Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Ebösszeírás, elhullt eb bejelentése adatlapon, 2022. október 31-ig – Az adatszolgáltatás kötelező

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal – ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Martfű Város Önkormányzata a 2022. évben is elvégzi a kötelező ebösszeírást, mely során az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, a Polgármesteri Hivatal portáján illetve a város honlapján (www.martfu.hu) elérhető ebösszeíró adatlapon.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az ebtulajdonos az elhullt ebről, mint adatváltozásról is bejelentést tegyen, az elhullt eb adatbejelentő lapon, melyet szintén közzéteszünk a város honlapján.

A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem, szíveskedjenek az ebtulajdonosok és ebtartók az állat oltási könyvének segítségével adatokat szolgáltatni.

Az ebösszeíró adatlap/elhullt eb bejelentő adatlap visszajuttatásának módjai:

- a kitöltött összeíró adatlap a Martfűi Polgármesteri Hivatal portáján történő leadása,

- a kitöltött összeíró adatlap postai úton (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldése,

- a kitöltött összeíró adatlap faxon történő továbbítása, (+36 56/450-853)

- a kitöltött összeíró adatlap elektronikus úton, a titkarsag@ph.martfu.hu címre történő megküldése.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának végső határideje: 2022. október 31.

Az adatlapok további példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthetőek a város honlapjáról (www.martfu.hu).

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (1a) bekezdése, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § és a 3. melléklet d.) pontja alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot vagy elhullást írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent megjelölt módokon továbbíthatja a nyilvántartás számára.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a chippel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó szintén állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Ebösszeíró adatlap 2022>>>

Elhullt eb bejelentő adatlap>>>

Szász Éva

jegyző

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város