Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

HIRDETMÉNY a bölcsődei, óvodai beiratkozásról a 2023/2024. nevelési évre

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei, óvodai beiratkozás a 2023/2024. évi nevelési évre az alábbi helyen és időben történik:

KEDVES SZÜLŐK!

Martfű városban 2023. május 10-től 2023. május 11-ig 8 - 16 óráig, május 12 -én 8 - 12 óráig tartjuk a bölcsődés és óvodás korú gyermekek beíratását.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek anyakönyvi kivonata,
- különélő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

BÖLCSŐDE:

A beíratás helye: Bölcsőde - Martfű, Május 1. út 19.

Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3 éves korig biztosítunk a gyermekek számára.

Azok a szülők igényelhetik elsősorban a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.

ÓVODÁK:

A beíratás helye: Munkácsy úti Óvoda - Martfű, Munkácsy út 79.

Azokat a gyermekeket kötelező beíratni, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. A gyermek a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2023. december 31-ig betöltik a 3. életévüket. Férőhely estén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik 2024. február 29-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhelyünk figyelembevételével egész évben folyamatosan fogadjuk az óvodába jelentkező gyermekeket.

A fenntartó közleménye az óvodai beíratás rendjéről megtalálható a www.martfu.hu weboldalon és az óvodai, bölcsődei faliújságokon.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a Játékvár Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról>>>



Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város