Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Elkezdődik az új óvárosi önkormányzati telkek értékesítése – Megállapították a lakótelkek vételárát és kedvezményes vásárlási feltételekről is döntött a képviselő-testület

Az új, közművesített lakótelek ingatlanokat tartalmazó terület délről csatlakozik Martfű Óváros településrészéhez, azt szervesen kiegészíti, lehetővé téve a város további fejlődését, különösen a fiatal családok beköltözését.

– Minden település fejlődéséhez fontos, hogy legyen lehetőség új lakóingatlanok építésére. Ennek feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű, lakóingatlan építésére alkalmas telek megléte. Martfű adottságait figyelembe véve rendkívül fontos, hogy az önkormányzat szerepet vállaljon az új telkek kialakításában – fogalmazott a szeptember 29-i képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésében dr. Papp Antal polgármester, hangsúlyozva, hogy több éves előkészítő munka után eljött az idő a kialakított telkek értékesítési árának meghatározására.

A megfelelő minőségű, új betelepülőket és helyben maradni szándékozókat is vonzó lakótelkek kialakítása jelentős forrást igényel. Az önkormányzatnak olyan értékesítési árat kell meghatároznia, ami tartalmazza a már felmerült és jövőben várható költségeket is – olvasható az előterjesztésben. Ezek figyelembevételével dolgozták ki a javaslatot az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítési árára.

A javaslat része a költségeket viselő földrészletek kijelölése, az önkormányzati tulajdon arány meghatározása valamint a felosztandó költségek összeállítása és csoportosítása. Az önkormányzati telekvásárlások és a nagyfeszültségű vezeték áthelyezése nem érinti a magántulajdonú telkeket, ezek költségei nem szerepelnek a közműfejlesztési hozzájárulás összegében. Az egy-egy ingatlanra eső költség a fajlagos költség és a földrészlet területének szorzataként alakul.

Előterjesztésében dr. Papp Antal polgármester arról is tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy előkészítés alatt áll az az önkormányzati rendelet, mely alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelő igénylő önkormányzati támogatást vehet igénybe a telek megvásárlásához.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 13-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat tulajdonában levő telkek értékesítési árának meghatározásáról szóló előterjesztést, az önkormányzat tulajdonában lévő területek értékesítési árát 7.100 Ft/ m2 +ÁFA árban szabva meg. Az összesen 87 telek teljes területe 70.7 ezer m2, amelyek közül 77 telek van az önkormányzat tulajdonában. Az építkezés elkezdése után, a jelenlegi jogszabályok alapján, az ÁFA visszaigényelhető.

Az önkormányzati telkek értékesítésének várható bevétele 443 millió Ft, a nem önkormányzati tulajdonú telkek esetében pedig további 40.7 millió forint közműfejlesztési hozzájárulás bevétellel számol az önkormányzat. Ezek az összegek megegyeznek a telekalakítás költségeivel, az önkormányzat nem kíván hasznot érvényesíteni az eladásokban.

Az Óvárosi telekkialakítás eddigi és további tervezett költségeit is áttekintette a képviselő-testület. A telekvásárlások költsége 53.2 millió Ft, az összes telekre vetítendő költség 347.6 millió Ft. A nagyfeszültségű oszlopok cseréje földkábelre a tervezői becslés alapján további 83.8 millió Ft kiadást jelent az önkormányzat számára, így a telekkialakítás várható költségeit összesen 484.6 millió Ft-ban határozta meg az előterjesztő. A területarányos költségmegosztás alapján a telekkialakítás fajlagos költsége az önkormányzati telkekre vonatkozóan 7.100 Ft/m2+áfa, az egyéb tulajdonosok telkei esetében 5.000 Ft/m2+áfa.

– Egy ilyenfajta beruházásnak hosszútávon meg kell térülnie, de biztosan lesz rá kereslet. Martfűn mindig is problémát jelentett, hogy nem volt telkünk – emlékeztetett a képviselő-testületi ülésen dr. Despotov Svetozar.

– A telkek kialakítása lassan befejeződik, októberben a műszaki átadásra is sor kerül – erősítette meg dr. Papp Antal. Martfű polgármestere arról is tájékoztatott, hogy a telekértékesítésből befolyó összeget külön kezelik, további telkek létesítésére fordítja az önkormányzat.

* * *

A képviselő-testület a szeptember 29.-i ülésén döntött a Martfű Óváros területén kialakítandó telkek útalap építéséhez előirányzat biztosításáról, bruttó 100 millió forint összegben, az önkormányzat 2022. évi pénzügyi terve általános tartalékkerete terhére.

A település Óvárosi részén tervezett telkek kialakítása során a területen megtörtént a víz- és csatorna közmű kiépítése, a következő feladat pedig az útalap elkészítése. Az útalap tervek elkészültek, megépíttetésének előkészítését, a versenyeztetés terén előírt nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával, már az idei évben elkezdi az önkormányzat.

A tervezői - kivitelezői költségvetés bruttó 83 millió Ft. Az útalap építési munkák elvégzéséhez azonban, az ismert gazdasági környezet miatt 100 millió Ft előirányzat biztosításának elfogadására tett javaslatot dr. Papp Antal polgármester.

* * *

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakótelkek kedvezményes vásárlási feltételeiről az október 13.-i ülésén döntött a képviselő-testület.

A telekkialakítások során elsődleges szempont volt a város népességmegtartó képességének megőrzése és javítása. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a vételár megfizetéséhez az önkormányzattól 1 millió Ft vissza nem térítendő és legfeljebb 1 millió
Ft kamatmentes kölcsön igényelhető.

Az előterjesztés alapján a kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételek megállapításánál a legfontosabb cél az volt, hogy minél többen vásároljanak lakótelket városunkban. A kedvezmény igénybevételi lehetőségeit nem kívánták szűk határok közé szorítani, csupán az a feltétel, hogy ne legyen önálló, beköltözhető lakásingatlana az igénylőnek, és vállalja az ingatlan megépítését négy éven belül, valamint a lakóhelyként történő bejelentést.

A kedvezmény biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat.

A kedvezmények megítélése alacsonyabb bevételi forrást jelent a lakótelkek közművesítése során jelentkező kiadásokhoz képest, de a bevételkiesést a rendelet várható társadalmi hatása kompenzálja hosszú távon.

A pénzügyi bizottság támogatta, hogy az önkormányzat 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 1 millió forint kamatmentes kölcsönt nyújtson 4 év visszafizetési időszakkal az igénylők számára. – Mivel itt 77 db telekről van szó, ez egy komoly összeg, de az önkormányzat pénzügyi eszközei ezt a támogatást biztosítani tudják – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen Vass Éva bizottságvezető.

* * *

Egy, az önkormányzat tulajdonában lévő Óvárosi telkek közvetítéséről és értékesítéséről szóló, az OTP Ingatlanpont Kft.-vel kötendő megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztést szintén elfogadott a képviselő-testület az október 13-i ülésén. A keretmegállapodás alapján a pénzintézet is hirdetheti az új telkeket.

– Az OTP megkereste az önkormányzatot, hogy részt venne az építési telkek értékesítésében, telkenként 280 ezer Ft+áfa összeg fejében közvetítve azokat – tájékoztatott a testületi ülésen Martfű polgármestere. – Ők nagyobb média- és reklámfelülettel rendelkeznek, és így talán jobban eladhatóak lesznek a telkek. Tőlük függetlenül is értékesíthetők az ingatlanok, így két különböző csatornán, a pénzintézeten keresztül és saját maga is megpróbálja az önkormányzat értékesíteni a telkeket.

A képviselő-testület és dr. Papp Antal bízik benne, hogy hamarosan sok beköltöző lesz az Óváros új, közművesített lakótelek ingatlanokat biztosító területén.

(Az Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakótelkek kedvezményes vásárlási feltételeiről, a telekfelosztás térképe valamint a telekértékesítés ütemezésére és a telkek árára vonatkozó táblázat a www.martfu.hu oldalon.)

A telekértékesítéssel kapcsolatban további információ a Martfűi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájától, Pápai János műszaki előadótól kérhető.

Herbályné Kalmár Irén

Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakótelkek kedvezményes vásárlási feltételeiről>>>

Telekértékesítés ütemezésére és a telkek árára vonatkozó táblázat>>>

Telekfelosztás térképe>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város