Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

A mi gyerekeinkért dolgozunk!

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ idén is megtartotta éves gyermekvédelmi szakmai konferenciáját. A tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tevékenységet átfogóan értékelje, valamint a következő évre vonatkozóan kijelölje a lehetséges fejlesztési irányokat.

   

Az évértékelő értekezlet résztvevőit Gonda Lajosné, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője köszöntötte. Az együttműködő egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények, hatóságok, a család- és gyermekjóléti központ és a művelődési központ képviselői 2023. február 21-én osztották meg egymással a gyermekvédelemre vonatkozó tapasztalataikat.

Az önkormányzati intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének 2022. évi tevékenységét Szabados Tünde családsegítő, szakmaiegység-vezető ismertette.

A tavalyi évben együttműködési megállapodással 20 család, 57 fő gondozását látták el. Az együttműködési megállapodással rendelkezők száma szerint 6 gyermek védelembe vétel alatt állt, 22 gyermeket alapellátás keretében gondoztak és 1 fő esetében családsegítős gondozást végzett az intézmény.

Ebben az évben 8 gyermek vonatkozásában a szülők, illetve családba fogadó gyám együttműködése alapján eredményes gondozást tapasztaltak, így az alapellátást lezárták.

Kiskorúak vonatkozásában 13 írásbeli jelzés érkezett a szolgálathoz az elmúlt évben: egészségügyi szolgáltatótól 2, köznevelési intézménytől 6, rendőrségtől 1, állampolgártól (külön élő szülőtől) 2, zártan kezelendő jelzés pedig 2.

Szakmai tevékenységük szerint segítettek az információnyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban, ügyintézésben, konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítésben pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, felkérésre környezettanulmányt készítettek, családlátogatást tettek és adományt közvetítettek, 2022-ben 485 ügyfelet segítve.

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatásként pszichológiai, mediátori és jogi tanácsadást is közvetítenek.

Nyilvántartásukban, a veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség fő okai: nevelési probléma, családi konfliktus; gyermek családon belüli lelki elhanyagolása, bántalmazás, kapcsolattartási probléma, kortárs csoport negatív hatása szerepelnek és az anyagi problémák is megjelennek.

– Az elmúlt három évben a kiskorúak vonatkozásában nőtt az írásbeli jelzések száma: 2020-ban 7, 2021-ben 11, 2022-ben 13 – tájékoztatta a jelenlévőket Szabados Tünde, aki hozzátette, hogy a jelzéseket továbbra is várják.

A gyermekjóléti szolgáltató központtal együttműködő intézmények képviselői is összegezték a gyermekvédelemmel és a jelzőrendszer működésével kapcsolatos, elmúlt évi tapasztalataikat.

2022-ben 53 újszülöttel bővültek a Védőnői Szolgálat körzetei – tudtuk meg Gálné Balasi Zsuzsannától, a martfűi Egészségügyi Központ keretében működő Védőnői Szolgálat munkatársától.  12 kismamát egészségileg veszélyeztetettként tartottak nyilván, a szociálisan veszélyeztetett kismamák száma 3 volt.

Az elmúlt év fellélegzés volt számukra, a járvány időszak után újra elindultak a személyes konzultációk, a családlátogatások. A védőnő kiemelte, hogy a családlátogatások kizárólag egyeztetett időpontban történnek, ami nehézséget jelenthet egy adott probléma feltérképezésében.

Egyre több beteg gyermek kerül a látóterükbe, ami eddig nem volt tapasztalható: autisztikus jelekkel, idegrendszeri éretlenséggel és egyéb alapbetegségekkel, mint például tejfehérjeérzékenység vagy szívbetegségek. Jelentős problémát okoz a szakemberek hiánya, hosszú a várólista, így nem mindig az adott időben tudják a gyerekeket orvoshoz küldeni – tudtuk meg Gálné Balasi Zsuzsannától.

   

A bölcsődében azt tapasztalták a tavalyi év során is, ami reagál a Védőnői Szolgálat beszámolójára ­­– mondta Bettenbuch Tünde, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese.

Egyre több azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek a fejlődése nem olyan optimális, mint amit addig megszoktak a bölcsődében, ezért a korai fejlesztések fontosságára próbálják felhívni a szülők figyelmét. Ez nagy odafigyelést és szakmai felkészültséget igényel a kisgyermeknevelőktől is, melynek érdekében folyamatosan képzik magukat az ott dolgozók.

A 2022-es év még mindig kicsit a pandémia jegyében kezdődött a Játékvár Óvoda intézményeiben. Fontos feladatuk volt, hogy a járványidőszak alatt sokat hiányzó gyerekeket fokozatosan visszairányítsák a rendszeres óvodába járásra.

Az étkezés terén kiemelten változatos problémákkal szembesültek az óvodában is, amely komoly feladatot jelent számukra.

Az iskolaköteles korú gyermekek és azok szüleinek segítésére is mindig nagy hangsúlyt fektet az intézmény. Az Oktatási Hivatalnál a szülők igényelhetik az óvodáztatás egy évvel történő meghosszabbítását. 2022-ben 18-an adtak be ilyen kérelmet.

Az intézménynek nagyon fontos a gyermekvédelmi feladatok ellátása és a többi jelzőrendszeri tagokkal jól működő kapcsolatok fenntartása – hangsúlyozta Bettenbuch Tünde. Sokan nyugdíjba vonulnak az óvodából, ezért fontosnak tartják az új kollégák felkészítését ezekre a feladatokra is.

Az óvodáztatás egy évvel történő meghosszabbításának következtében a 2022/2023-as tanévben nagyon egészséges létszámú első évfolyam tudott elindulni az általános iskolában – mondta Mészáros Ágnes a Martfűi József Attila Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

A kisebb létszámú osztályokban a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekekre sokkal nagyobb odafigyelést tudnak a pedagógusok osztályszinten fordítani. Egyre magasabb az ilyen problémákkal küzdő tanulók száma, ezért más alsós osztályoknál is csoportbontást alkalmaznak az egyéni lemaradások hatékony felzárkóztatása érdekében.

Egy autista vagy egy ADHD-s gyermek egyéni pszichopedagógiai megsegítést igényel. Az iskolának vannak külső segítségei, 5 fő, akik fejlesztéssel foglalkoznak, ezen kívül heti 2 órában szomatopedagógus, logopédus és pszichológus segíti a munkájukat – mondta az intézményvezető-helyettes.

Jelentős gondot okoz az oktatási intézménynek az iskolapszichológus hiánya.

Harcolnak a multimédiás eszközök használatával – tudtuk meg Mészáros Ágnestől. A gyerekek nincsenek tisztában ezeknek az eszközöknek a káros használatával és a szülők sem veszik észre mindig. Az iskolában felütötte a fejét a különböző alkalmazásokon belül történő online zaklatás, ami a felső tagozatos osztályok körében volt tapasztalható. Ennek következtében döntött az intézmény: a tanítási idő alatt semmilyen telefonhasználat nem engedélyezett az iskolában.

A Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumban Lászlóné Fodor Csilla heti hat órában foglalkozik a diákokkal ifjúsági és gyermekvédelmi felelősként. A középiskolába 233 tanuló jár, ebből 38 martfűi diák.

– Egyre több a sérült és a nagyon hátrányos helyzetből érkező gyerek. Vannak, akiknek az otthoni légkör problémás a családi konfliktusok, a rossz szociális háttér miatt, ezért ennél sokkal több megsegítésre lenne igénye a gyerekeknek. Azon túl, hogy sok levelet írtunk, telefonáltunk, rendőrségi feljelentés is volt – hallhattuk Lászlóné Fodor Csilla összegzését.

A martfűi középiskolában is gondot okoz az iskolapszichológus hiánya, az ő helyettesítését is próbálják ellátni.

A martfűi középiskola ifjúságvédelmi felelősétől azt is megtudhattuk, hogy nagy motivációt jelentett a diákok számára Martfű Város Önkormányzatának ösztöndíj pályázata, melynek köszönhetően 7 tanuló részesülhetett tanulmányi ösztöndíjban.  

– A rendőrség kiemelten kezeli a gyermekekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetését – mondta Halász Csaba, a Martfűi Rendőrőrs parancsnoka. Városunkra nem jellemző a gyermek- és fiatalkorú személyek nem jogkövető magatartása. Beszámolója alapján a rendőrség is egyre gyakrabban kerül szembe a közösségi oldalakon történő, online zaklatási ügyekkel és előtérbe kerültek az internetes csalások is.

2022-ben egy családon belüli erőszak esetéről számolt be a helyi rendőrőrs parancsnoka.

 

Állandó iskolarendőreik vannak az őrsön, akik a bűnmegelőzési munkatársakkal közösen tartanak prevenciós előadásokat az iskolákban, velük folyamatos a kapcsolattartása a helyi rendőrségnek.

A tavalyi év tapasztalatai miatt a kábítószer-fogyasztásról kezdeményezett szakmaközi megbeszélést a martfűi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – tudtuk meg Szabados Tündétől.

– A szolgálat munkatársai nem rendelkeznek kellő ismeretekkel ennek a felismeréséről, kezeléséről. Ebben fejlődnünk kell, ezért ebben az évben arra törekszünk, hogy egy megelőzésre és problémakezelésre irányuló szakmai tervet tudjunk felállítani a megfelelő szakemberek bevonásával.

– Nagyon sok oka van, hogy sérültek a mai gyerekek. A kamaszoknál önkárosítás és öngyilkossági kísérletek is előfordulnak. Azt gondolom egy eset is sok, ezen okok miatt fontos a jelzőrendszeri tagok közötti együttműködés!

Nagy probléma, hogy nincs pszichológus. Ez a martfűi szolgálatnál a központon keresztül biztosítva van, egy szakember segíti a gyerekeket és családokat heti 2 órában. Rengeteg jelentkező van, mert a jelzőrendszeri tagok is ide irányítják az embereket. Eseti ügyfeleket is fogadunk, de náluk nem feltétlenül szükséges a gondozás, mert van, hogy megoldódik a probléma egy-egy pszichológiai tanácsadás során. Látjuk mennyire fontos, hogy itt a településen működjenek ezek a szolgáltatások. Nyilván országosan fontos, de Martfű a miénk, a mi gyerekeinkért dolgozunk! – hangsúlyozta Szabados Tünde.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztály vezetője, Magyar Margit is értékelte az elmúlt év történéseit.

– Nagyon minimális az a létszám, aki hatósági intézkedésbe bekerül.  Martfűn 6 védelembe vett kiskorú gyermek van. Az, hogy ilyen kevés esetszámmal találkozunk, azt jelenti, hogy Martfűn jól működik a gyermekvédelem – mondta a gyámügyi osztály vezetője.

A helyi jó eredmények mögött a település szolgálatának és jelzőrendszerének munkáját látják a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai is. – Kevés esetben dolgozunk úgy igazán együtt, mivel hatósági intézkedés nagyon kis számban történik Martfűn. Sok a speciális szolgáltatások kiajánlása, ami járási szinten is egyedülálló – mondta Szűcs-Nagy Zita, aki esetmenedzserként és mediátori tanácsadóként van jelen a településen.

Fazekas-Tóth Andrea óvodai és iskolai segítő, a SZKTT Humán Szolgáltató Központ munkatársa csoportos foglalkozások keretében segíti a gyermekeket. Az általános iskola felső tagozatában konfliktuskezelési és az internet veszélyeire felhívó foglalkozásokat vezet.

Nagyon kevés intézmény maradt az önkormányzatok fenntartása alatt, ugyanakkor a lakosság mégis a miénk, a lakosság gondjait valahol a városnak kell felvállalni – emelte ki Rágyanszky István alpolgármester is.

 – Martfűn minden intézményben – akár a mi fenntartásunk alá tartozik, akár nem – alapos, felelősségteljes, szakszerű és elhivatott munka folyik, és ez az ott dolgozó embereken múlik – mondta az alpolgármester, köszönetét fejezve ki a gyermekvédelmi intézmények áldozatos munkájáért.

– Annak idején, amikor a gyermekvédelmi törvényt életre hívták nagyon hosszú és komoly munka folyt annak érdekében, hogy ez a rendszer kiépítésre kerüljön. Azokat az értékeket, amiket akkor az elődeink letettek, igazítva a változó társadalomhoz, fontosnak tartjuk és tovább visszük a jövőben is – mondta Gonda Lajosné Erika, az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője.

– Meghatározó a gyermekvédelmi tevékenységben, hogy hogyan tudjuk az együttműködésünket véghez vinni és mennyire vagyunk képesek azonosulni a problémákkal és megtalálni közösen a megoldásokat. Azt gondolom ez a nyitja annak, hogy a megelőzésre több energiát tudjunk fordítani. Azok a tapasztalások, azok a közös együtt gondolkodások viszik előre a munkánkat, amiről most itt, mi tudtunk beszélni – zárta gondolatait az intézményvezető, megköszönve a jelzőrendszeri tagok egész éves munkáját.

Székács Szidónia


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város