Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Martfű II. háziorvosi körzetében állandó orvosra van szükség!” – Ismét pályázatot ír ki az önkormányzat a háziorvosi körzet betöltésére

A II. számú háziorvosi körzet működtetésére aláírt, előzetes feladatellátási szerződés megszüntetéséről döntött az önkormányzat. 

A képviselő-testület a háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására kötött megbízási szerződést is módosította a 2022. május 26-i ülésén: az új orvos praxisjogának megszerzéséig és működési engedélyének véglegessé válásáig továbbra is városunk két háziorvosa fogadja a II. számú körzet betegeit. 

A képviselő-testület a háziorvosi körzet ellátására irányuló feladatellátási szerződés megszüntetésére vonatkozó határozata alapján: a II. számú háziorvosi körzet esetében Martfű Város Önkormányzata eláll a Dr. Kovács Marianna belgyógyász szakorvos által alapított FERDOCMIN Egészségügyi Kft.-vel 2022. május 18. napján kötött szerződéstől, tekintettel arra, hogy a doktornő a heti 40 órás feladatot (rendelési idő és rendelkezésre állási idő) egyéb feladatellátására tekintettel nem tudja vállalni.

A képviselő-testület a 2022. április 28-án tartott ülésén döntött arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet ellátására a Kft.-vel, mint egészségügyi szolgáltatóval, köt feladatellátási szerződést. A testületi döntés óta eltelt időben a doktornő jelezte, hogy a körzetet helyettesítéssel látná el, amit Dr. Papp Antal polgármester – egyeztetve a két jelenlegi háziorvossal – előterjesztésében nem tartott elfogadhatónak, azzal, hogy ebben a háziorvosi körzetben is állandó orvosra van szükség! A fentiekre tekintettel javasolta a szerződés elállással történő megszüntetését.

Az önkormányzat, az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, a megüresedett háziorvosi körzet helyettesítési feladataira, a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátására 2021 decemberében kötött szerződést a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. Tekintettel arra, hogy a II. háziorvosi körzetet 2022. május 31-ig sem sikerült betölteni, a megbízási szerződést immár 5. alkalommal módosította, hosszabbította meg a képviselő-testület, ezúttal az új orvos praxisjogának megszerzéséig és működési engedélyének véglegessé válásáig.

A képviselő-testület 2022. december 31-ig kötelezettséget vállalt a II. sz. háziorvosi körzet NEAK finanszírozása az egy éven túli, tartós helyettesítés miatti csökkenésének kompenzálására, a finanszírozás havi kiegészítésére is.

Az elmúlt év decemberében arról tájékoztattunk, hogy a felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kiírt önkormányzati pályázat eredménnyel járt ugyan, de a járványhelyzet itt is közbeszólt, az állás betöltésére még a betegeknek és a körzetet helyettesítéssel ellátó háziorvosoknak is várniuk kell.

A fiatal orvos novemberben szerezte meg a belgyógyász szakvégzettségét, jött volna, de nehezen lehetett felvenni vele a kapcsolatot, mert Covid kórházi osztályon foglalkoztatták. Korábban is az egészségügyben dolgozott illetve ügyeleteket vállalt, Martfűn is találkozhattunk vele. Az időpont sem volt ismert, hogy mikor kezd nálunk, mert novembertől a veszélyhelyzet fennálltáig ismét felmondási tilalom volt az egészségügyben, abban a kórházban is, ahol dolgozott és ahonnan el kellett számolnia – tudtuk meg 2021. végén városunk polgármesterétől.

Már akkor úgy tűnt, hogy egy ideig még továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia helyettes orvosról, a Martfű két másik háziorvosi körzetét ellátó orvosok személyében.

–             Ennek a folyamatnak a kimenetele már egy ideje látszódott – fogalmazott ezúttal a május végi testületi ülésen Dr. Papp Antal.

Az ülésen elhangzottak alapján az önkormányzat minden segítséget megadott a doktornőnek a praxisjog sok adminisztrációval járó megszerzéséhez, aki azonban időközben heti 12 órás munkát vállalt Törökszentmiklóson belgyógyászként. A praxisban viszont jogszabály írja elő a napi 4 óra rendelést és 4 óra készenlétet. A doktornő elmondta, hogy ezt nem tudja teljesíteni, csak helyettesítőként tud jönni, napi 2 órában, délutáni rendeléssel, ami nem lenne korrekt sem a betegekkel, sem a háziorvosainkkal szemben. Ezt követően kezdeményezte az önkormányzat az előzetes szerződés elállással történő megszüntetését és az újabb pályázat kiírását.

Dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetője háziorvosként maga és kollégája csalódottságának is hangot adott a testületi ülésen, különösen amiatt, mert a doktornő nem igazán kereste a háziorvosokkal az együttműködés lehetőségét. – Itt állunk egy csomó problémával, de folytatjuk a munkát a körzetben, ha a képviselő-testület is úgy akarja – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

A háziorvosi körzet praxisjoga 2021. július 1-jétől szállt át az önkormányzatra, ezt követően az önkormányzat értékesítheti vagy döntheti el, hogy ki lesz a körzet orvosa. A képviselő-testület azzal, hogy megköti a feladatellátási szerződést, át is adja a praxisjogot. A praxisengedélyt az Országos Kórházi Főigazgatóság adja ki.

A képviselő-testület 2021 áprilisában hirdetett pályázatot Martfű II. számú háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási formában történő ellátására.

A praxis a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően tölthető be.

A II. számú háziorvosi körzet ellátása tehát továbbra is rövidített rendelési idővel, helyettesítéssel történik. Hétfőn és kedden dr. Despotov Svetozar, szerdán és csütörtökön dr. Magyarósi László rendel, pénteken pedig felváltva látják el a helyettesítést. Reméljük, hogy az újabb pályázaton a körzet betöltésére ismét lesz jelentkező, aki valóban megfelelő elkötelezettséggel és hosszú távon vállalja a háziorvosi feladatok ellátását Martfűn.

Herbályné Kalmár Irén

Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására 2022.06.01

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város