Önkormányzati pályázat helyi közutak fejlesztésére

Pályázatot nyújtott be Martfű Város Önkormányzata a Zsófia városrész külterületi közutainak korszerűsítésére, szilárd burkolatának felújítására. A pályázat a Zsófia halom út, az Alma utca, a Körte utca és a Szilva utca közúti korszerűsítésére irányul.A Széchenyi 2020 program keretében, a vidéki térségben elhelyezkedő települési önkormányzatok tulajdonában álló külterületi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében kiírt, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21) felhívásra benyújtott pályázatról és az ahhoz szükséges saját erő biztosításáról a 2021. június 30-i ülésén döntött a képviselő-testület.

A „Martfű Zsófia városrész külterületi közutainak fejlesztése” pályázat becsült összköltsége hozzávetőleg bruttó 150 millió forint. A pályázat maximális támogatási intenzitása 95%. A pályázatban nem elszámolható, de szükséges költségek a beruházás tervezésének és a pályázat megírásának költségei. A pályázati önerő (5%) bruttó 7.5 millió Ft, a tervezés költsége bruttó 4.445 ezer Ft, a pályázatírás költsége bruttó 500 ezer Ft.

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás 12.445 ezer forint, amit az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosít a képviselő-testület.

– A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság üdvözölte, hogy Zsófiában lehetőség nyílhat a burkolatfelújítás folytatására – tájékoztatott Vass Éva bizottságvezető a képviselő-testületi ülésen. Az ott élők részéről ugyanis óriási az igény bármilyen fejlesztésre.

Dr. Papp Antal polgármester pedig arra figyelmeztetett, hogy az ötven évvel ezelőtti ingatlannyilvántartási viszonyoknak megfelelően, Zsófia településrész jelentős része, és ezen belül jó pár útszakasz belterületi helyrajzi számon szerepel. Ezeknek a nem külterületinek számító utaknak a korszerűsítését várhatóan teljes egészében az önkormányzatnak kell majd felvállalnia.

A zártkertekhez és szántókhoz tartozó külterületi utak, köztük a 442-es utat az óvárossal összekötő Zsófia halom út felújításához viszont rendkívüli segítséget jelenthet a most benyújtott önkormányzati pályázat.

Herbályné Kalmár Irén

2021-07-29 14:37