Martfű város fejlődéséért, értékeinek gyarapításáért dolgoznak – Önkormányzati elismerések, 2021. augusztus 20.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, és tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

Az Önkormányzat által 2021. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal, Martfű Város polgármestere adta át a kitüntetetteknek.

Martfű város önkormányzata „MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJAT” adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJAT adományozott VINCZÉNÉ BALOGH MAGDOLNA részére.

Nemcsak önmaga végzi városunk zöldfelületeinek, közterületeinek szépítését, hanem önkéntes programokat szervez az egyesületük tagjai és más lelkes civilek számára is. Annak érdekében, hogy a fiatalokat is megismertesse a városszépítő munka örömteli feladataival, hagyományosan nyaranta táborokat, rajzpályázatokat indít. A városi rendezvények alkalmával gyakorta szervez az egyesület tagjaival együttesen környezetvédelmi és természetvédelmi programokat. Jelentős szerepet vállalt a „Ki kicsoda” könyv történelmi fejezetének elkészítésében is.Vinczéné Balogh Magdolna Martfű Város civil életének meghatározó alakja. A Martfűi Városszépítő Egyesület, melynek vezetője, az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Városszépítő tevékenysége mellett éveken át a Civil Kerekasztal elnökeként szintén jelentős feladatokat vállalt.

Önzetlen, önkéntesen végzett nagyszerű munkája elismeréseként részesült az önkormányzati elismerésben, melyhez szeretettel gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJAT adományozott a VÁROSI SZABADIDŐS KÖR KÖZÖSSÉGE részére. A díjat Szőke Ferenc, az egyesület elnöke vette át.

Közösségépítő munkájukkal folyamatosan részt vesznek városunk rendezvényein, a Majálison, Gyereknapon, Mikulásváró ünnepeken. Önálló kezdeményezéssel hozták létre a Húsvéti Családi Délután rendezvényüket, melyhez több intézményt és civil szervezetet is társrendezőként vontak be.A Városi Szabadidős Kör 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy értékes programokat szervezzenek városunk lakói számára. E cél érdekében szabadidős, sport- és kulturális programokat, kirándulásokat, vetélkedőket és sportbajnokságokat rendeznek, melyek megvalósításához a támogatókat is maguk szervezik. A tagok tevékenységüket önkéntesen és társadalmi munkában, a szabadidejükben végzik.

Több évtizedes kiemelkedő szervező munkájuk által valósul meg minden évben a 12 órás Non- Stop Ifjúsági Vetélkedő. A pedagógusok és fiatalok által közkedvelt versenyen a megyéből és tágabb térségünkből közel 300 fiatal vesz részt minden évben.

Házigazdái a nagy sikerű Szilveszteri Teremlabdarúgó Kupának és lebonyolítói a Városi Teremlabdarúgó Bajnokság őszi-tavaszi fordulóinak, mellyel jelentősen hozzájárulnak városunk sportéletének színesítéséhez is.

2000. évtől egyesületként működnek Martfű Városi Szabadidős Kör néven, jelezvén ezzel is azt, hogy nem csak a fiataloknak, hanem minden martfűi polgár számára szeretnének programlehetőséget nyújtani.

Az egyesület elnöke és az elmúlt 30 év során a közösség vezetője Szőke Ferenc, aki nagy odaadással és lelkesen fogja össze csapatát, vonja be folyamatosan a fiatalokat a közösségi munkába és újítja meg a kor igényeinek megfelelően az egyesület tevékenységét.

30 éves elkötelezett munkájuk elismeréseként részesültek a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai és sport tevékenységéért DEMECS MÁRIÁNAK, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium biológia - testnevelés - gyógytestnevelés szakos tanárának.

Hivatásának gyakorlásában a folyamatos aktivitás, sport- és gyermekszeretet, valamint a megújulás jellemzi.Demecs Mária 1991-ben kezdte pedagógiai pályáját Martfű általános iskolájában, s az elmúlt 30 év alatt rendületlenül elkötelezett maradt a martfűi oktatás és nevelés mellett.

A nevéhez fűződik a martfűi kötélugró csoport, amely az országban másodikként alakult 1992-ben, és amely országos és nemzetközi versenyen is képviselte városunkat, hazánkat. Több ízben lettek a martfűi versenyzők országos bajnokok, a tanítványokból elkötelezett sportolók váltak.

2011-ben a középiskolai oktatás vált meghatározóvá az életében. Marika ízig-vérig pedagógus, aki tanítványait odaadóan neveli. Ha kell támogat, segít, ha kell igyekszik pótolni a szülőt, ha kell határozott oktató.

A sport szeretete, a versenyzés egész pályáján jellemzi. Tanítványait rendszeresen viszi a mezei futóversenyekre, a városi futóversenyekre és a COOP futóversenynek is elmaradhatatlan résztvevői. Mindezeken túl a túrázás szerelmeseként: 1989-óta a Damjanich Emléktúrák szervezője és résztvevője.

Töretlenül lelkes és odaadó munkáját megköszönve részesül a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenységéért PÁPAINÉ MOLNÁR ANIKÓNAK, a Martfűi József Attila Általános Iskola tanítójának.

Magyar nyelv és irodalmat tanító pedagógusként előtérbe helyezi az értékközvetítést, szakmai munkájának egyik fő célja, hogy tanítványaival megszerettesse az olvasást. A magyar tantárgycsoporton kívül alsó tagozaton angol nyelvet is tanít. Munkáját alapos, korszerű szaktárgyi tudás jellemzi, melyeket önképzéssel, továbbképzéssel fejleszt.Pápainé Molnár Anikó 1999 óta dolgozik a Martfűi József Attila Általános Iskolában tanítóként. Pedagógiai munkáját mindig a megújulás, a fejlődés iránti törekvés jellemezte. Megvalósító pedagógusként vett részt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében, és az új módszertani eljárásokat, technikákat belső képzéseken osztotta meg alsó tagozatos kollégáival.

Pedagógiai munkája során változatos, korszerű módszereket alkalmaz, hogy a tanítványai saját képességükhöz, életkorukhoz mérten legyenek képesek a megfelelő szintű ismeretek megszerzésére. Magas színvonalú digitális kultúrájának köszönhetően tanóráin érdekes, figyelemfelkeltő feladatokat alkalmaz a gyerekek motiválásaként és az általa készített, kreatív dekorációk is hozzájárulnak ahhoz hogy a gyerekek számára nyugodt környezetet, biztató légkört teremtsen.

Nagy hangsúlyt fektet a különleges bánásmódot igénylő tanulók megsegítésére, elfogadtatására. Példaértékű módon kezeli az autizmusban szenvedő diákokat.Munkáját hittel, elkötelezettséggel, alázattal és kitartással végzi, mellyel kiérdemelte a tantestület, a diákok és a szülők és Martfű város megbecsülését.

Áldozatos és lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesül Martfű város Pedagógiai és Nevelési Díjában melyhez szeretettel gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta a hivatásában végzett több évtizedes munkájáért DÓSA ATTILÁNÉ óvodapedagógus részére.

Szakmai munkája során az elméleti tudás és a sok éves gyakorlati tapasztalat kiváló ötvözete valósul meg. Odaadó munkája és értékes emberi tulajdonságai által hasznos és fontos tagjává vált a közösségnek, ahol él és dolgozik.Dósa Attiláné a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, 1984. szeptember 1-je óta dolgozik az intézményben.

A sokéves munkája során a gyermekekkel szeretetteljesen és nagy türelemmel foglalkozott és foglalkozik, pontosan úgy, mint pályája legelején. Minden eszközt megragad, gyakran a humort is, hogy az általa irányított gyermekközösségekben mindig jó hangulatot, derűs légkört teremtsen, ezzel is segítve a gyermekeket a beilleszkedésben és a közösségi szokások elmélyítésében.

Szakmai fejlődésében fontos mérföldkőként említhető, hogy elsőként ismerkedhetett meg a „Beszédhanghallás fejlesztő programmal”, melynek gyakorlati kivitelezésében is aktív részes volt. Ezt a programot a mai napig is lelkesen alkalmazza, és az e területen szerzett tudását szívesen megosztja az új kollégákkal.

Több alkalommal kapott feladatot kezdő, fiatal kollégák mentorálásában, amit mindig odaadással, lelkiismeretesen, segítő szándékkal végzett, megismertetve az intézményben folyó szakmai munkát valamint a hivatásának szépségeit.

2016-ban jelentkezett a Pedagógus Életpálya Modell Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásra, amelyet magas színvonalon teljesített.

Az általa képviselt értékek, személyisége, humoros, vidám természete, nevelői tevékenysége, gyermekszeretete, munkához való hozzáállása példa az itt élők számára, mellyel méltóvá vált a díjra, amelyhez szeretettel gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta az ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA MARTFŰI TAGINTÉZMÉNYE számára. A díjat Vajna Katalin, a zeneiskola alapítója és Szabó Katalin, az iskola igazgatója vette át.

A városunkban nagy hagyományokkal rendelkező hangszeres zeneoktatás a zongora és fúvós oktatással kezdődött, amely később egészült ki a gitár, a hegedű és a szintetizátor oktatással. A képzés fontos része ma is a szolfézs és a furulya oktatás, mely a zenei képzés alapjait adja.Az Ádám Jenő Zeneiskola Martfűi tagintézménye 30 éve kezdte meg működését az 1991-92-es tanévben, akkor még a Martfűi Művelődési Központ falai között.

A zeneiskolában korábban és napjainkban is olyan kiváló martfűi zenepedagógusok tanítottak és tanítanak, mint a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Bozorádi János és felesége Bozorádi Jánosné, Takácsné Balla Magdolna, Váczy Tamás, de az évek során érkeztek új zenetanárok is, akik szintén magas színvonalon járultak hozzá a martfűi gyerekek zenei képzéséhez.

Az elmúlt évtizedek alatt sok tehetség nevelkedett a zeneiskolában, akik továbbvitték a zene szeretetét és őrzik annak szépségét, ápolva a zeneiskola hitvallását, mely szerint „Értékkel értéket közvetíteni a gyermekeknek”. Ezen értékek átadása nyomán a zeneiskola 2007-ben az Országos Minősítő Testület által elnyerte a „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” minősítést.

Szabó Katalin, a zeneiskola jelenlegi igazgatója és Vajna Katalin a zeneiskola alapítója számos zeneművészeti és pedagógiai díj birtokosai. Most azonban Martfű város fejezte ki háláját és köszönetét ezzel a díjjal, melyhez szeretettel gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

 

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta NYÁRI LAJOS részére.

A Művelődési Központ Ifjúságsegítő munkatársaként az intézményben önálló helyiséget alakított ki a fiatalokkal, ahol a közösségi életük otthonra talált. Felkarolta a nehéz helyzetben lévő gyerekeket, igyekezett segíteni őket problémáik megoldásában. Dolgozott számos ifjúsági pályázatban, melyek országos elismerésben is részesültek.Nyári Lajos a középiskolai tanulmányai során került Martfűre, és nyitott személyiségéből adódóan gyorsan és aktívan bekapcsolódott városunk sport és kulturális életébe. Kiváló közösségteremtő képességgel vett részt a Művelődési Központ Ifjúsági Klubjában, majd 2005-ben alapító tagja volt a MIX Klubnak, amely szintén a fiatalok kulturális és közösségi életének szervezésével foglalkozott.

2001-ben önálló kezdeményezésként létrehozta a Street Feelings Break Csoportot, melynek vezetője lett, és komoly breaktáncos műhelymunka kezdődött. Az elmúlt 20 évben három generációt oktatott az akrobatikus tánc műfajában. A csoport mindig közkedvelt volt a fiatalok körében, és számos városi rendezvényen csodálhattuk meg ámulatba ejtő táncprodukcióikat. De nem csak helyi programokon, hanem több megyei, országos és nemzetközi rendezvényen is öregbítették városunk hírnevét.

 Kiemelkedő szakmai siker volt számára, amikor az egyik szorgalmas és tehetséges tanítványa kijutott a breaktánc világbajnokságra. A közösségek, melyeket létrehozott és fáradhatatlanul gondozott, mindig értéket adtak a fiataloknak és városunknak. E tevékenységének elismeréseként részesült a kulturális és művészeti díjban, melyhez szívből gratulálunk.

 

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott BÉLTEKI TIBOR részére.

Herbályné Kalmár IrénBélteki Tibor, mint a Penta Print Nyomda volt tulajdonosa és vezetője folyamatosan segítséget nyújtott a civil szervezetek részére a nyomdai termékek előkészítésében, megtervezésében, a nyomdakész anyagok előállításában. E tevékenységét, a civil programok lebonyolításának sikerét ezzel is támogatva, mindenkor önzetlenül, térítés nélkül végezte, melynek elismeréseként részesült az önkormányzati elismerő oklevélben, amelyhez szeretettel gratulálunk.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város