martfűi József Attila Általános Iskolával ápolt jó kapcsolat révén évek óta gyönyörű, értékes rajzok és dolgozatok születnek a Város és Faluvédők Szövetsége által kiírt „Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” pályázaton, aminek az egyesület évente helyi fordulót is szervezett, az országos győztes művek pedig minden év decemberét (a karácsonnyal) Martfűn töltötték.

Szintén az iskolához kapcsolódik a Zöld sátor, környezet- és természetvédelmi ismeretterjesztő célú feladatokkal, amelyeket a tagok készítettek és adaptáltak más hasonló helyekről.

A gyerekekhez kötődnek a Tisza Cipő Horgásztanyán csodálatos környezetben szervezett Városszépítő Gyermektáborok is, amelyekben délelőtt a város közterületein, a parkokban tevékenykednek a gyerekek, felnőtt tagjaink felügyelete és útmutatásai alapján, míg délutánonként különböző, koruknak és érdeklődési körüknek megfelelő programokon vesznek részt. A táborokba bekapcsolódnak az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 óráját töltő középiskolások is.  

A Városszépítő táborokon túl szervez az egyesület természetvédelmi és szabadidős táborokat is 10-16 éveseknek, kétgenerációs tábort nagyszülőknek és unokáknak, civilvezető képző tábort. Ezek költségeit adományokból és pályázatokból fedezik.

Az általános iskolából elballagók évek óta egy Martfű, a mi városunk kiadványt kapnak az egyesülettől (adományból), amelyben a Martfű történetét és jelenlegi életét bemutató szövegen és képeken túl megtalálható az az évben végzett minden 8. osztályos tanuló és az őket nyolc évig tanító pedagógusok neve is. A kiadványt a helyi média munkatársai készítették az egyesület felvetésére.

A város és az élete, a természet, a Tisza adja a témát a különböző programokhoz, amit az egyesület minden alkalommal nyitottra szervez, azaz minden martfűi lakost szeretettel vár.
Ilyen volt a „Szép szőke szerelmünk a Tisza” természetfilmsorozat alkotóival szervezett közönségtalálkozó; a Tisza élővilágának Emléknapja alkalmából évente rendezett programok; a „130-as vasútvonal (Tiszatenyő - Szentes) 130 éves” emléktábla avatása, és a vasúttal kapcsolatos kiállítás megszervezése; a Legszebb konyhakert program martfűi fordulójának szervezése, értékelése, díjazása; a Tiszai hajóút támogatóinkkal, a kisújszállási, ceglédi társszervezetek képviselőivel, stb.

Az egyesület igyekszik kitekinteni más egyesületek munkájára. Pályázat útján eljutottak több település hasonló egyesületéhez is tapasztalatcserére (Szentes, Csongrád, Karcag, Cegléd, Jászberény), s az ott hallottakból, látottakból igyekeznek beépíteni a munkájukba azokat az elemeket, amelyek legjobban beillenek a martfűi körülmények közzé.

Az egyesület méretéhez, személyi állományához igazodva igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket (évente 5-6 db), és azokat a város érdekében felhasználni.

Az eredményeken túl nehézségeik is vannak: az idősebbek növekvő kora, a fiatalok nagyfokú leterheltsége a munkahelyeken, mások közönye és, ahogyan Magdika fogalmazott, a kész várása. Ennek ellenére a kis csapat igyekvő. A bevált régi programok mellé igyekeznek olyanokat felvenni, amelyek érdeklődésre tartanak számot, és a megszervezésük is megoldható. Megbecsülik a segítséget, a közösért végzett munkát értékelik.

Mindezek szellemében elismerő oklevélben részesítették azokat a személyeket és közösségeket, akik legtöbbet tették az egyesületért, egy-egy téma sikerre viteléért, a város arculatának szebbítéséért.

Elismerő oklevelet vehetett át Asztalos Árpádné, Balogh Imre, Bélteki Tibor, Földi Edina, a Halla és Halla Food Kft., a Kossuth Nyugdíjas Klub, a Martfű Média és Szöllősi Béla.

 Azokat a személyeket szintén elismerő oklevélben részesítették, akik legszebben megművelték évek óta a társasházuk előkertjeit: Gesztenye sor 11. és 13., Ifjúság út 9., 11., 13., Munkácsy út 124., 126. és 128., Simon Ferenc út 21., Szolnoki út 84., 86.

Elismerő oklevélben részesült Fekecs Gábor is, aki konyhakerti növényeket termel példamutatóan az előkertben. Fehér Imre pedig azért vehetett át elismerést, mert a volt piactéren, az önkormányzat által kialakított környezetben, pénzt és fáradságot nem kímélve, a növényekkel és a szökőkúttal megalkotta Martfű új „gyöngyszemét”. Tevékenységével szintén példát mutat másoknak is.

Az egyesület alapító tagjai, Horváth Endréné, Szekeres Mónika Gizella és Tolnai Gábor szintén elismerő oklevélben részesültek.

Köszönetet érdemeltek azok a tagok is, akik, zömmel nyugdíjasként sokszor félreteszik a testi fájdalmakat, hogy a pályázatokban, vagy a korábban felvállalt projektekben vállalt munkákat teljesítsék.

Elismerő oklevélben részesült: Bolvári Boglárka családja, Forgács József (volt alelnök) és neje, Halla Istvánné, Hári Antal, Kardosné Kovács Marianna (alelnök), Nagy Sándorné (titkár), Pálinkás Pál és neje, Pásztor Gyula (elnökségi tag), Tolnai Gábor, Varga András (volt elnökségi tag) és Vinczéné Balogh Magdolna (elnök).

Martfű Város Önkormányzata nevében Rágyanszky István alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten az egyesület tagjait, akik a legaktívabbak a város érdekében végzett munkák terén. Gratulált az elismerésekhez és örömét fejezte ki, hogy a környezetüket szépen rendben tartó martfűiekre is gondolt az egyesület. A tíz éve működő civil közösség további tevékenységéhez jó egészséget és újabb sikereket kívánt.

A Martfűi Városszépítő Egyesület munkáját, valamennyi itt élő nevében, mi is tisztelettel köszönjük!

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város