Igazgatási szünet a Martfűi Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben

December 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik. Ennek az intézkedésnek a kiterjesztéséről is rendelkezett a kormány, miszerint az igazgatási szünet alkalmazható a különleges jogállású szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál is.

– Az igazgatási szünet az önkormányzatok számára erősen ajánlott, de nem kötelező. Takarékosságra kértek bennünket! – mondta el a témával foglalkozó képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal. Martfű polgármestere nem tud olyan településről, ahol ne rendeltek vagy rendelnének el igazgatási szünetet erre az időszakra.

A 2022. december 22. és 2023. január 8. közötti időtartamban a Martfűi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére, valamint az önkormányzati intézmények működési rendjére vonatkozó előterjesztést a november 24-i ülésén fogadta el Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

A döntés alapján:

A Martfűi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. és 2023. január 6. között a képviselő-testület igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet 2023. január 2. és 2023. január 6. közötti időtartamában ügyeleti rendben biztosítani kell a zavartalan feladatellátást.

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ a gyermekjóléti és családsegítés, valamint a településüzemeltetési feladatainak ellátását 2022. december 22. és 2023. január 6. között ügyeleti rendben, a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés konyhai feladatait folyamatosan biztosítani szükséges.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményben a szülői igényeknek megfelelően 2023. január 2. és 2023. január 6. napja között a gyermekfelügyeletet biztosítani kell.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 2022. december 22. és 2023. január 8. közötti időtartamban zárva tart azzal, hogy a Kávéházat üzemeltető bérlő részére a szilveszteri program megtartását lehetővé kell tenni.

A Martfűi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak a 2022. december 22. és 2023. január 8. közötti időtartamban szabadságot kell kiadni elsősorban a 2022. évi szabadság, ennek hiányában a 2023. évi szabadság terhére.

A polgármesteri hivatalok tekintetében a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti időtartamban igazgatási szünet elrendelésére a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál a veszélyhelyzeti szabályokról szóló Kormányrendelet biztosít lehetőséget.

Az energiamegtakarítást célzó igazgatási szünet elrendelése során figyelembe kell venni a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, munkakörök sajátosságait, illetve az igazgatási szünet ne okozzon a hivatal közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet. Az igazgatási szünet alatt a hivatal halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell.

A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál foglalkoztatott személyeknek. Először a 2022. évben esedékes szabadságot, majd, ha ez nem elegendő, a 2023. évi szabadságot kell kiadni.

A fenti rendelkezések alapján, az energiafelhasználás csökkentését figyelembe véve, az előterjesztés készítői valamennyi önkormányzati intézmény esetében számba vették a működtetéssel kapcsolatos lehetőségeket:

A Martfűi Polgármesteri Hivatalban a rendelet értelmében az igazgatási szünet elrendelésének nincs akadálya azzal, hogy 2023. január 2. és január 6. között ügyeleti rendben a halaszthatatlan ügyekben az ügyintézést biztosítani tudják.

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál a gyermekjóléti és családsegítés feladatok ellátása az ágazati hatályos jogszabályok alapján nem szüneteltethető, de ügyeleti rendben a feladatellátás biztosítása megoldható. A településüzemeltetési feladatok ellátása is megszervezhető ügyeleti rendben, az intézményvezető döntése szerint.

A konyha működését a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés miatt biztosítani kell, melyet az intézményvezető úgy tud megszervezni, hogy 2022. december 22. és 23. napján a megszokott módon működik a konyha, 2022. december 27.-én szintén működik, a két ünnep közötti időszakra az eddigi gyakorlatnak megfelelően három napra előre főznek, 2023. január 2. napján a főzőkonyha üzemel, kizárólag a szociális étkezőknek állítja elő az ételt a hét valamennyi munkanapjára. A felügyeletet igénylő bölcsődés és óvodás korú gyermekeknek január első hetében pedig a bölcsőde konyháján főznek.

A köznevelési törvény értelmében az óvodák egész évben működő intézmények. A Játékvár Óvoda és Bölcsőde felmérése alapján várhatóan 13 óvodás és 4 bölcsődés gyermek szülei kérik január első hetében a gyermekfelügyeletet. Ezzel a létszámmal a bölcsőde épületében mind a bölcsődei, mind pedig az óvodai ellátás megoldható, biztosítva számukra a gyermekétkeztetést is.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár az épületben bérleti szerződés alapján működő kávéház szilveszteri programjának megtartását biztosítani tudja, amennyiben a vállalkozó ezt igényli. Az intézmény zárva tartása mellett, a december 22-23.-i (csütörtök, péntek) mozielőadásokat még megtartják. 

– Jó ideje látjuk ennek a helyzetnek az alakulása kapcsán, hogy valószínűleg meg kell lépnie az önkormányzatnak is az igazgatási szünet elrendelését – fogalmazott Gonda Lajosné Erika a képviselő-testületi ülésen. – A feladatellátás nem egyszerű, kötelező és eleve kiszámíthatatlan feladatokat jelent, pl. a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás terén. – Minden dolgozó szabadságon lesz, ügyeleti rendszerrel. Ha a helyzet megkívánja, rendkívüli munkát rendelnek el a szükséges mértékben – mondta el a településüzemeltetést is ellátó, önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője.

– Az igazgatási szünet alatt, december 22-től az év végéig a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, január első hetében pedig ügyeleti rendszerben látja el a halaszthatatlan feladatait – erősítette meg Szász Éva jegyző, az elhangzott kérdésekre adott válaszában.

Az igazgatási szünet teljes ideje alatt ZÁRVA TART A MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL, személyes jelenlét nem lesz. A január 2. és január 6. közötti időszakban, az adott napon a Polgármesteri Hivatal valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ÜGYELETET ELLÁTÓ MUNKATÁRSAINAK TELEFONSZÁMÁRÓL később, a hivatal ajtajára kifüggesztve és a www.martfu.hu önkormányzati honlapon adnak tájékoztatást.

Herbályné Kalmár Irén


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város