Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Szigorú, de tartható költségvetés, új telkek, út- és járdaépítések, betelepülő ipari park, „orvoshelyzet”, ásott és fúrt kutak engedélyeztetése

KÖZMEGHALLGATÁS 2023.03.23. I.

Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-testületi ülés fórumon az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és tervezett beruházásairól tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester, majd városunk önkormányzati képviselői számoltak be a közösségért végzett tevékenységükről. A közmeghallgatás résztvevői ezúttal is feltehették közérdekű kérdéseiket, elmondhatták javaslataikat.

Dr. Papp Antal elsőként az önkormányzat és intézményei költségvetéséről, állami és önkormányzati finanszírozásáról beszélt.

– A rezsi és a központi költségvetési számok változása miatt az idei pénzügyi terv készítése elég nehézkesen indult, szigorú gazdálkodást kellett nekünk is folytatnunk. Ez több problémából tevődött össze: voltak kötelező béremelkedések, amelyeket végre kellett hajtanunk, illetve a rezsi nagyon megemelkedett. Az önkormányzat piaci áron kapja az áramot és a gázt, a tavalyi évhez képest az önkormányzatnál 144 millióval emelkedett ezek ára. Ez óriási szám, amelynek a finanszírozására egyelőre nincs lehetőség, magunknak kell kigazdálkodni.

Változott az elvonás is a szolidaritási adó miatt, befizetők vagyunk, és ez minden évben emelkedik az állam felé, az idén már 315 millió forintot meghaladó összeg lesz. A tavalyi évhez képest ez is 100 millió forinttal növekedett. A bér és járulékai csak a kötelező emelésének végrehajtása további 59 millióval emelte a költségeket. Az étkeztetésnél is komoly, 14 millió forintos költségnövekedés volt. Összességében 337 millió forinttal rosszabb helyzetben indult az önkormányzat a kiadási oldalon.

Ezzel szemben a normatív feladatfinanszírozásra közel 40 millióval emelkedett a sarokszám, illetve - a sok önkormányzati felszólalást követően - további 39 millió forinttal nő az önkormányzat feladatfinanszírozása. A tavalyi évben a kulturális területen kötelezően végrehajtott béremelés idei, 8 millió forint összegű finanszírozását is megkapja az önkormányzat.

Szigorú gazdálkodással a költségvetés tartható lesz, köszönhetően az önkormányzati dolgozóknak és a képviselő-testületnek, akik átlátják ezeket a problémákat.

A költségvetés induló sarokszáma 3 milliárd 390 millió forint, ami hatalmas összeg. Ebben benne vannak olyan pályázatok, amelyeket már megnyert az önkormányzat, és van további négy olyan pályázat, amelyek értékével ez az összeg emelkedni fog.

ÚJABB NYERTES ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

Az egyik ilyen pályázat az ipari út létesítése a 442-es úttól a Kövér major részig. Az új ipartelepet kiszolgáló útra 500 millió, a Tisza Ipartelep belterületi útjainak fejlesztésére 250 millió, a mentőállomás fejlesztésére 100 millió, a Zsófia halmi útfejlesztésre pedig 52 millió forintot nyert az önkormányzat. Ezek az összegek várhatóan március végéig meg is érkeznek – mondta el dr. Papp Antal.

– A májusban realizálódó helyi adóbevételekkel az idei pénzügyi terv sarokszáma várhatóan meg fogja haladni a 4.5 milliárd forintot. Nyolc évvel ezelőtt 1 milliárdos költségvetéssel kezdtük, ami hatalmas munkát mutat az infláció figyelembevételével is! – emlékeztetett a polgármester.

Előző évi nyertes pályázatként megkezdődik a városi belterületi csapadékvízelvezető hálózat első ütemének megvalósítása az óvárosi részen, valamint a Temető út - Zsófia hallom városi kerékpárútjának megépítése. Ezekre a költségvetésben már szereplő beruházásokra összesen 363 millió forintot nyert az önkormányzat. A Kossuth úti óvoda volt pártház épületének felújítására 69 millió forint pályázati forrást fordíthat a település.

Van olyan pályázat, amit 2021-ben adott be az önkormányzat, a megvalósítási határideje 2022 augusztusa volt, de most érkezett az értesítés, hogy nyert. Az árak ugyan az infláció miatt jelentősen megemelkedtek, azonban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KELLŐ TARTALÉKKAL RENDELKEZIK AHHOZ, HOGY EZEKET A BERUHÁZÁSOKAT A SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ VÁLLALÁSÁVAL FINANSZÍROZNI TUDJA.

A Kossuth úti nyugdíjasklub közösségi épületének hőszigetelésére 27 millió forintot nyert az önkormányzat. Az épület komplett felújítása a beruházás során felmerült újabb problémákkal, több mint 50 millió forintba kerül. Ez az összeg meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, amelynek lefolytatása a beruházás befejezésének időpontját is eltolja.  

Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése, amelyre, a megvalósítás időbeli elcsúszása miatti kötbérfizetést is figyelembe véve, nettó 80 millió forint saját forrást fordított az önkormányzat. A jelenlegi árakhoz képest még viszonylag kedvező áron sikerült elvégeztetni ezt a beruházást, amely összességében, az időközben megemelkedett energiaárak miatt most hamarabb, akár három év alatt megtérülhet.

Kiemelt beruházásként dr. Papp Antal tájékoztatott az óvárosrészt érintő nagyfeszültségű villamoshálózat-áthelyezésről, amely az építési telkek kialakítása miatt vált szükségessé. Így újabb 40 telket tud kialakítani az önkormányzat a már meglévő 40 telek mellé. – Nem biztos, hogy azonnal elkelnek ezek az építési telkek – utalt az áremelkedésekre a polgármester. Az építkezést segíti az az önkormányzati rendelet, amely alapján az építési telek vásárlásakor az ingatlannal nem rendelkező új betelepülőknek, akik új házat építenek, egymillió forintot elenged az építési telek árából az önkormányzat, plusz egymillió forint kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. Ha építkezik az illető, akkor kétmillió forint újabb kamatmentes kölcsön támogatást ad az építkezéshez is az önkormányzat.

Nagyobb tervezett beruházás még az óvárosi telkek kialakításánál az útalap elkészítése. Az útalap most aszfaltozva nem lesz, de ha elkészül, szárazon lehet majd ezen a területen is közlekedni. A beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési pályázat lezárult, az útalap bruttó 94 millió forintba kerül.

Ismét kezdődnek a járdaépítések. Az idei beruházási tervek alapján a Virág úttól a Damjanich útig, illetve a Rákóczi úton a korábbi járdafelújítást követően most további járdaszakasz kiépítésére kerül sor, összesen közel 30 millió forint értékben.

A Kövér-major ipari park területén a villamoshálózat kialakítása után az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésével folytatódik a közművesítés. Jelenleg négy betelepülő vett már itt kisebb területeket, és további terület értékesítése is folyamatban van.

Jelentős beruházás lesz a Városháza körüli park felújításának befejezése, hídépítéssel a tavon keresztül, napelemes padok kihelyezésével.

Két bolt már áll a bevásárlóközpontból, amelyekhez utat az önkormányzat épít, erre szintén jelentős összeget terveztek az idei költségvetésben. Három bolt megépítésére már van engedély, kettő még engedélyeztetésre vár, mert első körben információink szerint elutasítottak építésüket. Bízunk benne, hogy térségünk országgyűlési képviselőjének közbenjárásával a 400 négyzetméter fölötti üzletek építésének engedélyezésére is sor kerülhet, hisz Martfű térségi szerepet tölt be, a kockázatot pedig nem az állam, hanem a beruházó vállalja ezzel kapcsolatban – mondta el dr. Papp Antal.

Fontos, már benyújtott önkormányzati pályázatként említette a polgármester a tervezett pumpapálya beruházást. A közel bruttó 40 millió forintba kerülő biciklis-gördeszka pályát a központi játszótér mellett építenék fel. Hamarosan elkezdődhet a belterületi kerékpárút a körforgalomtól a vasútig tartó szakaszának tervezett felújítása is. Folyamatosan újítják fel az önkormányzati bérlakásokat. A 28 lakás egyharmadát sikerült már a bérlők személyének változásakor rendbe tenni.

A napokban érkezett meg az a kilencszemélyes elektromos kisbusz, amit egy korábbi pályázat segítségével tudott megvásárolni az önkormányzat, ilyen célra is hasznosítva a napenergiát.

Kialakították az új garázstelkeket, ahol a vízelvezető csatorna áthelyezése is szükségessé vált. Időközben a környezet rendbetételére, mart aszfalttal borítására és lehengerezésére is sor került.

AZ ÚJ IPARI PARK BETELEPÜL, A TISZA IPARTELEPEN 1.6 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSSAL EGY HÁROMEZER NÉGYZETMÉTERES IPARI CSARNOK ÉPÜL, A SZÁMUNKRA NAGYON FONTOS NÖVÉNYOLAJGYÁRBAN IS JELENTŐS, TÍZMILLIÁRDOS NAGYSÁGRENDŰ BERUHÁZÁSOK ZAJLANAK – mondta el a közmeghallgatáson dr. Papp Antal.

Városunk polgármestere a sokakat érintő „orvoshelyzetről” is számot adott. Dr. Solt Magdolna a tavalyi évben, dr. Despotov Svetozar pedig az idén vonult nyugdíjba, jelenleg helyettesítéssel dolgozik. – Nem találtunk orvost, így jelentős összeget ajánlottunk fel az idetelepülő, ellátási szerződést kötő orvosnak. Jelenleg több orvossal is tárgyal az önkormányzat, így

A FELNŐTT HÁZIORVOSI KÉRDÉS MÁR MÁJUS-JÚNIUSBAN HELYETTESÍTÉSSEL MEGOLDÓDHAT.

Amikor pedig végleg el tudnak szabadulni a jelenlegi helyükről az orvosok, jönnek. Az asszisztensek is nyugdíjba mennek, helyettük is vannak érdeklődő fiatalok, akik a feladatukat folytatni tudják – tájékoztatott dr. Papp Antal, tisztelettel megköszönve a felnőtt háziorvosi ellátásban eddig résztvevő valamennyi dolgozó munkáját. – Nem egyszerű a helyzet most az egészségügyben, országosan is sok a probléma vele – hallhattuk.

További bevételekre szüksége volna a városnak, de

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM EMELI A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉT. – „Visszafogjuk magunkat”, szerintem nincs is ilyen más település, aki ne tette volna ezt meg – emlékeztetett a városvezető. – A bérlakások díjait azonban kénytelen volt emelni az önkormányzat, de azt sem akkora mértékben, ami a piaci árat megközelítené.

Van egy olyan nagy adózó, amely jogi csűr-csavarral adóelkerülésre játszik. Ennek az intézéséhez segítséget kért az önkormányzat, az adózási kiskapu megszüntetéséhez szükséges jogszabályváltozás a kormány előtt van.

A már zajló vagy tervezett beruházások mellett dr. Papp Antal számot adott az önkormányzat pénzállományának alakulásáról is, hangsúlyozva:

AHOGY INDULTUNK AZ ÉV ELEJÉN, EZT AZ ÉVET IS BIZTOSAN JÓL FOGJUK ZÁRNI,

amiért mindent meg is teszünk!

A lakossági fórum második részében városunk önkormányzati képviselői összegezték a legutóbbi, az elmúlt év márciusában megtartott közmeghallgatás óta eltelt időszak számukra fontos képviselői teendőit, önkormányzati eredményeit.

A közmeghallgatás résztvevői ezúttal is feltehették közérdekű kérdéseiket, elmondhatták javaslataikat.

– Tele kellene lennie a székeknek érdeklődőkkel, a város vezetése, a város érdekében végzett munka megérdemelné, hogy többen meghallgassák a beszámolókat, megismerjék a képviselő-testület munkáját – fogalmazott Vinczéné Balogh Magdolna. A Martfűi Városszépítő Egyesület vezetője köszönetet mondott a mini kertészeti csoport elmúlt évi létrejöttéért. – Munkájuk nagyon meglátszik a városon, szükség volt rájuk, jó látni az eredményt! – mondta el. Fontosnak tartja az elhanyagolt utcanévtáblák cseréjét, a hiányzó táblák pótlását. Elismeréssel szólt a Simon Ferenc út nem régen történt kitakarításáról is.

– Honnan vesz ez a kis ország annyi szakembert, aki megadja ezt a sok engedélyt, amellyel a jegyzőhöz kell jönni? – tette fel a kérdést Magdika az ásott és fúrt kutakra vonatkozó bejelentési és minősítési kötelezettséggel kapcsolatban, kérve az aktuális információk megjelentetését a helyi sajtóban.

– Talán azért jöttek el kevesen, mert nincsenek akkora problémák a városban – reagált az elhangzottakra dr. Papp Antal. A kérdésekre adott válaszaiból megtudtuk, hogy az utcanévtáblák cseréje a további városrészeken is folytatódik. A polgármester elismeréssel szólt a kertészeti csoport és vezetője nehéz városszépítő munkájáról. Hosszú ideig úgy tűnt, lesz bérlője a piac épületnek, amely azonban a magas rezsiköltségek miatt, a szerződéskötés elmaradásával ismét kiadóvá vált.

A Korona néven ismert volt iskolaépület az egyik legrégebbi épület a városban. Az önkormányzat nem használja, pályázati lehetőségre várnak. Az óriási forgalmú 442-es út melletti épületből lehetne vendégházat, éttermet vagy kamionmegállót is kialakítani, amihez azonban tőke kell. Ez az önkormányzati épület is bérbe vehető – tudtuk meg a fórumon. A parkoló részt az önkormányzat kérésére a MÁV korábban rendbe tette. Jó lenne, ha a többi területet is rendeznék. Az önkormányzat kezdeményezte a vasúttársaság a városképet rontó, elhanyagolt területeinek átadását, hogy rendben tarthassa azokat, amit azonban horribilis bérleti díj ellenében tennének meg.

A háztartási célra létesített, ásott vagy fúrt kutakra az év végéig lehet bírság nélkül fennmaradási engedélyt kérni a települési jegyzőktől. Az engedélyezési eljárás illetékmentes, de szükség van a kút összes lényeges paraméterét rögzítő szakvéleményre képesített és hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól.

A jelenlegi szabályozás alapján dr. Papp Antal is ezt az információt erősítette meg a közmeghallgatáson. – Láttam én is megjelenni ilyeneket, hogy 50 méter mélységig nem kell engedélyeztetni, hogy 2028-ig kitolták a határidőt stb., hivatkozással egy olyan pontra a törvényben, ami nincs is benne… – de ezek nem igazak, minden fúrt kutat be kell jelenteni. A szakvélemény elkészítésére is egyre többen vállalkoznak, a kérdés inkább az, hogy mire használják majd ezt a bejelentést, adókivetésre vagy ténylegesen arra, amiért létre akarták hozni, különösen a mezőgazdasági területeken: a vízminőség figyelésére, ami jó dolog lenne – hangsúlyozta a polgármester.

A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az eljárások célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, illetve, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen.

– Sokan fúrattak kutat az elmúlt évtizedekben önkormányzati tulajdonú területeken is, ellenük eljárást kellene indítania az önkormányzatnak, majd a kutat el kellene bontatniuk. Különösen igaz ez a területi védelem alatt álló Bata lakótelepre, amely az európai örökség része.

Az évekkel ezelőtt a képviselő-testület által elfogadott parkolási koncepcióban szerepeltek, de a költségvetésben még nem tervezik ezeket a beruházásokat – hallhattuk a polgármester a Hősök tere és a Bata út felújítására, térkövezésére, illetve a Hősök tere park felőli oldalán parkolók kialakítására vonatkozó kérdésre adott válaszában. Megvalósításuk a pályázati lehetőségektől függ. Térkövet már vásárolt az önkormányzat, hogy a későbbiek folyamán ezekbe az útszakaszokba be tudják építeni.

– Nagyon sok változás volt a tavalyi évben Martfűn, és úgy gondolom, hogy az önkormányzat a lehetőségei szerint megbirkózott minden változással. Próbált megtartani minden lehetőséget úgy is, hogy komoly megszorítások vannak, nem csak nálunk, hanem országosan is az önkormányzatoknál. Ezután is igyekszünk ezt a helyzetet sikeresen kezelni. Rengeteg olyan beruházásunk, fejlesztésünk van, ami megvalósítható, szépen fejlődik tovább a városunk! – hangsúlyozta a közmeghallgatáson dr. Papp Antal.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város