Az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítése alapja lesz az idősek otthona kialakításának

Ez a legfontosabb beruházásunk, és nagy örömmel adom át önöknek! – hangsúlyozta dr. Papp Antal polgármester „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” (TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038) projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását végző intézmény épületének ünnepélyes átadásán. A csaknem 300 millió forintos beruházás 2022. június 16-án csütörtökön megtartott átadó rendezvényére a pályázati támogatással megvalósult beruházás részletei iránt érdeklődőket is várta Martfű Város Önkormányzata.

A volt iskolaépület az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítésére, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 178 millió forint pályázati forrást nyert a település. Ezt az összeget a pályázat keretében, az önkormányzat kérelmére és kimutatásai alapján, további 53 millió forinttal megemelték. Úgynevezett többlet ráemelést kapott az önkormányzat. A pályázati támogatás mellett az önkormányzat még így is közel 60 millió forintot fordított a beruházásra, elsősorban az épület beázások miatti födémszigetelésére.

– Fontos, hogy lehetőséget kaptunk az alapszolgáltatás bővítésére – emelte ki az átadóünnepségen dr. Papp Antal. – Az 50-es években először a fiatalokért tett a település, építettek általános iskolát, szakközépiskolát, gyönyörű művelődési házat, de nem készült idősek otthona. Elértük azt a kort, elérte azt a kort a város, hogy most ebbe kellett fognunk. Első lépésnek tartom ehhez az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítését, amely alapja lesz az idősek otthonának.

Öt lépésre osztottuk fel az épület átalakítását, hisz rengeteg pénzbe kerül, amit össze kell gyűjtenünk, és további pályázatot is be kell nyújtani rá. A következő lépésekben a felső szintek kialakítását tervezzük. A tervek az idei évben elkészülnek, jövőre egy újabb szintet tudunk talán átalakítani. Bízom benne, hogy továbbfejleszthetjük ezt az intézményt, amihez a szükséges engedélyeket is megkapjuk. Az ellátási körzetünkbe tartozó rákóczifalvai idősek otthonához csatlakozva, talán már a következő 2-3 évben belakhatóak lesznek az épület felső szintjei – hallhattunk a 80-100 fős idősek otthona létrehozására vonatkozó önkormányzati elképzelésekről.

– A projekt során felújított épületrész helyiségeivel, valamint az elavult eszközpark és bútorzat cseréjének köszönhetően megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a településen élő időseknek és a dolgozók számára, a szociális alapszolgáltatás európai színvonalú ellátásához – mondta az átadó ünnepségen Komáromi Kitti, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének vezetője. 

– Személyre szabott szolgáltatások széles köre áll most már rendelkezésünkre, a megújult telephely lehetőséget biztosít az idős és a demenciával küzdő személyek egész napos ellátására, felügyeletére, ezáltal a családok terheit nagymértékben csökkenteni tudjuk.

Megvalósulhat a gyorsabb, hatékonyabb segítségnyújtás, adekvált, pontos válasz adható az ellátotti igényekre. A fejlesztésnek köszönhetően az étkeztetés terén, új ellátási formaként, az időseknek biztosítani tudjuk az ebéd helyben történő elfogyasztását.

A beruházással lehetőségünk nyílt a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának megteremtésére, az érintett személyek magasabb számának bevonására, a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett lakosok helyzetének javítására – tudtuk meg a telephelyvezetőtől.

Dr. Papp Antal és Komáromi Kitti is köszönetét fejezte ki a projekt létrejöttében, a pályázat elkészítésében és megvalósításában közreműködő személyeknek. A martfűi telephely vezetője köszönettel szólt az intézményben dolgozó munkatársaihoz is a beruházás megvalósításának támogatásáért.

A projekt részeként új teret kapott a szociális étkeztetés, lecserélték az elavult, elhasználódott eszközparkot és bútorzatot, új, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközöket szereztek be, és az épület mögött pihenőparkot alakítottak ki. Az étkeztetés és a támogató szolgáltatás ellátási területei számára elektromos mikrobusz és új kerékpárok beszerzésére is sor került.

A megújult szolgáltatóterek Kovácsik Antal diakónus áldásával kezdik meg működésüket. Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot dr. Botka János Hunor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal vezetője, Komáromi Kitti telephelyvezető, dr. Papp Antal polgármester valamint a kivitelezésben résztvevők képviseletében Csüllög János, a Csüllög és Társa Kft. vezetője és Borbély István, a Compnet Informatikai és Kereskedelmi Kft. vezetője vágták át.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelye az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését valamint az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítását célzó önkormányzati beruházás ünnepélyes átadása alkalmából bárki megismerhette, bejárhatta az épület újonnan kialakított tereit, amelyek a nappali ellátást és a jövőben remélhetőleg a bentlakásos idősek otthona kiszolgálását is segítik.

Városunk polgármestere a Martfűn jelenleg zajló beruházásokról is beszélt az átadóünnepségen. A közvilágítás oszlopainak felállításával elkezdődött az óváros déli részére tervezett lakóterület villamosítása, egy héten belül átadja a területet az önkormányzat a csatornahálózat kiépítéséhez. Június végén elkezdik a városi közvilágítás korszerűsítését. A Hunyadi úton folytatják a járdaépítést, és egy hónapon belül elindul a Munkácsy úti járda felújítása és a Rákóczi úton a járdaépítés.

Herbályné Kalmár Irén


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város