LOMTALANÍTÁS szeptember 6.-án, 8.-án és 10-én, a hulladékszállítással megegyező napon

Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen a 2021. szeptember 6.-i héten a közszolgáltatás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

A háztartásokban nap mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak.

Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Martfű valamennyi ingatlantulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan bútorokat (szekrény, ágy, szék stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy

2021. szeptember 6-án, hétfőn

2021. szeptember 8-án, szerdán

2021. szeptember 10-én, pénteken

a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékokat.

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:

Építési és bontási hulladék: Elszállítása külön megrendelhető

Veszélyes hulladék: Hulladékudvarokban leadható

Elektronikai hulladék: Hulladékudvarokban leadható

Kerti gondozásból származó zöldhulladék: elszállítása a szokásos módon, zöldhulladékok gyűjtésére használatos edényekből történik.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város