Újra szintezik és ki is burkolják a belterületi vízelvezető árkokat a Hunyadi úttól délre eső utcákban

Egy extrém méretű esőzés után a város több részén vannak kritikus pontok a belterületi vízelvezetés terén. Ilyen pontok pl. a Virág út - Borostyán út kereszteződése, a Hunyadi út és az attól délre eső utak (kis Hunyadi út, Vasvári út, Kossut út vége, Tompa Mihály és Deák Ferenc utak), a Bocskai út középső szakasza, a Veres Péter út és a Móra Ferenc út.

Több helyen problémát okoz a nem szakszerűen megépített bejárók átereszeinek méretezése, el-, illetve el nem helyezése is.

2020. év végén a Vasvári Pál úton már megtörtént az átereszek cseréje. Az idei évben a Hunyadi úttól délre eső utcákban folytatódik az árkok karbantartása – tájékoztatott Tóth Ferenc, a Településüzemeltetés szakmai egység vezetője. A szükséges mélyítést és szélesítést követően az árkok alja beton, az oldala pedig gyeptéglás burkolást kap.  Ahol elkerülhetetlen, ott az átereszek cseréjére is sor kerül, ha kicsi az áteresztőképessége vagy magasabban van.

A városi Vízművet 2013-ban vette át a Bácsvíz Zrt. Az addig szintén a városi Vízmű kezelésében lévő csapadékvíz hálózat azonban továbbra is Martfű Város Önkormányzatánál maradt. A belterületi vízelvezető árkok karbantartását, szűkös eszköz- és szakember állomány mellett, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ önkormányzati intézmény Településüzemeltetés szakmai egysége látja el.

Martfű Város Önkormányzata a település környezetvédelmének szabályairól szóló rendelete alapján az ingatlantulajdonos köteles a nyílt árok tisztaságáról gondoskodni. A zárt és nyílt felszínű csapadékvíz elvezető rendszerben a csapadékvíz szabad elfolyását megakadályozni tilos.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város