Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Városunk kitörési pontja lesz az új iparterület, mint ahogyan az óvárosi építési telkek is – KÖZMEGHALLGATÁS I. 2022.03.25.

Betelepülők az új ipari parkban, a Bata lakótelep építészeti védelme, parkolók kialakítása, zöldfelületek kezelése, sebességkorlátozás a Munkácsy úton, a 442-es utat átszelő ipari vágány megszüntetése, járdafelújítás - témák, amelyek az itt élőket foglalkoztatják, kérdezésre ösztönzik.

Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 25-én a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-testületi ülés fórumon Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és tervezett beruházásairól tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester, majd városunk önkormányzati képviselői számoltak be a közösségért végzett tevékenységükről. A közmeghallgatás résztvevői ezúttal is feltehették közérdekű kérdéseiket, elmondhatták javaslataikat.

Dr. Papp Antal elsőként az önkormányzat és intézményei költségvetéséről, állami és önkormányzati finanszírozásáról beszélt.  

– Hét évvel ezelőtt közel egymilliárdos éves költségvetéssel gazdálkodott az önkormányzat, most csaknem 2.5 milliárd forint költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül egymilliárdos megtakarítással fogadta el éves pénzügyi tervét a képviselő-testület – hívta fel a közmeghallgatás résztvevőinek figyelmét a polgármester. – Az adóbevételek is magasak, ahhoz képest, hogy egy nagy cég, a Heineken kivonult Martfűről. A gyártelepet megvette egy másik cég, két magyar vállalkozó, remélhetően ott is fejleszteni fognak, nem csak raktározási célra használják az ingatlant.

Az önkormányzat és intézményei állami finanszírozásáról szólva megtudhattuk, hogy éves szinten összességében 455 millió forintot tervezhettek erre a célra, ezzel szemben 198 millió forintot be kell fizetni szolidaritási adóként, ami közel kétszázmillió forint elvonást jelent. 250 millió forint érkezik az államtól a 2.5 milliárdos költségvetéshez. – Elég komoly összegeket keres Martfű és rak össze, dolgozik azért, hogy tudjon fejlődni a város! – hangsúlyozta a polgármester.Ezen kívül vannak más bevételeink, államháztartáson kívüli adóbevételeink is, éves terv szerint közel 700 millió forint értékben, az önkormányzat megtakarítása pedig jelenleg közel egymilliárd forint.

Dr. Papp Antal az idei évre tervezett beruházásokról és fejlesztésekről is számot adott, köztük a már folyamatban lévő, pályázati forrással és jelentős önkormányzati támogatással megvalósuló szociális alapszolgáltatás bővítésről. A volt iskolaépület felsőbb szintjein alakítanák ki az idősek bentlakásos otthona szobáit, a 80-100 férőhelyes intézmény létrehozásához azonban újabb százmilliós nagyságrendű beruházásokra lesz szükség.

Több évtized után sikerült felújítani az önkormányzat garzonlakásait is, amit később idősek szállójaként hasznosítana az önkormányzat. Addig, a lakói változását követve, a megürülő szobák belső felújítását is elvégzik.

Hamarosan kezdődnek és előreláthatólag a tél beálltáig be is fejeződnek a közvilágítás korszerűsítés kivitelezési munkálatai. Számítások szerint az új világítótestek nagyobb fényerővel rendelkeznek, de fele annyiba kerül majd a fogyasztásuk.

Az önkormányzat másik nagy terve, az óvárosi részen a lakótelkek kialakítása keretében a szennyvíz és ivóvíz elvezetés kivitelezése is kezdetét veheti az idei évben.

Pályázati forrásból és önkormányzati támogatással elkezdődhet a Rákóczi útra tervezett járdafelújítás, a Rákóczi és Galagonya utakat összekötő járda építése és a Munkácsy út mindkét oldalának teljes hosszában a járda felújítása. Önkormányzati saját erőből folytatódik a Hunyadi úti járda építése.

Az idei év komoly önkormányzati beruházása a Kövérmajorba tervezett új ipari övezet ivóvíz- és szennyvízhálózatának kialakítása, az elektromos hálózat átalakítása, a földkábelek áthelyezése.  Elkezdődött a betelepülés, több telket értékesített az önkormányzat és további területek eladása is folyamatban van – tájékoztatott a polgármester. – Ott az ipari utat kell kiépíteni a volt hulladéklerakó mögött. A Zsófiahalmi és az új ipari út csomópontjának előzetes tervei elkészültek, az önkormányzat folyamatosan együttműködik a Közútkezelővel, amelynek tervei között szerepel a csomópont kiépítése.

Dr. Papp Antal tájékoztatójából azt is megtudtuk, hogy folyamatban van a garázstelkek kialakítása az iskola mögötti garázsoknál, pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Kossuth úti klubépület hőtechnikai felújítására, és elkészült a sportcsarnok belső kiszolgáló helyiségeinek felújítása is.

A lakossági fórum második részében városunk önkormányzati képviselői összegezték a legutóbbi, az elmúlt év októberében megtartott közmeghallgatás óta eltelt időszak számukra fontos képviselői teendőit, önkormányzati eredményeit.

A közmeghallgatáson elhangzott kérdések és az azokra adott válaszok alapján sokan az önkormányzattól várják számos olyan témában a megoldást, amely már nem az önkormányzat feladata.

- A víz- és csatornahálózaton keletkező hibák elhárítását követően a felbontott út- és járdaszakaszok javítását a szolgáltató Bácsvíz Zrt.-nek kell elvégeznie. A víz- és csatornaszolgáltatást évekkel ezelőtt át kellett adnia az önkormányzatnak.

- A 442-es utat átszelő iparvágány felbontását többször kezdeményezte az önkormányzat. A lehetőségeket szűkíti, hogy az iparvágány melletti 8-8 méteres útszakasz nem a közút kezelőjéhez, hanem a vasúti társasághoz tartozik. Dr. Papp Antal információi alapján várhatóan két év múlva fognak itt mélységi kátyúzást végezni.

- A 442-es út a városba vezető szakasza melletti terület rendbentartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.

- A házak előtti területek gondozása, az avar eltakarítása a lakók teendői közé tartozik. Az önkormányzat létrehozott egy kertészeti csoportot a város közterületeinek rendben tartására. Külön összeget különített el a képviselő-testület a városközponti tó és a Polgármesteri Hivatal környékének felújítására.

- Az ott élők kérésére a Munkácsy útra vonatkozóan megvizsgálja az önkormányzat további sebességkorlátozási táblák kihelyezésének a lehetőségét, és a rendőrséget is kérik, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel ezt az útszakaszt.

Az elmúlt évben több száz köbméternyi hulladék elszállításával és a növényzet rendbetételével kezdődött az új ipari park kialakítása. Mára elkészültek a közműkiviteli tervek, a szükséges engedélyekre vár az önkormányzat. Folyamatban van a villamoshálózat kiépítése, a telekmegosztást követően folyik az ipari területek értékesítése – mondta el Dr. Papp Antal. A polgármester szerint a közművesítést követően városunk kitörési pontja lesz az új iparterület, mint ahogyan az óvárosi építési telkek is. Martfű tud ipari és lakóterületen is fejlődni.

- A Zsófia halom területén szintén elindultak a fejlesztések. A közvilágítás kialakítását és az úthálózat felújítását követően, most az ottani közlekedési csomópont kiépítését szorgalmazza az önkormányzat a közútkezelőnél.

- Ha van rá igény, kiadja a Piac épületét az önkormányzat, de vendéglátóegységként vagy ipari üzemként való hasznosítását nem támogatják.

Martfű önkormányzata 2012-ben a Bata lakótelepet területi védelem alá, az ott lévő telepszerű beépítés épületeit helyi védelem alá helyezte.

A település képének megőrzése, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében 2012 novemberében módosította a képviselő-testület a helyi rendezési terv építési szabályzatát. Az építési szabályzat fontos eleme a Bata-lakótelep területén lévő helyi egyedi művi védelem alatt álló épületek építészeti karakterének megőrzése.

A lakótelep területi védelem alá került részén épített kerítés nem helyezhető el. Az eredeti építészeti tömeghez hozzáépítés nem valósítható meg.

város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt ír elő minden olyan építési tevékenység esetén, amely helyi védett vagy településképi szempontból meghatározó területen történik.

Az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatalok látják el, az önkormányzatnak nincs sok beleszólása az építkezésekbe.

- A további közterületi parkolók építésére vonatkozó, az elmúlt évben elfogadott koncepciója alapján, pályázati forrás bevonásával folytatná a parkolóépítést az önkormányzat a város területén. Martfű város parkolási koncepciója szerint parkolókat alakítanának ki a Hősök tere útján is.

- Szándéka szerint az önkormányzat igyekszik fejleszteni, rendben tartani a város játszótereit, a romló állapotú játékokat. Nehézséget okoz, hogy a szükséges alkatrészek a megrendelést követően több mint fél év után érkeztek, érkeznek meg. A játszótereken már nem lehetnek kondieszközök, azokat át kellett telepíteni. 

- Az önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerének központi megfigyelő és rögzítő illetve adatkezelő helyisége jelenleg a Martfű Városi Rendőrőrsön található.

Martfű gyönyörű! Városunk fejlődésére és az önkormányzat tevékenységére vonatkozóan, a kérdések mellett, elismerő szavak is elhangzottak az önkormányzat éves lakossági fórumán, megköszönve a szívvel-lélekkel végzett városépítést.

Herbályné Kalmár Irén 


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város