Vagy díjat fizetnek, vagy helyreállítják a zöldfelületet – Az önkormányzat célja a jogszabályoknak megfelelő állapot betartatása – KÖZMEGHALLGATÁS 3.

gépjárművek az ingatlan előtti megállására és várakozására szolgáló, burkolt területek (közterületi parkolók) és gépkocsi bejárók létesítésének szabályairól is tájékoztatta a 2021. október 14-én megtartott közmeghallgatás résztvevőit dr. Papp Antal polgármester. Az önkormányzati szabályozás várható változásainak célja a település zöldfelületeinek jogszabályban előírt védelme.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztés tárgyalását a közmeghallgatást megelőzően kezdte el a képviselő-testület. A fórumot követően, az ott elhangzottak ismeretében, a késő esti órákban szintén ennek a napirendi pontnak a további megvitatásával folytatódott a testületi ülés.

– Ezzel a témával sokat foglalkozik mostanában az önkormányzatunk és más települések önkormányzata is, hisz nem csak nálunk jelent ez problémát – emlékeztetett dr. Papp Antal. 

– Arra figyeltünk fel, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő területeket a lakosok folyamatosan elfoglalják valamilyen módon. Sok helyen betemették a vízelvezető árkokat, és parkolókat alakítottak ki a területén.

Nem az a lényeg, hogy mindent letérkövezzünk, lebetonozzunk, hanem lehetőség szerint minél több park, zöld felület legyen Martfűn.

Sok lakóval is beszéltünk, de a bejárók építésére vonatkozóan nem keresik fel az önkormányzatot a lakosok, hogy tulajdonosi hozzájárulást kérjenek, pedig a hozzájárulásban, azon túl, hogy legyen szabályos, más megkötést nem szoktunk tenni. Parkolók építése azonban tilos, és nem is az önkormányzat szabályozza, ez építési engedélyezési eljárás, amely a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az útkezelői, közműkezelői engedélyek, nyilatkozatok beszerzése és a jelentős tervezési és eljárási költségek ellenére, nem is biztos, hogy végül engedélyezik.

Tulajdonosként az önkormányzat felbontathatná a közterületen parkolási céllal illegálisan lebetonozott, letérkövezett vagy zúzottkövezett területeket. Mindezek helyett szabványos alternatívát jelenthet a gyephézagos téglás megoldás, amely ilyen mértékben nem érinti a zöldfelületeket. Emellett, visszatartó jelleggel, területalapú közterület használati díj bevezetését tervezik. Az erre vonatkozó szabályozáson dolgozik az önkormányzat – tájékoztatott a polgármester.

Különösen kirívó példa a közterületek engedély nélküli beépítésére a Bata lakótelep, amely építészeti védelem alatt áll. Ezt a területet úszótelkek jellemzik, így az épületek közötti terület nagy része önkormányzati tulajdonban van. Itt rengeteg rossz példa látható, így viszont az örökségvédelem és a Bata-örökség sajnos teljesen kárba vész idővel.

Önkormányzati területet, köztulajdont nem lehet csak úgy szó nélkül elfoglalni – figyelmeztetett dr. Papp Antal. – Persze erre jön a válasz a lakosoktól, hogy ők rendben tartják a környezetüket, a házuk előtti közterületet. De erre is van jogszabály, hogy ez a kötelességük, mint ahogyan a vízelvezető árkokat is a lakóknak kell rendben tartaniuk. Ez Martfűn nem hogy nem megy, de betemetik az árkokat, hogy kocsival arra a területre állhassanak. Lehet egyet nem érteni azokkal, de a jogszabályokat akkor is be kell tartani.

Sok esetben megörökölt helyzetek ezek, országosan, más településeken is, de foglalkozni kell vele. Azt pedig, hogy mennyire lesz sikeres, meglátjuk – mondta a polgármester.

A közmeghallgatáson résztvevők reakcióiból is érezhető, mekkora feladat előtt áll az önkormányzat a közterületek jogszerűtlen használatára vonatkozó szankcionálással.

Molnár Annamária több szempontból sem tartja igazságosnak a területalapú közterülethasználati díj bevezetését.

Mint mondta: nem az a problémája, hogy van egy jogszabály és hogy azt be kell tartani. 20-30 év alatt azért épültek meg ezek a parkolók, azért lettek betemetve az árkok, mert azt valaki hagyta, nem szólt senki a lakosnak, aki nem tudta, nem akarta tudni, hogy erre van jogszabály.

Minderre példaként saját családi házukat hozta fel, amelynek megvásárlásakor maguk oldották meg a csapadékvíz elvezetését.

– Ez nem közhír ma Martfűn, hogy erre készül az önkormányzat. Mert ha ez közhír lenne, akkor óriási felháborodás volna a városban – mondta el hozzászólásában. Megoldásként szerinte először a vízelvezető árkok visszaállítására kellene köteleznie az önkormányzatnak a lakosokat.

A közterület bármilyen célú igénybevételéhez, rendeltetéstől eltérő használatához eddig is közterület-használati engedélyre volt szükség.

A közterülethasználat díjszabásait (idényjellegű alkalmi árusítás; vendéglátóipari előkert, kerthelyiség, terasz; hirdetőberendezések, reklámfelületek; 3,5 tonnát meghaladó jármű tárolása stb.) is újra gondolná, a korábbinál reálisabb összegekben határozná meg önkormányzati rendeletében a képviselő-testület.

A helyi rendelet új elemeként, a közterület azon részére, amit engedély nélkül burkoltak le (murva, térkő, beton, aszfalt, bármilyen kőzúzalék, építési törmelék, egyéb anyag használatával) a gépjárművek ingatlan előtti megállása és várakozása céljából, szintén közterülethasználati díjat szabna ki az önkormányzat. Ez alól kivételt jelent az ingatlan gépjárművel történő megközelítését szolgáló kocsibejáró.

A parkolást mindenkinek a saját területén kell megoldania és nem a közterületen. Ha mégis közterületen oldja meg, várakozik, akkor nem lehet engedély nélkül parkolót építenie oda, ahol áll a gépjárműve.

Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan előtti közterületen köteles gondoskodni a terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A csapadékvíz elvezetése azonban az önkormányzat vagy az ingatlantulajdonos feladata?  Kinek a dolga az árokásás, a korábban, akár az előző ingatlantulajdonosok által betemetett árok helyreállítása? Volt-e minden utcában árok, kiépített csapadékvíz-elvezetés? Más elbírálás alá essenek azok, akik korábban és akik most burkolják le illegálisan a közterületeket, és különösen azok, akik az önkormányzat hivatalos felszólítása ellenére, most is folytatják az illegális gépkocsileállók építését?

Számos kérdés vár még megválaszolásra.

– Az önkormányzatnak jogszabály szerint birtokvédelmi eljárást kellene kezdeményeznie, majd bíróság mondaná ki, hogy az ingatlantulajdonosnak fel kell bontania a közterületen engedély nélkül leburkolt felületet. Ha ez nem történik meg, az önkormányzatnak kellene felbontatnia, majd kifizettetnie a bontás és a zöldfelület helyreállításának költségeit az ingatlan tulajdonosával – tájékoztatott dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy ez már tényleg csak a végső eset lehetne.

Az önkormányzat célja a közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó önkormányzati rendelet várható módosításával, a közterületen parkolási céllal illegálisan lebetonozott, letérkövezett vagy zúzottkövezett területekere vonatkozó, területalapú közterület használati díj bevezetésével az illegális területfoglalás visszaszorítása, a zöldfelületek helyreállítása.

A szankcionálás a közmeghallgatás résztvevői szerint is fontos, az eddig hagyott és kialakult állapotban és az újonnan történő közterületfoglalások esetében is, egyeztetve, elfogadható határidőkkel és a tervezettnél kisebb díjtételekkel. Mert, ahogyan a közmeghallgatáson az illegális közterületfoglalással kapcsolatban dr. Papp Antal fogalmazott: ha hagyjuk, jövőre kétszáz, öt év múlva háromszáz ingatlannál lesz ilyen probléma!

A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre adott válaszokból megtudtuk, hogy az önkormányzat ismételten kéri a közútkezelőt a 442-es út a városunkba vezető szakasza a Tisza Ipartelep kerítéséig tartó területének rendbetételét.

Városunkban szinte minden vendéglátó egység úszótelken áll, jelentős a közterületet is használók száma, akiket érint az erre vonatkozó díjtétel változása.

Martfűn az elmúlt időszakban 10%-ról 3,8%-ra esett vissza az itt élők körében a munkanélküliség aránya. Ez részben az idetelepült cégeknek is köszönhető. Újabb iparterületek tervezett értékesítésével, a várhatóan megépülő új üzletekkel és az idősellátásra szolgáló önkormányzati beruházásokkal akár több százzal is emelkedhet a munkahelyek száma a közeljövőben.

A közmeghallgatáson érkezett jelzés alapján balesetveszélyes a volt Korona épület melletti kerékpárút szakasz, amelynek újragondolására és szélesítésére is sor kerülhet már a jövő évben.

– A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó rendelete módosításával az elmúlt évtizedek hagyatékát kellene valamilyen módon mederbe terelnie a képviselő-testületnek – hangsúlyozta a közmeghallgatást követően folytatódó önkormányzati testületi ülésen Vass Éva. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője szerint szükség van szankciókra, szigorításokra. Nem szabad meghátrálni, lépni kell az ellen, hogy teljesen az egyéni érdekeket szem előtt tartva átépítenek, lebontanak közterületeken. Az újonnan létesített építményekre vonatkozóan azonnal szükség van szankciókra, a korábban már létező esetekben pedig hosszabb határidővel, hogy átgondolják: megszüntetik vagy fizetnek a közterület használatáért.

A képviselő-testület döntése alapján, Szekeres Mónika Gizella kezdeményezésére és vezetésével, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagjaiból és az erre felkért külsős tagokból álló munkacsoport dolgozza át a rendelettervezetet, kitérve bevezetésének ütemezésére is. Ehhez minden önkormányzati képviselőtől javaslatot vár dr. Papp Antal, hiszen a jogszabályok az önkormányzatot is a közterület rendeltetéstől eltérő használatának visszaszorítására kötelezik.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város