Szakszerű és felelősségteljes munkával a gyermekek védelméért

Az észlelő és jelzőrendszeri munka hatékonyságáról és a járványidőszakban végzett tevékenységekről is szó volt a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ éves gyermekvédelmi szakmai tanácskozásán.

A tanácskozás célja ezúttal is az összefogás, az együttműködés és a közös gondolkodás volt, ennek érdekében a szervező intézmény minden jelzőrendszeri tagtól beszámolót kért a 2021-es évi munkájáról. A szervezeteket többek között a településen élő gyermekek helyzetéről, a fennálló problémákról és a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően a bántalmazásról, elhanyagolásról kérdezték.

Az együttműködő egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények, hatóságok, polgárőrség, egyházak, a család- és gyermekjóléti központ és a művelődési központ képviselői 2022. február 22-én osztották meg egymással a gyermekvédelemre vonatkozó tapasztalataikat.

Egy ország gyermekvédelmi rendszerének működése mindig megmutatja az adott társadalom gyermekvédelmi érzékenységét, magát a társadalom állapotát, értékrendszerét – mondta Gonda Lajosné, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője. – Ennek megfelelően, a fentiek analógiájára egy település gyermekvédelme, eredményei és eredménytelensége mindig bemutatja, hogy milyen prioritások határozzák meg a gyermekekről való gondoskodást, védelmet és támogatást és hogy mennyire tölti be meghatározott feladatát, szerepét.

A napjainkban folyó gyermekvédelmi tevékenységet meghatározza és befolyásolja az utóbbi évek pandémia helyzete, kiemelten az észlelő és jelzőrendszer feladatait, működését tekintve. Az online oktatás bevezetése, a karanténok hektikus elrendelése a családi problémákat, esetleges veszélyeztetéseket látenssé teheti, teszi.

Nagy a felelőssége mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, és még hatalmasabb, ha gyermekekkel! – hangsúlyozta az intézményvezető.

Az önkormányzati intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének 2021. évi tevékenységét Szabados Tünde családsegítő, szakmai egység vezető ismertette.

A tavalyi évben együttműködési megállapodással 23 család, 53 fő gondozását látták el. Az együttműködési megállapodással rendelkezők száma szerint 2 gyermek védelembe vétel alatt állt, 20 gyermeket alapellátás keretében gondoztak és 3 fő esetében családsegítős gondozást végzett az intézmény, ebből 1 fő válsághelyzetben lévő várandós volt.

Kiskorúak vonatkozásában 11 írásbeli jelzés érkezett a szolgálathoz az elmúlt évben: egészségügyi szolgáltatóktól (gyermekpszichiátria) 1, védőnőtől 2, köznevelési intézménytől 2, rendőrségtől 2, állampolgártól (külön élő szülő, szomszéd stb.) 2, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivataltól 2.

Szakmai tevékenységük szerint segítettek az információnyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban, ügyintézésben, konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítésben pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, felkérésre környezettanulmányt készítettek, családlátogatást tettek és adományt közvetítettek, 2021-ben 518 ügyfelet segítve.

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatásként pszichológiai, mediátori és jogi tanácsadást is közvetítenek.

Nyilvántartásukban, a veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség fő okai: nevelési probléma, családi konfliktus; gyermek családon belüli lelki elhanyagolása, bántalmazás, kapcsolattartási probléma, kortárs csoport negatív hatása szerepelnek és az anyagi problémák is megjelennek.

– Az elmúlt három évben a kiskorúak vonatkozásában a jelzések számának alakulása 2019-ben 17, 2020-ban 7, 2021-ben 11 – tájékoztatta a jelenlévőket Szabados Tünde. –  Tapasztalható, hogy a jelzések száma lecsökkent 2020 év vonatkozásában, 2021-ben 4-gyel nőtt. Az elmúlt két évben bekövetkezett pandémia miatt az intézmények kevesebb információval rendelkeztek, mivel lecsökkentek a személyes tapasztalások – vonta le a következtetéseket.

Szabados Tünde beszámolóját követően a jelzőrendszer tagjai, a gyermekjóléti szolgáltató központtal a gyermekek érdekében együttműködő intézmények képviselői összegezték a gyermekvédelemmel és a jelzőrendszer működésével kapcsolatos, elmúlt évi tapasztalataikat.

Az elmúlt két év nehézségeket okozott a védőnőknél is – kezdte beszámolóját Gálné Balasi Zsuzsanna, a martfűi Egészségügyi Központ keretében működő Védőnői Szolgálat területi és iskolai védőnője.

A járványhelyzet miatt lecsökkent személyes találkozások hiányából adódóan kevésbé tudták felmérni, hogy a családban az aktuális veszélyeztetettség milyen mértékben van jelen, az online és távkonzultáció alatt a problémákat nehezen sikerült feltérképezni.

– A korlátozások enyhítésével, a személyes konzultációk során az elmúlt időszakok hozományát kellett ott akkor behoznunk. Számos csecsemőnél mozgásfejlődési lemaradásokat tapasztaltunk, őket szakemberhez kellett küldenünk, de nem tudtuk mert nincsenek vagy nagy a várólista. Nehéz a helyzetet ilyenkor javítani. Magánrendelésre három-négy hónap múlva, állami egészségügyi ellátásnál fél és egy év közöttre kapnak időpontot a szülők – tudtuk meg a védőnőtől.

A terhesgondozásnál is sok nehézséggel szembesülnek, mert a háziorvosok és a nőgyógyászok sok feladatot hárítanak a védőnőkre. A várandós gondozottaknál vannak egészségügyi gondok, de szerencsére kevés a koraszülött és az egészségügyi problémával született kisbaba a településen. Ami látensen előtérbe kerül, az az autizmus jeleinek egyre gyakoribb előfordulása kisgyermekeknél.

A 2021-es nevelési-gondozási évben a 40 férőhellyel rendelkező bölcsőde szakmai és gyermekvédelmi munkáját is megnehezítette a fennálló járványhelyzet.

A 2021. március 16-tól 22-ig tartó népegészségügyi ajánlás alapján, fenntartói döntésre elrendelt bölcsődei bezárás megnehezítette a gondviselők tevékenységét, voltak olyan családok, ahol az egyik vagy mind a két szülő elveszítette a munkáját a sok hiányzás, betegség vagy karantén miatt. Érzelmileg sokkal érzékenyebbek voltak a szülők és a gyerekek is, nem beszélve a pandémia okozta elzárkózottságról, karanténok okozta bezártságról. Nagyon fontos volt a feléjük irányuló kommunikáció.

– A nehézségek ellenére a múlt évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kisgyermek, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és védelembe vett gyermek sem volt. Egy kisgyermek volt alapellátásban – számolt be Cseriné Gál Katalin, bölcsődevezető.

A kisgyermeknevelő a korai fejlesztések fontosságát hangsúlyozta, mert a bölcsődében is tapasztalják a járványhelyzet miatti lemaradásokat a kisgyermekeknél.

A nevelési-oktatási intézmények feladatként fókuszálnak a sok hiányzás okozta szociális és tanulmányi lemaradások csökkentésére, ami a koronavírus időszak miatt tapasztalható a gyerekeknél.

A 2020-ban kezdődő pandémia érdekes helyzeteket okozott a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti és Kossuth úti Óvodák tagintézményeiben, de 2021-ben már rutinosabbak voltak az óvónénik és a szülők is, például az online szülőértekezlet, beiratkozás vagy a telefonon történő „családlátogatás” intézése során – tudtuk meg Bettenbuch Tünde intézményvezető-helyettestől.

– Mint a bölcsődében, itt is hasonló problémát okozott a dolgozó szülőknél a sok betegség és karantén, de mindig sikerült megoldást találni a gyermekek elhelyezésére. Nagyon odafigyelünk azokra, akik sokat hiányoztak az óvodából, hogy minél hamarabb vissza tudjuk őket integrálni a csoportba, hogy ne legyen nagy lemaradás a közösség felé.

Az Oktatási Hivatalnál három éve igényelhetik a szülők az óvodáztatás egy évvel történő meghosszabbítását. Az első évben 2-en, a második évben 7-en, idén 18-an adtak be ilyen kérelmet. Az óvodapedagógus szerint a szülők döntésének oka, hogy a gyermek sokat hiányzott és nem tudott úgy szocializálódni, ami megfelelő lenne ahhoz, hogy az iskolát probléma nélkül elkezdhesse.

A nehéz időszak ellenére a Martfűi József Attila Általános Iskola is vette az akadályokat 2021-ben – mondta Mészáros Ágnes intézményvezető-helyettes.

– Voltak mélypontok, mikor 8 osztály egy hónapig kényszerült digitális oktatásra, de a szülők és a gyerekek digitális kompetenciája miatt nem volt probléma.

A jelenlegi tanévet minden diák egy diagnosztizáló tesztfelméréssel indította. Ez alapján intézkedési tervet alkottunk a nevelőtestülettel közösen, amiben megfogalmaztuk mind a tantervi, mind a közösségfejlesztési hiányosságok bepótlására irányuló céljainkat.

Jelentős gondot okozott az oktatási intézménynek az iskolapszichológus hiánya. A tavalyi tanévben heti 10 órában 23 gyermekkel foglalkozott iskolapszichológus, azt gondolom ez elég magas szám – mondta Mészáros Ágnes, hozzátéve – bízunk abban, hogy a tankerület hamarosan megoldást talál a problémára, és újra lesz saját óraszámú iskolapszichológusunk.

A Martfűi József Attila Általános Iskolába több mint 400 gyermek jár, ebből 48 bejárós tanuló (13%), ami szintén számos megoldandó helyzetet teremt.

A Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumban több nehézséget generált a digitális oktatás, a járvány megnehezítette az elméleti és gyakorlati vizsgák lefolytatását is – mondta el Lászlóné Fodor Csilla, a középiskola ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse.

Amikor bezárt az iskola voltak diákok, akiknek eszközt kellett biztosítani, de egyéb családi és szociális problémák miatt is, például internet hiányában, hiába. Sok hibrid oktatást tartottunk a karanténba kerülő gyerekek miatt, itt szintén voltak problémák az órába való bekapcsolódással.

A középiskolában is gondot okozott az iskolapszichológus hiánya, azonban itt már rendeződött a helyzet. Sok a krízishelyzetben lévő diák. Vannak gyerekek, akiknek az otthoni légkör problémás a családi konfliktusok, rossz szociális háttér miatt. Számukra kollégiumi ellátással próbálják meg biztosítani azt a fajta törődést, nyugalmat, amit otthon nem kapnak meg. A problémákat jelzik a szülőknek és szükség esetén a hatóságok felé is.

A martfűi lakosság jogkövető magatartást tanúsított a korlátozások idején. A fiatalkorúak által frekventált helyeket kiemelten figyeli és kezeli a helyi rendőrség – számolt be Halász Csaba, a Martfűi Rendőrőrs parancsnoka. Folyamatosan ellenőrzik és megfelelő rendőri jelenlétet tudnak biztosítani a településen. Beszámolója alapján egyre gyakoribb probléma a közösségi oldalakon történő, főleg a fiatal lányokat érintő internetes zaklatás. Kiskorú gyermek szülője részéről Martfűn is történt feljelentés ilyen ügyben.

– A rendőrség az ügyet az országos főkapitányság normái szerint kiemelten kezeli. A Martfűi Rendőrőrs soron kívül továbbítja az esetet a bűnügyi szolgálat felé, akik elindítják a megfelelő eljárást és a továbbiakban lefolytatják az eljárási cselekményeket – tájékoztatott az őrsparancsnok.

Állandó iskolarendőreik vannak az őrsön, akik a bűnmegelőzési munkatársakkal közösen tartanak prevenciós előadásokat az iskolákban, velük folyamatos a kapcsolattartása a helyi rendőrségnek. A polgárőrséggel együttműködve az iskolák környékét is rendszeresen ellenőrzik.

A családokat is megviselte a bezártság, de szerencsére családon belüli erőszak elkövetése miatt nem kellett kiemelten intézkedne a rendőrségnek.

Nagyon elégedett vagyok a jelzőrendszer munkájával. Megkapok minden jelzést, ami a hatósági szintet kell, hogy érintse – mondta Fróna Erika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Gyámügyi osztálya munkatársa.

Ha eltűnt gyermekről van szó, azt a rendőrség a gyámügy irányába mindig jelzi, de az eltűnt gyermekek megkerülésének módjáról szeretnének visszajelzést a gyámhatóság felé, információt kapni arra vonatkozóan, hogy hol, milyen körülmények között került meg az eltűnt személy – kérte a rendőrség képviselőjétől a gyámügyi szakember.

– Martfűn kevés ilyen ügyünk volt, de a környező településeken több ilyen eset is előfordult. Helyi szinten iskolai igazolatlan mulasztásokról sem volt jelzés és ideiglenes elhelyezésre sem került sor.

Gólya Krisztián, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársa pozitívan értékelte a 2021-es évet. – Közös gondolkozás és szakmai támogatás van jelen a munkánkban. Úgy gondolom, hogy az a fajta együttműködés, ami a központ és a martfűi szolgálat között folyik, nem minden településen tud ilyen gördülékenyen működni.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár egyrészt szervezett programjain, rendezvényeken, nyári napköziben, önállóan, vagy pedig a családdal, a szüleikkel együtt találkozik a gyerekekkel. – A 2020 és 2021-es évben számos program átköltözött az online térbe, de az óvoda és iskola együttműködésével ilyen módon is tudtunk programokat szervezni a gyerekeknek – mondta Székácsné Tálas Gabriella.

– Napközben főleg a kamaszok látogatják a művelődési központot találkozóhelyként, vagy iskola után buszra várva. A házirendet betartják, ha csoporton belül kisebb konfliktus adódik, maguk között rendezik, kevés alkalom van, amikor a felnőtteknek közbe kell avatkozniuk. Az italozó fiatalok kevésbé vannak jelen, mint az elmúlt időszakban – tudtuk meg az intézményvezető-helyettestől.

– Több mint 100 iskolás korú gyermek vesz részt hittanoktatáson. A lelkészek ugyan nem pszichológusok, de nagyon komoly lelki segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek – hangsúlyozta Rágyanszky István, aki Martfű város alpolgármesterként és a Martfűi Református Egyházközség képviseletében is felszólalt. A templom nem csak az egyházi események színtere, hanem közösségi tér, játéktér, ahol programokat, nyári táborokat szerveznek. Pozitívan hatnak a gyermekekre, azon kívül, hogy a felnőtt korosztály lelkét is ápolják – mondta.

A gyermekvédelem nélkülözhetetlen feladatellátás a város életében, és Martfű Város Önkormányzata a lehetőségeihez képest minden támogatást és segítséget megad a gyermekekkel foglalkozó intézményeknek.

Martfű alpolgármestere megköszönte Dr. Papp Antal polgármester és az önkormányzati képviselő-testület nevében is azt a szakszerű és felelősségteljes munkát, amit az elmúlt időszakban a gyermekvédelmi intézmények végeztek.

– Elmondtátok, hogy a pandémia miatt a családok a négy fal közé szorultak, nehéz helyzetbe kerültek, kevés segítséget kaptak. Ebben nyilván van dolgunk, ezt tovább kell fejleszteni, javítani közösen! – foglalta össze a 2021-es év tényeit és tapasztalatait Szabados Tünde, az önkormányzati család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egységének vezetője. – Tudom naiv elképzelés, hogy egy gyermek se sérüljön, de törekednünk kell erre, hogy egyet se érjen sérelem, és tudom, hogy ezt veletek, személyiségetekből adódóan tovább lehet gondolni és tovább fogunk ezen közösen dolgozni!

Székács Szidónia


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város