Hasznos tanácsok a belterületi vadkárok megelőzésére

A vad által belterületen okozott károk visszaszorítása érdekében lakossági tájékoztatót állított össze és juttatott el az önkormányzatokhoz az Agrárminisztérium Erdőkért Felelős Államtitkársága 2022 júliusában.

A hatályos vadgazdálkodási ágazati jogszabályok szerint a belterület nem a vadászterület része, ebből következően ott vadászati tevékenység nem folytatható, az ott megjelenő vadászható vadfajokra közvetlen hatást a vadászatra jogosult nem tud gyakorolni.

A vadfajok általában szabadon, természetes közegben élnek, és bár állami tulajdonban vannak, mégsem tartja őket senki. Nem állnak állattartási gondozás alatt, ezért a vad belterületen való megjelenésére a vadászatra jogosultnak nincs közvetlen ráhatása.

A vadállomány apasztása a vadászterületeken folyamatos, mégis egyre többször tapasztalható az egyes vadfajok belterületi megjelenése, állandó jelenléte. A vadászatra jogosult ekkor a vadászterületén a lakott területektől távol, az erdő belső részein elterelő etetéssel, itatással, sózó és dagonya fenntartásával, a belterület határán pedig vadriasztással, mechanikai, kémiai és biológiai módszerekkel védekezik, valamint fegyveres vadászattal, vadbefogók üzemeltetésével csökkenti a vadlétszámot.

A vad által belterületen okozott károk megelőzése és a meglévő probléma kezelése a helyi lakosság valamint a vadászatra jogosult bevonása és tevőleges magatartása nélkül nem orvosolható – áll az önkormányzatok részére megküldött tájékoztatóban.

Sok esetben a lakosság alakítja úgy a környezetét, hogy azzal a vadfajokat a belterületekre vonzzák. Fontos felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az élelmiszermaradványokat ne tegyék elérhetővé, az állatok véletlen vagy szándékos etetését teljes mértékben mellőzzék.

A lakossági tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a települések belterületén, kertvárosi régiókban vagy akár nagyvárosok központi részén is számos elhanyagolt, gyomos-bozótos, szinte teljesen visszaerdősült, bekerítetlen terület található, ahol a lehullott termés, a kidobott háztartási és kerti hulladék a vad számára könnyen elérhető táplálékforrást jelent. Mindezek kiváló életfeltételeket biztosítanak ahhoz, hogy az amúgy is nagyon jó alkalmazkodóképességű vadfajok e területeken megtelepedjenek.

Kedvező irányú változást hozhat, ha a jelenleg elhanyagolt belterületi ingatlanokat, a vad számára táplálkozó- és búvóhelyeket biztosító területeket felszámoljuk, illetve a kerítéseket megfelelő műszaki állapotban tartjuk.

- A kommunális és zöldhulladék illegális lerakásának megszüntetésével, a lerakóhelyek felszámolásával jelentősen csökkenthetjük a vad belterületi megjelenésének kockázatát.

- Az élelmiszermaradványokat a vadon élő állatok számára ne tegyük elérhetővé, az állatok véletlen vagy szándékos etetését teljes mértékben mellőzzük!

- Nagyon fontos a belterületi ingatlanok (telek, zártkert, tanya, major, szőlő, gyümölcsös stb.) megfelelő kultúrállapotban tartása a vonatkozó helyi rendelkezések figyelembevételével. Az elhanyagolt ingatlanok rossz környezeti állapotát szüntessük meg!

- A vad által veszélyeztetett ingatlanokat a tulajdonos, földhasználó költségviselése mellett kerítsük be. Kerítések létesítésekor erre a célra gyártott erős, csúszásmentes csomózású drótháló (vagy betonvas háló) a legjobb megoldás, megfelelően a földbe süllyesztve. Vaddisznó bejutása ellen a kerítésnek legalább 1 méter magasnak kell lennie, a szarvasfélékkel szemben minimum 1,8 - 2,5 méter magas dróthálót kell alkalmazni.

- Villanypásztor létesítése esetén figyelembe kell venni a helyi építési és személybiztonsági szabályokat, amelyek az elektromos kerítés létesítésére vonatkoznak.

- Kémiai vadriasztó szerek (granulátumok, paszták), továbbá az elektromos (hanghullámon) vagy fényhatáson alapuló (periodikus villanó fény) eszközök kihelyezése is eredményes lehet.

A belterületi vadjelenlét és a vad által okozott kár rendkívül bonyolult és összetett probléma. Eredményes kezelése kizárólag az érintett összes érdekelt fél (önkormányzat, jegyző, lakosság, vadászatra jogosult, tájegységi fővadász, vadászati hatóság, szakmai kamarák, rendőrség, mezőőri-, gyepmesteri szolgálat, városgondnokság) közötti folyamatos kapcsolattartással és szorosabb, aktív és tényleges együttműködésével valósulhat csak meg – olvasható az Agrárminisztérium a vad által belterületen okozott károk megelőzésével kapcsolatban az önkormányzatokhoz eljuttatott tájékoztatójában.

Herbályné Kalmár Irén

Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztálya lakossági tájékoztatója - Hasznos tanácsok a vad által belterületen okozott károk megelőzéséhez>>>

Magyarország térképe a vadgazdálkodási tájegységekkel>>>

Tájegységi fővadászok elérhetőségei>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város