Helyközi menetrendek egyeztetése – Az önkormányzat várja a martfűi lakosság javaslatát

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján az országos, regionális és elővárosi közforgalmú vasúti- és autóbusz-közlekedés szervezésében a KTI Közlekedéstudomány Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központja is közreműködik, koordinálja a menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát.

A Közszolgáltatási Központ a 2022. december 11-től életbe lépő 2022/2023. évi vasúti és autóbusz menetrendekhez kapcsolódó önkormányzati egyeztetéseket tart.

Martfű Város Önkormányzata az alábbiakról várja a lakosság észrevételét, javaslatát:

– Menetrendet érintően, megállóhelyet érintően, utastájékoztatással, utaskiszolgálással, díjszabással kapcsolatosan, csatlakozást (autóbusz-autóbusz, autóbusz-vonat, vonat-vonat közötti átszállást) érintően.

Az észrevétel által érintett utazási cél szerint:

Munkavállalók munkahelyre történő el-, illetve hazautazás, diákok oktatási intézménybe történő el-, illetve hazautazása, hivatali ügyintézés, egészségügyi intézménybe való el, illetve hazautazás, bevásárlási lehetőséget szolgáló igény, szabadidős, szórakozási tevékenységet szolgáló igény.

A fentiek alapján a menetrendi észrevételek, módosítási javaslatok megadásának határideje 2022. május 17.,

– levélben Martfű Város Önkormányzata címére (5435 Szent István tér 1.) (a borítékon feltüntetni: KÖZLEKEDÉS)

– e-mail címre: titkarsag@ph.martfu.hu (a tárgy: KÖZLEKEDÉS)

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város