Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Adó 1+1% martfűi egyesületnek, alapítványnak

Idén is lehetőség van arra, hogy ki-ki rendelkezzen az összevont adóalapja után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ez legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja-bevallástól függetlenül is megtehető.

Magánszemélyként 2023-ban is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2022-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is lehet rendelkezni.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon elektronikusan nyújthatja be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével, vagy

- az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

- a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

- ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2023. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára szóló, formailag érvényes 2021-es vagy azt követő nyilatkozatokat 2023-ban és utána is figyelembe veszi a NAV, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

A 2023-ban az egyházi listákon megjelölhető egyházi kedvezményezettek adatai is megtalálhatók a http://www.nav.gov.hu/ honlapon. Tájékoztatásul: a Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011, a Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

A 2023. évben felajánlásra jogosult, Martfűre bejegyzett civil kedvezményezettek adószáma, neve és székhelye:

18824773-1-16 „A Boldog Gyermekekért” Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2.

18826036-1-16 „Portyázó Porontyok” 5435 Martfű, Martos Flóra út 2.

19222002-1-16 „Reménység” Alapítvány 5435 Martfű, Szent István tér 3.

18825073-1-16 A Martfűi Középiskoláért Alapítvány 5435 Martfű, Gesztenye sor 15.

18835302 1 16 Dan-ton Művészeti Közhasznú Egyesület 5435 Martfű Mártírok út 1.

18842463-1-16 Jóreménység Klub Egyesület 5435 Martfű, Mártírok út 1.

18840715-1-16 Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör Egyesület 5435 Martfű, Mártírok út 1.

15577056-2-16 Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 5435 Martfű, Mártírok út 1.

18518526-1-16 Martfűi Airsoft Taktikai Csapatjáték Sportegyesület 5435 Martfű, Jókai út 57.

18508857-1-16 Martfűi Gasztronómiai Egyesület 5435 Martfű, Kassák Lajos út 20.

18838271-1-16 Martfűi Polgárőr Egyesület 5435 Martfű, Szent István tér 1.

18840409-1-16 Martfűi Úszó és Triatlon Klub 5435 Martfű, Petőfi út 8.

18139077-1-16 Martfűi Városszépítő Egyesület 5435 Martfű Munkácsy Mihály út 9.

19866358-1-16 Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3.

19430591-1-16 Növényolajgyár Horgász Egyesület 5435 Martfű, Szolnoki út 201.

18823947-1-16 Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2.

19867191-1-16 Tisza Cipőgyár Horgászegyesület 5435 Martfű, Tiszaparti út 3.

18820085-1-16 Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub 5435 Martfű, Mártírok út 1.

19248446-2-16 Margit Idősek Otthona Alapítvány 5435 Martfű Széchenyi utca 6.

Herbály Jánosné

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város