Társulási Tanács ülés – Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 2022.03.11.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtartotta 2022. évi első ülését, 2022. március 11. napján.

Dr. Papp Antal polgármester, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának elnöke a napirendi pontok ismertetése után tájékoztatta a tagokat a Társulás saját bevételekből és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, a 2023-2025. évekre vonatkozó fizetési kötelezettségének megállapításáról, mely szerint a Társulás nem tervezi hitel felvételét. Ezután a Társulás tagjai döntést hoztak a 2022. évi költségvetésről és a tagdíjról, valamint a működési hozzájárulás mértékéről, mely azokat a nem tag önkormányzatokat terheli, amelyek részt vesznek a Társulás feladataiban.

A továbbiakban döntés született a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, átmeneti időszakra kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy a Társulás tagjai egyéni beszerzési eljárásokat követően, egyénileg kötöttek vállalkozási szerződést az orvosi ügyelet feladatainak 2022. április 01. napjától történő ellátására. A szolgáltató biztosította a Társulást arról, hogy az egyéni szerződések megkötése után a jelenlegi feltételekkel és díjért látja el a feladatait, nem változik a telephelyek száma és az elsősegélypont helye sem, így a lakosság számára a változás nem lesz érzékelhető, a rendelési időn túli orvosi ügyelet ellátása folyamatosan biztosított lesz a 2022. évben is.

A Társulási Tanács tagjai az ülés utolsó napirendi pontjaként döntést hoztak Soha Attila, a társulás alelnöke javaslatáról, mely arra vonatkozott, hogy a Társulás folytassa a biztosíték adására kötelezés iránt indított perben hozott, a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.300/2020/13-II. számú jogerős végzése elleni eljárást.

Dr. Papp Antal
polgármester

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város