Építési telkek a szükséges közművekkel

Nyílt közbeszerzési eljárást indít a Martfű Óváros fejlesztési terület ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna hálózat és szennyvízátemelő kivitelezési munkálataira Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Közbeszerzési szabályzata és a közbeszerzésekről szóló törvény alapján.

A közbeszerzés kiírásáról a 2021. 11. 25-i ülésén döntött a képviselő-testület, miután elkészültek a Martfű Óváros fejlesztési terület kilenc hektáros ingatlanára vonatkozó beruházás kivitelezési tervei.

A tervek és az ahhoz tartozó költségvetési kiírás alapján az önkormányzat előzetes árajánlatot kért négy cégtől a vezetékrendszerek kiépítésére és a szennyvízátemelő kivitelezésére vonatkozóan. A megkeresett négy cég közül kettőtől érkezet válasz, két cég, köztük a Bácsvíz Zrt. nem élt az ajánlattétel lehetőségével.

A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák ellenértéke meghaladja az építési beruházásokra vonatkozó, nettó 50 millió forintos nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Az árajánlatok alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke akár ennek az összegnek a kétszeresét is túllépheti majd.

Az Óváros fejlesztési területen a vízi közművek létesítési munkáira, a megfelelő vállalkozó kiválasztására a fentiek alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség – tájékoztatott dr. Papp Antal a közbeszerzés kiírására vonatkozó előterjesztésében.

Az építési telek beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, egy köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető. Építeni csak olyan telken lehet, amely a szükséges közművekkel ellátott. Egy teleknek minimálisan ivóvízzel és villamos energiával kell rendelkeznie.

Az önkormányzat célja, hogy a szükséges közművek kiépíttetését követően, minél hamarabb építési telkeket értékesíthessen az óvárostól délre fekvő területen.

(Fejlesztési terület, Martfű, 1670/23 hrsz. út térsége, vízellátás, szennyvízelvezetés átnézeti helyszínrajz)

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város