Önkormányzati képviselői tevékenységükről tájékoztattak – KÖZMEGHALLGATÁS 1.

Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 14-én a Polgármesteri Hivatalban. Az egyben testületi ülésnek is számító fórumon ezúttal is számot adtak tevékenységükről városunk önkormányzati képviselői, majd Martfű Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, valamint a gépjárművek az ingatlan előtti megállására és várakozására szolgáló, burkolt területek (közterületi parkolók) és gépkocsi bejárók létesítésének szabályairól tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester. A közmeghallgatás arra is lehetőséget nyújtott, hogy az itt élők és a helyben érdekelt szervek feltehessék közérdekű kérdéseiket, elmondhassák javaslataikat.

A közmeghallgatás első részében az önkormányzati képviselők beszámolóit hallhattuk.

FÖLDI EDINA önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke

– A képviselői munka az elmúlt időszakban nagy többségében szünetelt a veszélyhelyzet miatt. A képviselő-testület feladatait a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolta. Induláskor, az első időszakban bizottságunk a legfontosabb feladatának azt könyvelheti el, hogy a sportszervezetekkel, egyesületekkel hatékony egyeztetést folytatott, és igyekezett együtt, a szakmai munkát vezetők, egyesületi elnökök véleményét figyelembe véve az önkormányzat immár nagyon hosszú időre visszatekintő, a sportteljesítmények elismerésére vonatkozó koncepcióját végig gondolni, és magát az egész megemlékezést, a díjátadást, annak a „pontrendszerét” átalakítani.

Az első ilyen díjátadó után visszaérkezett jelzések, vélemények, a szülőktől, az edzőktől és a sportolóktól azt tükrözték, hogy a gondolat jó volt. Az elismeréseknél továbbra is alapvetően arra fogunk támaszkodni, hogy egy-egy közösségben a szakmai vezető hogyan ítéli meg és ismeri el az ott tevékenykedő sportolók teljesítményét – mondta el Földi Edina.

Az önkormányzati képviselő arról is beszámolt, hogy bizottsága minden alapfeladatának eleget tett. Valamennyi területtel, akár a rendezvényeik kapcsán, akár az életéből, az általános iskolai igazgatói főállásából fakadóan igyekezett pozitív kapcsolatot tartani, részt venni a rendezvényeken, különböző szervezéseiken. Ahogyan fogalmazott: soha nem zárkózik el attól, hogy segítsen, vagy utánajárjon, ha bármilyen kéréssel hozzá fordulnak.

Azt is megtudtuk, hogy Földi Edina a képviselői tiszteletdíját minden hónapban arra érdemes, vagy éppen aktuális eseményt ünneplő csoportoknak, személynek, illetve rászorulóknak utalja át. Teszi ezt azért, mert úgy gondolja, önkormányzati képviselőként felelősséggel tartoznak a nehéz helyzetben lévő vagy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó embertársaink felé. – 04.33

SZEKERES MÓNIKA GIZELLA önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja

A Covid 19 az elmúlt másfél évben meghatározta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület munkáját is. Szekeres Mónika Gizella több korábbi kezdeményezéséről is beszélt, amelyeket most, a tömegrendezvények kihagyása miatt szüneteltetni kell, de a későbbiekben ezeket szeretné folytatni.

Az elmúlt időszak nagy részében nem ülésezhettek az önkormányzati bizottságok, a képviselő-testület sem tartott üléseket, viszont polgármester úr, ha olyan döntéshozatal előtt állt, egyeztetett a képviselőkkel.

Minden évben munkatervet, javaslatot készítenek az önkormányzati képviselők, ez nem volt másként az előző évben sem. Nagy optimizmussal megalkotta a pénzügyi bizottság és a testület is a munkatervét, amit sajnos a pandémia miatt módosítani kellett. Szekeres Mónika Gizella a munkatervben két napirendi ponttal kapcsolatban vállalt feladatot: az egyik a sportszervezetek pénzügyi ellenőrzése volt, amit tavasszal el is készített és eljuttatott a pénzügyi iroda részére. Emellett a csendrendelettel kapcsolatosan kampányolt, amelynek az elfogadása a későbbiekben várható.

Képviselőként meghívást kapott az önkormányzati beruházások bejárására, megismerve a volt Mártírok úti általános iskola átalakításával, a garzonépület felújításával és a kis Szolnoki út újraaszfaltozásával, az esővíz elvezetésével kapcsolatos feladatokat. Személyes megjelenésével segítette az ismét megtartható bizottsági és testületi ülések munkáját. Két alkalommal a pénzügyi bizottsági ülések vezetését is ellátta.

A ma is érvényben lévő veszélyhelyzet több olyan dolgot is felszínre hozott az embereknél, amely ügyekben sokan kérték az önkormányzati képviselő segítségét. Ezeknek a kéréseknek személyesen is igyekezett eleget tenni. Írásbeli tájékoztatója alapján a képviselői tiszteletdíjából a rászoruló családokat és a civil szervezeteket is támogatja.

Szekeres Mónika Gizella a közmeghallgatáson elismeréssel szólt arról a munkáról, amellyel képviselői tevékenységét segítették. Köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal valamint az önkormányzati intézmények dolgozóinak és mindazoknak, akik a nehéz helyzetben is rugalmasan, az embereket szolgálva teljesítették a feladatukat, amely egyes területeken igen nagy terhet rótt rájuk.

GÁLNÉ BALASI ZSUZSANNA önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagja

Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati képviselő beszámolójában szintén a jelenlegi veszélyhelyzetre tért ki elsőként, arra, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél év a teljes lakosságra. – Minket, mint egészségügyi dolgozókat is számos kihívás elé állított a mindennapjainkban. Azokat a rendelkezéseket, amelyeket kaptunk, megpróbáltuk mi is a lakosság felé közvetíteni. A járványügyi helyzetben is folyamatosan szerveztük a véradásokat, a Magyar Vöröskereszttel szorosan együttműködve. Ebben nagy segítségünkre voltak a Művelődési Központ munkatársai, biztosítva számunkra a helyet, hogy a járvány ideje alatt is tudjanak az emberek vért adni, hiszen főleg ebben az időszakban nagy szükség volt erre.

Amikor a járványügyi helyzet lehetővé tette, és újból ülésezhettek a bizottságok és a képviselő-testület, Gálné Balasi Zsuzsanna is részt vett a testületi és bizottsági üléseken. Számos helyi kezdeményezéshez csatlakozott, mint pl. a Tegyünk a gyerekekért csodát mozgalomhoz, illetve más gyermekek karácsonyát is igyekezett szintén a képviselői tiszteletdíjából boldogabbá tenni.  Iskolakezdéskor olyan gyermekeket támogatott, akiknél nagy gondot jelentett az iskolatáska illetve a tanszerek megvásárlása. Maszkok varrásával is sok családot segített.

Az önkormányzati képviselő arról is beszélt, hogy a járványügyi helyzet során kapcsolatba került Csányi Tamás képviselő úrral, aki városunkban két olyan családot támogatott, ahol a munkanélküliség, a másik esetben pedig a családfő elvesztése miatt kerültek nehéz helyzetbe - ezáltal tudott ezeknek a családoknak segíteni.

Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati képviselőként továbbra is a családokat szeretné támogatni, ahol a szülők vagy a gyerekek bármilyen okból nehéz helyzetbe kerülnek.

RÁGYANSZKY ISTVÁN önkormányzati képviselő, Martfű város alpolgármestere

Rágyanszky István több mint egy évtizede, 2010 októbere óta a képviselő-testület tagja. Ez idő alatt több bizottságban is tevékenykedett és bizottsági elnök is volt.

– Munkámat, feladataimat komolyan veszem, a város ügyeiben tájékozódom, ezzel biztosítva, hogy jól megalapozott döntéseket tudjak hozni – hangsúlyozta a közmeghallgatáson városunk alpolgármestere. – A rendkívüli helyzet következtében tevékenységünk erősen megváltozott. A mindennapi eseményekről igyekeztem rendszeresen tájékozódni, véleményemmel, személyes közreműködésemmel segíteni a polgármester úr munkáját, aki egy személyben óriási feladatot látott el, és akit több alkalommal is, megbízására, tudtam személyében helyettesíteni.

Alpolgármesterként minden bizottsági és testületi ülésen részt vettem, a képviselő-testületi és bizottsági üléseknek aktív, javaslattevő résztvevője vagyok. A polgármester felkérésére, munkájának segítésére, a tőle kapott megbízásokat a város érdekében lelkiismeretesen elvégeztem.

A lakossági bejelentéseket a megoldás útján segítettem, pl. a közvilágítás kapcsán, a közlekedést veszélyeztető kábelbelógás vagy a hiányzó járdaszakaszok ügyében. Sok esetben ezek nem az önkormányzat feladatai, így nehézkes a helyreállítás – mondta el az önkormányzati képviselő.

Rágyanszky István az önkormányzati események, ünnepi rendezvények, megemlékezések biztos résztvevője, ünnepi beszédeit is sokszor hallhatjuk. Szerepet vállal a város kulturális életének formálásában is, elsősorban a Művelődési Központ rendezvényeiben. Fontosnak tartja a hagyományteremtést, kötődésünk erősítését, hét évtizedes fiatal városunk történelmének megismerését.

A tavalyi évben elkészült és kiadott Ki kicsoda Martfűn című könyv összeállításához beadott forrásanyagokat személyesen adta át az adatközlőknek, akik távolabb élnek, azoknak pedig postán juttatták el.

Több országos jelentőségű szervezetet, felkérés, meghívás nyomán városi szervezetek, iskolák ünnepi rendezvényeit anyagilag, tombolatárgy, tárgyjutalom felajánlásával is támogatja alpolgármester úr. Az általa felajánlott díjak a Staféta díj az általános iskolában és az Arany-Tóth László-díj a középiskolában, amelyeket pénzjutalommal is kiegészít.

Alpolgármesterként számos eseményen, bejáráson, ünnepségen, megemlékezésen, kiállításon vett részt, adott át díjat városunk és polgármester úr képviseletében.

Rágyanszky István örömének adott hangot, hogy a bizottsági és a képviselő-testületi munka is konstruktívan folyik: jó az együttműködés, nem tapasztalható ellenségeskedés a képviselő-testületben. Elismeréssel szólt a Polgármesteri Hivatal vezetői, dolgozói és a helyi média munkatársai önkormányzati képviselői tevékenységét segítő munkájáról is.

TURNYÁNSZKINÉ ENYEDI ANDREA önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja

Turnyánszkiné Enyedi Andrea 2019 novembere óta a képviselő-testület tagja. Ahogyan fogalmazott: az elmúlt időszakban az ő óvodavezetői és képviselői munkáját is alapjaiban befolyásolta, meghatározta a járványhelyzet.

A pénzügyi bizottság tagjaként a bizottság véleményező és döntéselőkészítő munkájában vesz részt. Munkájából eredően a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága ülésein is rendszeresen jelen van, ez a terület is fontos számára, mint ahogyan az egészségügy is. Igyekszik globálisan áttekinteni, hogy a városban miben tudnak segíteni, mi az, amiben döntéseket kell hozni.

A képviselő-testület új tagjaként mindig próbált a napirenden lévő témáknak utánajárni, megkeresve azokat a személyeket, akik válaszaikkal segíteni tudták az egyes döntései meghozatalában.

Öröm számára, hogy egyre többen keresik meg a lakosság köréből kérdéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal. Főleg iránymutatást kérnek, hogy egy-egy témában kihez fordulhatnak. Mindenkinek igyekszik a legrövidebb határidővel válaszolni, akár emailben, telefonon vagy személyes keretek között.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea szerint fontos, hogy együtt és előrelátóan gondolkodjon a képviselő-testület. A pénzügyi bizottság munkatervének megalkotásakor javasolta, vizsgálják meg, az önkormányzat és intézményei terén mit tehetnek, hogy a szakember utánpótlás a későbbiekben minél kevesebb gondot okozzon.

A másik terület a városmarketing, amelyben önkormányzati képviselőként gyűjtő és előkészítő munkát végez. Javaslatokat tesz, új utakat keres, amelyekkel kis lépésekben, de hatékonyabban tudnák ezt a feladatot ellátni. Ezekben a témakörökben kérdőívek is segítik a döntések előkészítését, hogy a képviselő-testület ezeken a területeken is tovább tudjon lépni.

Az önkormányzati beruházásokra vonatkozó bejárásokon Turnyánszkiné Enyedi Andrea minden alkalommal részt vesz. Fontosnak tartja, hogy a készülő vagy elkészült beruházásokat megtekintsék, akár a lakosság bevonásával is.

Céljai között kiemelten szerepel a civilszervezetek tagjainak, elképzeléseinek és munkájának megismerése, tevékenységük segítése. A civil közösségeket képviselői tiszteletdíjából is támogatja, mint ahogyan a nehéz helyzetbe kerülő családokat, gyerekeket is.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati képviselőként a továbbiakban is igyekszik a lakossággal együttműködésben tevékenykedni, nagy hangsúlyt fektetve a személyes találkozásokra, de más módon is várva a megkereséseket, kérdéseket, javaslatokat.

VASS ÉVA önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője

Az öt fővel működő pénzügyi bizottságban, az elmúlt időszak nehézségei ellenére egyetértésben, egymást támogatva sikerült segítenie a képviselő-testület munkáját – mondta el a közmeghallgatáson Vass Éva.

– Szolgálatnak tekintem ezt a feladatot, amelyre megválasztott Martfű lakossága, mert úgy érzem, az a feladatom, hogy azt a gazdasági koncepciót és azokat a terveket, amelyeket egy nagy gazdasági koncepció részeként egy évre lebontva a képviselő-testület minden évben elfogad, támogassam, segítsem javaslataimmal, információkkal, véleményekkel. Ennek érdekében igyekszem teljes körűen tájékozódni, információkat gyűjteni, elsősorban a lakosság köréből, olyan igényeket és véleményeket, amelyek az itt lakók érdekeit szolgálják.

Éberen kell figyelni a költségvetésünk alakulását, a bevételi és a kiadási oldalról is, mert az elmúlt időszak nagyon sok gazdasági nehézséget okozott.

Örömmel látom, hogy a képviselő-testület illetve a pénzügyi bizottság is szerencsés és előnyös helyzetben van, mert az önkormányzat szakapparátusa, amely a gazdasági ügyekkel foglalkozik, komoly szakértelemmel és rendkívül takarékos, óvatos gazdálkodással tartják kézben ezeket a folyamatokat. A bizottságunk elé megalapozott és komolyan előkészített anyagok kerülnek előterjesztések formájában.

A tárgyévi költségvetés teljesítése pénzügyi - gazdasági szempontból sikeres, így maradtak olyan forrásaink, amelyeket fel tudunk használni előre tervezett és reményteli célokra.

Az év elején még óvatosan és kicsit reményt vesztetten álltunk ehhez az évhez, de ez egy nagyon komoly szakmai munka eredménye, hogy Martfű város vagyonával, pénzével ilyen módon gazdálkodott a vezetés.

A bizottsági üléseken az előterjesztéseket pontosan átvilágítva, megbeszélve próbáljuk kivesézni, és ebből a leghitelesebb, valós, reális és megvalósítható javaslatot támogatni. Ebben nagy szerepe van a pénzügyi bizottságnak – hangsúlyozta a szakbizottság vezetője.

Vass Évát a Máltai Szeretetszolgálat martfűi csoportja vezetőjeként sokan megkeresik, sokakkal van személyes kapcsolatban, a rászorulók és az adományozók körében is. – Martfű lakossága ezen a téren morálisan és emberileg is bizonyított, egyre komolyabban támogat minden egyes kezdeményezést, amely gyűjtésekre és az emberek megsegítésére vonatkozik, óriási mennyiségű adományokkal és mindenféle felajánlásokkal. Legalább triplája már az adományozók száma a korábbiakhoz képest.

A gazdasági válság és az ezzel járó negatív folyamatok nagy nehézséget okoznak azoknak az embereknek, akik egyedül, tehetetlenül, segítség nélkül, tanácstalanul állnak jelentős döntések előtt. Nekik tanácsadással, meghallgatással, emberi magatartással próbál segíteni, támaszt nyújtani az önkormányzati képviselő.

Ettől függetlenül elsőrangú számára az a szakmai feladat, amit a testületben végez, de, ahogyan fogalmazott, ezt a kettőt sem elválasztani, sem külön kezelni nem lehet. Éppen ezért a szociális bizottságot is segíti olyan javaslatok előkészítésében, amelyek ennek a rétegnek a segítésére, támogatására irányulnak.

Vass Éva képviselői tiszteletdíját régóta a szeretetszolgálatra fordítja, sok embernek segítve ebben a formában is.

Dr. DESPOTOV SVETOZAR önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati képviselői munkáját kicsit másképpen határozta meg a Covid járvány. – A testületi ülések elmaradása mellett is, a járvány kitörése óta többször egyeztettünk polgármester úrral, a polgármesteri hivatallal azon eljárásokról, amelyek szükségesek a járvány visszaszorítására, különösképpen arról, hogy milyen rendet alakítsunk ki a betegek a rendelőbe való bejutására vonatkozóan. Ez nem volt mindig egyszerű, mert a rendelkezések sokszor változtak, nem mindig voltak egyértelműek, le kellett azokat fordítani a martfűi valóságra. Ez sikerülhetett volna jobban is, de ez sok mindenen múlott – mondta el az önkormányzati képviselő. – A testületi ülések elmaradtak ugyan, de a polgármester úr rendszeresen értesített bennünket a fejleményekről, a határozatokról – tette hozzá.

Dr. Despotov Svetozar folyamatosan beszámolt a martfűi sajtóban a Coviddal kapcsolatban az éppen aktuális helyzetről, a tendenciákról, ki mikor kapjon oltást, mi legyen a harmadik oltással. – Minden megszólalásommal igyekeztem azt sulykolni az emberekbe, hogy vigyázzanak magukra, vegyék fel a védőoltást. A jelenlegi fejlemények alapján nagyon javasolnám mindenkinek, hogy zárt térben igenis használjanak maszkot! Köszöni szépen, a járvány újabb hulláma megérkezett Martfűre, jól érzi magát. Egyetlen egy köhögő ember itt is megfertőzheti az egész társaságot! – figyelmeztetett, hangsúlyozva: számára mindig furcsa, hogy akkor akarunk tüzet oltani, amikor már az egész erdő ég.

– Figyeljenek, vigyázzanak magukra, és fogadják meg két olyan szervezet tanácsát, amelyek politikával nem foglalkoznak. Zárt térben a maszk használatát javasolja a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Orvosi Kamara is, valamint azt, hogy minél többen vegyék fel a védőoltást, és hogy az oltást a döntéshozók még több csoport számára tegyék kötelezővé – tájékoztatott városunk háziorvosa.

Miután ismét beindult a képviselő-testületi munka, újra ülésezett az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, elkészült a bizottság éves terve, azzal szembesültek, hogy az elmúlt időszak gyors változásai és a jövedelmek emelkedése miatt az önkormányzat szociális rendelete elavult. – A szociális rendelet újra alkotása a jövő feladata, de a jövő feladata a következőkben is a Covid elleni harc lesz – fogalmazott a bizottság vezetője. Az önkormányzati képviselő reméli, hogy csak feleslegesen aggódik, de úgy látja, hogy az emberek nem veszik elég komolyan a járványt, pedig szó szerint halálkomoly.

Dr. Despotov Svetozar köszönetet mondott mindenkinek, aki a munkájában támogatta, bizottsága és a képviselő-testület tagjainak, valamint az önkormányzat dolgozóinak, akik precízen előkészített anyagokkal, tervekkel állnak elő minden kérdéssel kapcsolatban.

Farkas Roland az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagjaként elsősorban az ezeket a területeket érintő témák előkészítésében vett részt.FARKAS ROLAND önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagja, távolléte miatt, írásban juttatta el az önkormányzathoz képviselői beszámolóját.

Tavaly ősszel fogadta el a képviselő-testület a Játékvár Óvoda és Bölcsőde beszámolóját, majd a martfűi sportszervezetek 2020. évi támogatásának kiegészítését. Ez utóbbi azért volt fontos, mert a vírushelyzet miatt sportegyesületeink csak az eredetileg megszavazott önkormányzati támogatás 20 százalékát kapták meg. A különböző versenyek és bajnokságok viszont 2020 nyarán folytatódtak, így ezzel a kiegészítéssel lehetővé vált, hogy befejezzék a 2020-as naptári évet.

Sajnos a korábbi években decemberben megrendezett sportgálát sem lehetett megtartani, így maradt a bizakodás, hogy idén a járvány nem fog közbe szólni. Az önkormányzat idei ünnepnaptárában mindenesetre szerepel ez a rendezvény is – tájékoztatott Farkas Roland.

A 2021-es költségvetés előkészületeihez az önkormányzati képviselő is tett észrevételeket és javaslatokat. – Támogattam és elfogadásra javasoltam a város idei pénzügyi tervét. Már csak azért is, mert úgy ítéltem meg, hogy az önkormányzatok számára kedvezőtlen állami intézkedések ellenére is biztosítva lesz a stabil működés Martfűn – fogalmazott beszámolójában.

– Ebben az évben június 30-án kerülhetett sor az első testületi ülésre. Ezen az ülésén fogadta el a képviselő-testület a civil szervezetek idei önkormányzati támogatásáról szóló rendeletet, valamint a település ifjúságpolitikai koncepcióját. Ez utóbbi megpróbálja követni a mostani trendeket, és másra igyekszik fókuszálni, mint a korábbi koncepciók.

Időközben módosítani kellett a bizottság és a testület munkatervét, és a költségvetési rendelet is változott, lehetővé téve, hogy ebben az évben is sor kerülhessen önkormányzati beruházásokra.

Ezek közül is kiemelkedik a Városi Sportcsarnok felújítása, mely a település egyik legfontosabb közösségi terének számít. Az 1985-ben átadott épület teljesen megújul az év végére.

Csak remélni lehet, hogy a folyamatosan romló járványügyi helyzetben nem lesznek újabb önkormányzatokat nehéz helyzetbe hozó kormányzati intézkedések, és nem büntetik a felelősen gazdálkodó településeket – írta beszámolójában Farkas Roland önkormányzati képviselő.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város