A város szépítésének is eljött az ideje – ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2022.

Második alkalommal is megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat a 2022. évi költségvetése megállapítására vonatkozó javaslatot Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 24-i ülésén.

Az önkormányzat idei költségvetési főösszege a személyi kiadások, az energiaárak és más költségek emelkedése, az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel és az előrelátó tartalékképzés mellett is jelentős forrást biztosít a város fejlődése szempontjából.

A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.488.454 ezer Ft-ban, a tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 1.529.685 ezer Ft-ban (működési célú bevételek 1.437.941 ezer Ft, felhalmozási célú bevételek 91.744 ezer Ft), a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.471.552 ezer Ft-ban (működési célú kiadások 1.532.669 ezer Ft, felhalmozási célú kiadások 938.883 ezer Ft), a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét -941.867 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletek bevételét (előző évi maradvány) 958.769 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletek kiadását 16.902 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletek egyenlegét 941.867 ezer Ft-ban állapította meg költségvetési rendeletében.

Az első forduló tárgyalása óta a költségvetésbe beépítették a minimálbér emelkedésre biztosított állami támogatást 32.5 millió Ft összegben; a szociális alapszolgáltatás fejlesztésre irányuló pályázat keretében megvásárolható, 9 személyes elektromos jármű beszerzéséhez kapott támogatási összeg bruttó 10 millió forintos önkormányzati kiegészítését; a 2022. évi rendezvényterv önkormányzati céltartalék összegéből a Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítottak bruttó 4.4 millió forintot fellépők díjára; a Móricz Zsigmond úti járdafelújítás pályázati önrészének biztosítására bruttó 9.6 millió forintot, a Városháza körüli park és tó átalakítására és új öntözőrendszer kiépítésére bruttó 45 millió forintot, az előző évben megrendelt lombszívó gép beszerzésére pedig bruttó 6.8 millió forintot különítettek el.

A tervezett bevételeket növelte négy napelempark telek értékesítése, 24 millió forint értékben.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 758.011 ezer forintban határozta meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 125.310 ezer forinttal nő az előző évihez képest. A megnövekedett finanszírozási összegből az önkormányzat 64.817 ezer forintot saját forrásból fedez.

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt bruttó 938.883 ezer forint összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik intézményeink költségvetési kiadásai között, és 36.5 millió forint felhalmozási céltartalékot is tartalmaz. Az előző évhez képest bruttó 110.8 millió forinttal növekedett a felhalmozási kiadás tervezett összege.

Az önkormányzat 2022. évi jelentősebb felhalmozási kiadásai, beruházásai bruttó értékben: Településrendezési terv készítése 5.1 millió Ft; Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 127.7 millió Ft; Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 millió Ft; Közművesítés, új építési telkek vásárlása és területrendezés 131.650 millió Ft; Rakodógép beszerzése 10 millió Ft; Szociális alapszolgáltatás fejlesztése, pályázati összeg és önkormányzati önerő 135 millió Ft; Járdaépítés 13 millió Ft; Damjanich János Szakközépiskola tálalókonyhájának felújítása 70  millió Ft; Urnafal építése 12.7 millió Ft;  Kövérmajori Ipari Park közművesítése 75 millió Ft; Garázshely kialakítása az általános iskola mögötti területen 10 millió Ft; Lombszívógép 6.8 millió Ft; Városháza körüli park és tó átalakítása, új öntözőrendszer kiépítése bruttó 45 millió Ft összegben.

Az idei évre tervezett, jelentős önkormányzati felújítások bruttó értékben: Kátyúzás 5 millió Ft; Járdafelújítás 3 millió Ft; Önkormányzati lakások felújítása 4.5 millió Ft; Tornacsarnok helyiségeinek felújítása, kiegészítő munkálatok 39.6 millió Ft; Bácsvíz Zrt. - Havária jellegű felújítások 3.8 millió Ft; Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő 11.4 millió Ft; Bácsvíz Zrt. Energiahatékonysági pályázat 27.7 millió Ft; Belterületi utak, járdák felújítása pályázat -Munkácsy út, Május 1. út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önkormányzati önerő 50 millió Ft; Külterületi utak fejlesztése pályázat - önkormányzati önerő 7.5 millió Ft; Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető árkok felújítása 8 millió Ft; Rendőrség önkormányzati épületrész energetikai hálózatának felújítása 5 millió Ft; Út- és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits utak) 20 millió Ft; Kerékpárút, járda felújítás a körforgalom - vasútállomás közötti területen 20 millió Ft; Járda felújítás - Móricz Zs. út, önkormányzati pályázati önrész 9.6 millió Ft.

– Az előttünk lévő költségvetési javaslat maximálisan biztosítja az önkormányzati intézmények színvonalas működtetését, és emellett az a pénzforrás, ami fejlesztésre rendelkezésünkre áll, komoly előrelépést jelent Martfű város tekintetében – osztotta meg a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét képviselőtársaival Vass Éva bizottságvezető.

– Az előző javaslatban a fejlesztésekre, beruházásokra szánt összeg a pénzügyi terv 35%-a volt, most, mivel a bevételi oldalon jelentős növekedés történt, ebből újabb fejlesztéseket, beruházásokat lehet majd eszközölni. A főösszeg emelkedése két nagy tételből származik elsősorban: állami támogatás megérkezéséből, illetve napelem park terület értékesítésből. Így a költségvetés főösszege majdnem eléri a 2.5 milliárd forintot.

A bizottság bízik abban, hogy szigorú gazdálkodással ez a költségvetés teljesíthető lesz, és szép eredményekkel tudjuk zárni ezt az évet! – hangsúlyozta Vass Éva.

A további önkormányzati fejlesztéseket illetően a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Bizottság tagjai szerint is nagy lehetőség rejlik az idei költségvetésben. Földi Edina, a bizottság vezetője megköszönte mindazoknak a szakmai tevékenységét, akik ehhez komoly munkájukkal hozzájárultak.

– A város szépítésével is foglalkozunk, ennek lassan eljött az ideje! – utalt dr. Papp Antal polgármester a Városháza körüli park és tó újjáépítésére és az új öntözőrendszer kiépítésére vonatkozó tervezett beruházásra. – Eddig az önkormányzati intézmények energetikai beruházásaira helyezte a hangsúlyt az önkormányzat, jelentős megtakarításokat érve el, amit most már a közterületek megújítására is lehet fordítani.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város