Látogatás Szlovákiában

Bozsik József polgármester úr meghívására négytagú küldöttség utazott városunkból Szlovákiába, Partizanske-be. Városunk polgármestere, dr. Papp Antal, elfoglaltsága miatt a delegáció vezetésével Rágyanszky István alpolgármestert bízta meg.

A szlovákiai település az okiratok tanúsága szerint a Simonyi család birtokaként 1260-ban Symoni - Simony néven szerepel. Lakossága mindenkor szlovák többségű – Simonovany néven szerepelt a múlt évszázad elejéig, akkor mindössze 400 lakosú falu volt. Jan Antonin Bata 1938-ban cipőgyárat épített a kis falu mellé, és a településnek a Batovany nevet adta. A cipőgyár az eredeti tervek szerint teljesen felépült!

A világháborút követő időkben az akkori hatalom a Batovany nevet eltörölte, s a környék háborús eseményei, a partizánharcok emlékére a város a Partizanske („Partizánváros”) nevet kapta, s ma is ezt használja. A település óriási mértékben fejlődött, mai lélekszáma több mint 22 ezer fő, a túlnyomó többség szlovák nemzetiségű. Csak elvétve találkozhatunk magyar emlékekkel.

Ám Partizanske és Martfű története egy ponton biztosan találkozik: mindkét település megalapítójának Jan Antonín Batát tekinti. A különbség az, hogy Batovany teljesen felépült, s hasonló gyárváros jött létre, mint Zlin, míg Martfű eredeti tervek szerinti teljes felépítését a háború megtörte, városunk fejlődése más irányt vett.

A látogatás célja a város újraalapítása 84. évfordulójának megünneplése volt, különös tekintettel a városalapító, Jan Antonín Bata személyére. A meghívottak között Bata-városok küldöttségei voltak: Zlin - Jiří Korec (CZ), Otrokovice - Hana Večerková (CZ), és Martfű - Rágyanszky István (H), valamint más testvérvárosok: Krapkowice - Arnold Joszko (PL), Valašské Meziříčí - Yvona Wojaczková (CZ) Mlynky - Marta Demjén (SK).

Bozsik József polgármester úr tizenegy éve irányítja a városát, s nagyon büszke eredményeire. A meghívásokkal – a mi meghívásunkkal is – célja a Jan Antonín Bata személye által alapított városok közötti együttműködés kezdeményezése, megteremtése, a kulturális és egyéb kapcsolatok erősítése. Ennek a szándékának több alkalommal is hangot adott, hangsúlyozva a Bata-városok közötti kapcsolatok fontosságát, egy sajátos V4 együttműködést felvázolva.

A látogatás rövid, ám igen tartalmas volt: megérkezésünk délutánján (péntek, szept. 2.) az évforduló megható eseményén, a város kitüntetés-átadó ünnepségén vehettünk részt, ahol kilenc arra érdemes személyt tüntettek ki, a város 84. születésnapja alkalmából. Az ünnepség nagyon jól szervezett, látványos, helyenként megható, igazán ünnepélyes volt. Az estébe hajló délutánon lehetőség adódott a sajnos csaknem teljesen kihalt, néptelen, egykori gyár területén sétát tenni, s elmerengni azon, hogy a nagyszerű tervek a korai megvalósulás után miért is,… s hogyan foszlottak semmivé… A gyár sokkal nagyobb a martfűinél, az impozáns, ötszintes épületek ugyan állnak: a túlnyomó többség kihalt, romló, törött ablakos, szívszorító állapotban, de olyat is láttunk, amelyet már felújítottak, s valamilyen ipari célra használnak.  A városban áll Tomás Bata egész alakos szobra, s utca, iskola viseli az alapító, Jan Antonín Bata nevét, őrzi emlékét.

Másnap (szombat, szept. 3.) nagy élmény volt sétát tenni a martfűihez hasonló településrészen, látva a mieinkhez hasonló utcasorokat, megcsodálva a város szabadidő- és sportlétesítményeit: múzeumot, sportpályát, jégkorongcsarnokot, (https://youtube.com/shorts/548Zsuqauoo), a városi uszodát. Élmény volt az impozáns katolikus templom épületét megcsodálni, s meghallgatni a plébános úr tájékoztatóját. Ezt követően megtekinthettük a központtól távolabbi Malé Bielice településrészen nemrég átadott kerékpáros-rolleres pumpapályát (pumptrack), (https://youtu.be/EsX5ydAw0JQ) valamint a város szélén működő repülőteret.

A délután kulturális eseménye Janka és Jozef Paška kiállításának megnyitója volt.

Ezt követően a város impozáns főterén a megemlékezésen, Jan Antonín Bata emléktáblájánál hajtottunk fejet. Itt írta alá Zlin és Partizanske polgármestere az együttműködési szerződést. A nap zárásaként a közel kétezer fős ünneplő tömeg előtti színpadról adtuk át városunk polgármesterének, képviselő-testületének és polgárainak üdvözletét szlovákul, majd tevőlegesen is részt vettünk az ünnepi forgatagban.

Vasárnap (szept. 4.) utaztunk haza, azzal, hogy sok tapasztalatra tettünk szert, utunk eredményes volt: a tájékozódás után lehetőség nyílhat a komolyabb kapcsolatfelvételre egy szintén erős Bata-hagyományokkal rendelkező, s azokra büszke, jelesül szlovákiai településsel. A kapcsolatfelvételt Bozsik József polgármester úr határozottan szorgalmazza.

Megköszönjük Demjén Márta (Pilisszentkereszt) tolmácsolását, helyismeretét, kedves segítségét. Köszönöm Frankó Anna (Szarvas) segítségét a köszöntő lefordításában. Köszönjük gépkocsivezetőnk, Pataki Róbert munkáját, aki segítőkész, udvarias, tapasztalt gépkocsivezetőként gondoskodott biztonságos hazaérkezésünkről. Megköszönjük dr. Papp Antal polgármester úrnak a lehetőséget, hogy az alábbi delegációnk képviselhette városunkat Partizanskeban: Kontra Zsolt, dr. Molnár György, Székácsné Tálas Gabriella, Rágyanszky István.

Végezetül e fórumon is köszönjük vendéglátóinknak a szívélyes fogadtatást, a körültekintően megszervezett, élményekben gazdag vendéglátást. Bízunk abban, hogy Bozsik József polgármester úr kezdeményezése kedvező visszhangra talál városunkban is.

Martfű, 2022. szeptember 8.

Rágyanszky István


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város